Lederens formel for suksess

Personlig effektivitet - strategisk lederadferd

Her er spørsmålene som klargjør hvordan du som leder øker din personlige effektivitet og dobler virkningsgraden på arbeidet du utfører.

Identifiser oppgavene som bare du kan gjøre.
Deretter ansetter du noen til å gjøre alt det andre.

Du finner suksessformelen nederst på siden; nøkkelspørsmålene du trenger stille deg selv for å flytte giret opp et par trinn. Hopp ikke over teksten her, den gir deg en viss setting.

Det største problem vi har innen lederskap er at ledere på strategisk nivå bruker det meste av sin tid på å møte de daglige krav; de jobber i forretningen i stedet for å jobbe med forretningen ... de bruker for liten tid på å sette opp og klargjøre organisasjonen for økt ytelse om ett eller tre år?

Er dette noe du kjenner deg igjen i?

Ingen grunn til å forbauses; vi ansetter stadig de beste teknikerne til lederjobber. Når en tekniker er dyktig til å produsere og levere de produktene, konseptene og systemene vi har, tar vi for gitt at han (eller hun) også er dyktig til å skape, utvikle og effektivisere det systemet som skal levere produktene.

Dette er to grunnleggende forskjellige roller ... to grunnleggende forskjellig mentaliteter. Kort sagt er dette gründerens, entreprenørens felle. Etter de første 5 årene er 80% av alle nystartede bedrifter ute av business. Etter 5 år til er 80% av også denne gruppen ute av business. Hovedårsaken leser du leser nå.

Dette gjelder også deg som leder i et større konsern, det tar bare lenger før du kjører utfor, eller blir fjernet.

Medarbeideren som jobber på det taktiske nivå, teknikeren, eksperten funger typisk på denne måten: Når teknikeren står overfor et problem og skal ta en beslutning om tiltak så sammenligner han med hvordan han gjorde det sist, hvordan vi pleier å praktisere det, hvordan har jeg lært å gjøre det ... han ser bakover. Så eksperten / teknikeren går med ryggen mot fremtiden. Det å finne svar på spørsmål ved å se i bakspeilet er blitt en automatisk vane, et talent, effektivt, den virker i forhold til hensikten.

Strategen har en motsatt fremgangsmåte. Beslutning tas ikke ved å jevnføre med med erfaring, det er jo ingen erfaring på dette, tvert imot ser han på fremtidsbilde sitt for å avgjøre de tiltakene som bringer ham nærmere realiseringen av visjonen. Å vende oppmerksomheten fremover er blitt en automatisk vane, et talent som er helt nødvendig for å skape og bygge det som enda ikke finnes.

Taktikeren er stolt av sin problemløsningsevne, og det fortsetter han med som leder. Den dårlig nyheten er at tid brukt på problemløsning gir sørgelig lav virkningsgrad.

Høy virkningsgrad derimot kommer fra den langsiktige effekten av innovativt arbeid du utfører som leder. Dette er ikke problemløsning, det er å fjerne årsaken til problemene, slik at de ikke kommer. Ordet for dette er innovasjon. Strategisk adferd Det krever en annen form for fokus ... en annen form for bevissthet.

80-90% av din tid som strategisk leder bør brukes på innovasjon og fremtid. Som taktiker bør du bruke ca. 10% av tiden din på innovasjon.

Siden du fortsatt henger med her er kanskje årsaken at du som leder er mektig trøtt av å løpe som en utkjørt hamster i tredemøllen og nå leter du etter en vei ut av den. Har du kommet til det punktet der du er virkelig motivert, du ser at nå trenger du å øke virkningsgraden på livet ditt? For det er nemlig det dette dreier seg om.

I så fall, nedenfor finner du de mest effektive spørsmålene som adresserer dette målet. Spørmålene er samlet opp over lang tid, jeg anser dem som indrefileten av det du trenger å tenke gjennom og finne svar på. Forbered deg på at det å transformere seg fra å være en leder med teknikerens væremåte til å bli en innovativ leder med strategisk væremåte er en prosess ... det kan være vel verd investeringen å ha med seg en person å tenke høyt og kaste ball med. Se om du finner en i nærheten.

