Verdibasert ledelse

Moralske prinsipper  -
nøkkelen til fremragende resultater


Hva er verdier?

Før jeg sier noe mer om verdibasert ledelse skulle jeg gjerne spurt deg om hva du mener med ordet verdi. Hvordan forklarer du ordet? Eller har du en definisjon? 

Jeg har diskutert dette med mange, og som oftest har folk en et bilde av dette, men få har en definisjon. Sånn var det også med meg. Så da vi startet en verdiprosess i CMC som skulle gå over flere år kom jeg til et punkt der jeg trengte hjelp for å få klarhet i disse tingene. 

Definisjonen vi endte opp med hentet vi fra Ayn Rand: Verdier er det man arbeider for å oppnå/og eller beholde.
 
I 20 år har jeg testet og benyttet denne definisjonen i flere titalls verdiseminarer for ledere, og har til nå ikke møtt motforestillinger. Definisjonen er saklig åpen, den sier ikke hva som skal være verdier, du kan legge inn ditt eget.

I denne definisjonen blir derfor visse ting veldig klare; det er lett å vite hvilke verdier du selv reelt sett har, svaret får du ved å observere hva du faktisk gjør. Så dersom du sier at helse er viktig for deg, og du ser på TV i stedet for å trene, du spiser  usunt eller røyker, da er det handlingene dine som sier sannheten om dine verdier. 

Dersom du sier at ansvarstaking er en verdi for deg samtidig som du for eksempel benytter mulighetene til å la staten betale, ja så er det handlingene dine som sier sannheten hvorvidt du er en person som tar ansvar 

Dersom du sier at familien er høyeste verdi mens du svarer ja når sjefen ofte ber deg om å arbeide overtid, da er det handlingene dine som sier sannheten om hva du setter høyest. 

Definisjonen får også med seg det at du sannsynligvis anstrengte deg sterkt for å oppnå din partner, men er det slik at du anstrenger deg like mye for å beholde henne/ham? 


Så verdiene dine vet vi ikke sikkert ut fra hva du sier men ut fra hva du gjør. Det er alltid hva et menneske gjør som viser hvilke verdier det har. Hva har nå dette med verdibasert ledelse å gjøre? 

Formålet med en organisasjon er å oppnå tilfredse kunder, som betyr å levere de verdiene kunden trenger og etterspør. Å skape en best mulig verdi for kunden er et vesentlig formål i verdibasert ledelse. 

Å gjøre kunden tilfreds er alle opptatt av; verdibasert ledelse er noe vesentlig mer. Og her kommer vi til selv poenget. 


Forskjellige type verdier

Men først trenger vi å se at verdier kan være både materielle (konkrete) og prinsipielle (abstrakte). Huset mitt er en verdi for meg, bilen min, PC-en min, telefonen min. Alle disse er konkrete verdier. Jeg synes det er en verdi kunne besøke forskjellige steder i ferien, du verdsetter kanskje kanskje høyest det å være på samme sted hver gang.
Så konkrete verdier er verdier er det helt greit at vi har forskjellige. Det kan oppstå litt kluss og det kan bli nødvendig å forhandle om det; hvis du vil ha rød bil og partneren vil å sort bil, men forskjellig konkrete verdier skaper vanligvis ikke uholdbare situasjoner. 

Så i en organisasjon er verktøy, hjelpemidler osv. verdier, og produktene blir ofte levert som konkrete verdier i forma av en reise, vare, en service osv.


Men alt dette gjelder for all ledelsesfilosofi, så det er når vi kommer til abstrakte verdier, prinsipper, at verdibasert ledelse skiller seg fra andre ledelsesfilosofier. Her vil verdibasert ledelse sørge for å identifisere de verdiene, moralske prinsippene som har vist seg å være universelle lover, som gir den største effekten i alle sammenheng, uansett organisasjon eller situasjon. 

Jeg snakker her om universelle verdier som, til forskjell fra konkrete verdier, bør være de samme for alle. 

Jeg snakker om verdiprosess andre steder, så vi skal ikke gå i detalj på det her, men gå rett på hvilke verdier en organisasjon må ha for å oppnå suksess.   Når er det bare levende individer som kan ha verdier, en organisasjons verdier er egentlig verdiene til de menneskene som arbeider der. Og abstrakte verdier er deet kun mennesker som har.

Disse tre grunnverdiene er sidestillet; egenverd, formål og fornuft. Likevel blir det ikke galt å si at fornuften er grunnlaget for de to andre. Å by data-custom-mark="true"gge egenverdet krever fornuft. Å definere og arbeide med formål er betinget av fornuft.


Disse er verdiene er de grunnleggende suksessfaktorene i verdibasert ledelse.

Organisasjonens virksomhet baseres på følgende seks mer spesifikke kategorier 

Ærlighet 
Selvstendighet
Integritet
Produktivitet 
Rettferdighet 
Stolthet


Les mer om filosofigrunnlaget for verdibasert ledelse her>