En mal (punktliste) for gjennomføring av oppsigelse

To av tre personer ender over tid opp med å ikke møte kravene, og når det er klart at en ansatt ikke vil møte kravene er det ditt ansvar å la vedkommende gå så raskt som mulig.

Det er aldri lett å si opp noen, men det er helt nødvendig handling forbundet med det år være leder, og det er helt nødvendig for å bygge opp en forretning. Nedenfor finner du en oppsummering av punkter fra Mal for oppsigelse

1. Det er den samme person som ansetter som også må foreta oppsigelse.
    Dette kan ikke delegeres.

2. Få en løsning på det som må gjøres; ta en klar beslutning der det
    ikke er noen vei tilbake.

3. Forbered deg nøye; du må ha gjennomført en ordentlig prosess,
    og ha gitt personen minst to skriftlige advarsler om at
    prestasjonen ikke møter kravene.

4. Sørg for alltid å vitner tilstede. Sier du opp en mann, ha en
    mann tilstede for å observere. Sier du opp en kvinne, ha en
    kvinne tilstede for å observere.

5. Du bør foreta oppsigelsen tidlig i uken slik at personen umiddelbart
    kan engasjere seg i å finne ny jobb.

6. Gjør klar sluttpakken i forveien, vit nøyaktig hva du vil gi personen.

7. Ivareta personen selvbilde og egenverd; avstå fra å grave opp feil
    som er gjort. Avslå å diskutere fortiden, det vil bare gi åpning for
    argumentasjon, og du kan komme til å formulere deg på en måte
    som bringer deg i vanskeligheter.

    Se betydningen av at når du har gjort forarbeidet riktig trenger du
    ikke å argumentere. Hold munn og fokusere på å få personen til å
    akseptere og gå.

8. Forbered deg nøye; du må ha gjennomført en nødvendig prosess,
    du bør ha gitt personen minst to skriftlige advarsler om at prestasjonen
    ikke møter kravene.

9. Vær bestemt, saklig og rolig; ikke bli sint eller anklagende. Desto mer
    saklig du agerer, desto mindre risikere du å trigge av følelser hos den
    andre. Legg dine egne følelser tilside.

10. Kjør på manglende resultat som avviklingsmetode. Bruk følgende
     formulering:

     "Jeg har tenkt nøye gjennom dette og har kommet til at dette ikke er
     jobben for deg."
     ",... og du er ikke den rette personen for denne jobben."

      ",... og jeg er overbevist om at du vil bli trives bedre med å gjøre
     noe annet."


     Fortsett med å gjenta disse ordene til den ansatte gir sin aksept for at
     din beslutning er endelig; deretter fremlegger du sluttvederlaget.
     Forstå betydningen av at når du har gjort forarbeidet riktig trenger
     du ikke å argumentere.

11. Dersom oppsigelsesamtalen blir negative eller fiendtlig lar du noen
      følge personen til vedkommendes kontor for å rydde skrivebordet.
      Ikke tillat vedkommende å ha tilgang til PC'en.

12. Umiddelbart endrer du lås eller kode på dørene, stopper alle
      kredittkort, endre passord, stopper tilgang til email samt får tilbake
      mobiltelefonen. Foreta de sikkerhetstiltak som virker fornuftig.
      Dette er tiltak som du må forbedrede nøye før du foretar oppsigelse
      av noen. Lag en liste på forhånd over alle tingene så har du en
     sjekkliste du også kan bruke i fremtiden.


13. Avvis å diskutere oppsigelsen med de ansatte. Legg dette bak dere
     og fortsett med arbeidet.

     Informer de andre at oppsigelsen har skjedd. Vær formell og lite
     spesifikk, du kan si noe slikt som dette: Dessverre besluttet vi å la
     Hans gå i dag. Det dreide seg helt enkelt om å passe til jobben.
     Vi ønsker ham lykke til."