Her besvarer du spørreskjema
for adferdsanalyse

Send inn ferdig utfylt spørreformular

Retningslinjer for utfylling


Skriv inn fornavn, etternavn og din epost adresse 

   Nedenfor er 24 grupperinger hver med 4 adjektiver.

   Velg det ordet i hver gruppe på fire som er MEST typisk
   for deg og det ordet som er MINST typisk for deg som person.

   A-spørsmålene representerer MEST-valgene, og
   B-spørsmålene representerer MINST-valgene.


Viktig!
Ha jobben i tankene
Ha jobbsituasjonen i bevisstheten hele tiden under utfylling.

Bruk maks 10 min.
Bruk 8 min. - max. 10 min. på utfyllingen. Umiddelbare svar
høyner kvaliteten på resultatet. Du vil kunne oppleve at to ord
vekter likt, ikke begynn å fabulere rundt det, kjenne etter og
ta et valg.


Vær uforstyrret.
Besvar alle spørsmål 

Lykke til!

- DiSC Analyse -
Spørreformular

Alle felter med asterisk må fylles ut.
Fornavn*
Etternavn*
Bil Forum (Fredrikstad)
Hvilken avdeling/funksjon jobber du i?*
Hvilket av disse 4 ordene er MEST typisk for deg?*
Hvilket av de 4 ordene ovenfor er MINST typisk for deg?*
Hvilket av disse 4 ordene er MEST typisk for deg? *
Hvilket av de 4 ordene ovenfor er MINST typisk for deg? *
Hvilket av disse 4 ordene er MEST typisk for deg? *
Hvilket av de 4 ordene ovenfor er MINST typisk for deg? *
Hvilket av disse 4 ordene er MEST typisk for deg? *
Hvilket av de 4 ordene ovenfor er MINST typisk for deg? *
Hvilket av disse 4 ordene er MEST typisk for deg? *
Hvilket av de 4 ordene ovenfor er MINST typisk for deg? *
Hvilket av disse 4 ordene er MEST typisk for deg? *
Hvilket av de 4 ordene ovenfor er MINST typisk for deg? *
Hvilket av disse 4 ordene er MEST typisk for deg? *
Hvilket av de 4 ordene ovenfor er MINST typisk for deg? *
Hvilket av disse 4 ordene er MEST typisk for deg? *
Hvilket av de 4 ordene ovenfor er MINST typisk for deg? *
Hvilket av disse 4 ordene er MEST typisk for deg? *
Hvilket av de 4 ordene ovenfor er MINST typisk for deg? *
Hvilket av disse 4 ordene er MEST typisk for deg? *
Hvilket av de 4 ordene ovenfor er MINST typisk for deg? *
Hvilket av disse 4 ordene er MEST typisk for deg? *
Hvilket av de 4 ordene ovenfor er MINST typisk for deg? *
Hvilket av disse 4 ordene er MEST typisk for deg? *
Hvilket av de 4 ordene ovenfor er MINST typisk for deg? *
Hvilket av disse 4 ordene er MEST typisk for deg? *
Hvilket av de 4 ordene ovenfor er MINST typisk for deg? *
Hvilket av disse 4 ordene er MEST typisk for deg? *
Hvilket av de 4 ordene ovenfor er MINST typisk for deg? *
Hvilket av disse 4 ordene er MEST typisk for deg? *
Hvilket av de 4 ordene ovenfor er MINST typisk for deg? *
Hvilket av disse 4 ordene er MEST typisk for deg? *
Hvilket av de 4 ordene ovenfor er MINST typisk for deg? *
Hvilket av disse 4 ordene er MEST typisk for deg? *
Hvilket av de 4 ordene ovenfor er MINST typisk for deg? *
Hvilket av disse 4 ordene er MEST typisk for deg? *
Hvilket av de 4 ordene ovenfor er MINST typisk for deg? *
Hvilket av disse 4 ordene er MEST typisk for deg? *
Hvilket av de 4 ordene ovenfor er MINST typisk for deg? *
Hvilket av disse 4 ordene er MEST typisk for deg? *
Hvilket av de 4 ordene ovenfor er MINST typisk for deg? *
Hvilket av disse 4 ordene er MEST typisk for deg? *
Hvilket av de 4 ordene ovenfor er MINST typisk for deg? *
Hvilket av disse 4 ordene er MESTtypisk for deg? *
Hvilket av de 4 ordene ovenfor er MINST typisk for deg? *
Hvilket av disse 4 ordene er MEST typisk for deg? *
Hvilket av de 4 ordene ovenfor er MINST typisk for deg? *
Hvilket av disse 4 ordene er MEST typisk for deg? *
Hvilket av de 4 ordene ovenfor er MINST typisk for deg? *

Skriv inn ordet du ser nedenfor

  4 adferdsstiler

Resultatet av analysen beskriver din personlige kombinasjon av fire adferdsstiler (symbolisert ved 4 farger). Det vil gi et godt innblikk i dine sterke og svake sider.