Kompetansen vi snakker om her er ikke medfødt; den kan erverves. Gjennomfør dette på en utholdende måte, erfaringen viser at du bør forvente både dobling og tredobling av virkningsgraden på din lederadferd.

Målet er å utvikle evnen til å tenke, planlegge og handle strategisk, sannsynligvis den mest viktige enkeltstående ferdighet som en ledere på toppnivå kan ha. I et lengre studie av ledere, som i tilbakeblikk hadde gjort de beste og mest effektive beslutningene, var det å være gjennomtenkt den egenskapen som skilte seg ut fra all andre.

Å være gjennomtenkt kan bli definert som en særlig omtanke for de langsiktige, helhetlige konsekvensene av hver beslutning og hver handling. Dette er essensen i strategisk tenkning.

Ta med deg denne presiseringen av de tre rolleområdene i en organisasjon. Uklar forståelse av den essensielle forskjellen mellom disse rollene skaper enormt med ineffektivitet fordi du som leder ikke greier å identifisere det punktet du må feste spettet så du får maksimal jekke-kraft, leverage på innsatsen din.

Taktisk nivå - Teknikeren/eksperten: Er at han / hun har kun 24 timer i døgnet

Management nivå - linjeleder (og i en viss grad prosjektleder): Er hvor mange han / hun kan lede uten å miste kontrollen.

Strategisk nivå - entreprenøren (innovasjon): Hvor mye ressurser det er til å utvikle organisasjonen (og produktet).
Flaskehalsen her er primært din egen tid; tilgjengelig tid til innovasjon. Spørsmålene nedenfor gir deg bevisstgjøringen for å ta grep om dette.

Er du klar til endelig øke stigningen på karrieren din, få større glede av jobben din som leder, få større fleksibilitet til å bruke mer tide sammen med familie og venner?

I så fall, slutt herved å tro på den STORE FETE LØGNEN!

Du vet hva jeg snakker om - det at nøkkelen til suksess er hardt arbeid.

Det er sant, at desto hardere du jobber desto mer får du gjennomført ... til et visst nivå. Til der du befinner deg inne i hamster hjulet. Det er en navn på denne tilstanden; den STORE TRALTEN.

For hvordan kan du jobbe, egentlig? Kan du jobbe dobbelt så hardt som du allerede gjør? Selvsagt ikke.

Sannheten er; dersom du fortsetter med å jobbe hardere, så vil du se kun små, ubetydelige virkninger. Og hva vil du ha oppnådd? Du vil jobbe 60-80 timer i uken uten å opplever markant fremgang.

Nøkkelen til suksess er ikke å arbeide hardere i jobben din. Det er en stor fet løgn.

Så til spørsmålene. Lykke til!

1. Hva er de tre viktigste tingene du gjør i arbeidet ditt?

 1. _______________________________________________________

 2. _______________________________________________________

 3. _______________________________________________________
2. Hva er de oppgave du liker best?

 1. _______________________________________________________

 2. _______________________________________________________

 3. _______________________________________________________
3. Hva er det du gjør som bidrar mest til resultatene dine?

 1. _______________________________________________________

 2. _______________________________________________________

 3. _______________________________________________________
4. Hvilke oppgaver ville du delegere til andre om du kunne?

 1. _______________________________________________________

 2. _______________________________________________________

 3. _______________________________________________________
5. Av alle de lav-verdi oppgavene du gjør, hvilke … hvis de ble utført av     andre, ville frigjøre mest tid for deg?

 1. _______________________________________________________

 2. _______________________________________________________

 3. _______________________________________________________
6. Hvis du ikke var begrenset av noe, hvilke oppgaver ville du delegere
    til noen andre?

 1. _______________________________________________________

 2. _______________________________________________________

 3. _______________________________________________________
7. Hvilke oppgaver / jobber kommer du til å anskaffe ressurser for å fylle     i løpet av de neste 30-60 dager?

 1. _______________________________________________________

 2. _______________________________________________________

 3. _______________________________________________________Hva slags person kommer til å anskaffe umiddelbart som et resultat av denne øvelsen?