Visjon

Ledere kan se fremtiden,
lederskap har et langt perspektiv


ALT SKAPES TO GANGER