Slik danner du deg beslutningsgrunnlag for oppsigelse

Dette er spørmålene du som leder må tenke nøye gjennom som grunnlag for beslutning om oppsigelse