Forretningside, grunnverdier, visjon, misjon, strategier, taktikk

Overliggende styringsparametre
for organisasjoner og individerDe samme parameterne gjelder for deg som individ som for en organisasjon. Forretningside, visjon, misjon|mission statement, verdigrunnlag|grunnverdier, hovedmål, strategier og taktikk

er hovedparameterne i en kontinuerlig, personlig utviklingsprosess, ofte med bistand av en mentor eller coach ..>>

I organisasjoner sier man det litt forskjellig; grunnleggende endringsprosess, strategiprosess, SWOT analyse (strenght/weakness - oportunities/threats) eller andre betegnelser. En årlig SWOT eller strategprosess behandler vanligvis ikke alle disse temaene. 

Styringsparemetere og målstyringssamtalen

Det jeg gjør på denne siden er å si litt om det enkelte styringsparameter (mer i dybden andre steder) relatert til målsettings samtalen. Målsettings samtalen er det rett stedet for å klargjøre disse tingene for medarbeiderne dine. De hører nok begrepene benyttet både her og der, som når sjefen holder sine taler. For at folkene dine skal bruke dette i praksis må de ha skjønt sammenhengen mellom det de selv gjør og parameterne. De må ha skjønt hva parameterne betyr, de må ha skjønt hvordan de selv er en del av dem, og de må ha skjønt hvor det henger sammen så de selv ser hvor og hvordan de kan påvirke med hva de selv gjør. 

Det finnes ikke noe mer naturlig og nyttig sted å gjøre det enn i målsettings samtalen som nettopp går ut på å komme frem til prestasjons-mål for medarbeiderne dine. 

Det er et svensk industriforetak som heter Electrolux. Og det var det et Italiensk foretak som het Zanussi. Min mentor Lars Malm, han jobbet med toppledelsen i Electrolux, fortalte om da Electrolux skulle kjøpe Zanussi. (Det ble fortalt om Zanussi at da kundene slet med å få vaskemaskinene deres til å fungere, så var det noen fant på å titte inni og oppdaget at italernere hadde ikke fått med seg det at det burde vært en motor der.) Vel, tilbake til møte mellom Electrolux og Zanussi. Direksjonen i Zanussi troppet opp med stabler av strategiplaner, med en prestisjefylt, pompøs  mine bar de inn kilovis. Så spurte de om å få se hva Elextrolux hadde. Da peker konsernsjefen i Electrolux på hodet sitt og sier at strategiene, de har vi i her inne. Så sa han videre; vi kjøper hele skiten inklusive stablene med strategier." 

Har du studert DiSC personlighetstest >> ? Da er verken du eller jeg i tvil om at her sto italienerne overfor en ekte dominant pådriver >> 

Så hva meldingen er denne; suksess, både for deg selv og organisasjonen din, avhenger av hvor bra og hvor klart du definerer og lever i tråd med disse konseptene. 

Studier viser (Watson Wyatt Work Study) at i de bedrifter der de ansatte forstår bedriftens misjon og mål oppnår ca. 30% bedre resultat enn andre bedrifter. Samtidig viser andre undersøkelser at ansatte har et klart ønske om at jobben deres skal bety noe, ha en mening, men hele 75% tror ikke noe på at bedriftens mission kommer til syne i daglig arbeid. Ikke veldig uventet, for noen ganger har en organisasjon alt dette sirlig nedskrevet på papir, mens den er i praksis uten effektiv styring. Da kaller vi dette rallemikk. Dette vet de ansatte veldig godt. 

Men så er det andre ganger; du finner lite skriftlig, men det du i stedet finner er en dynamisk ledelse med høy grad av bevissthet, fokus og handlekraft. Da finnes disse parameterne levende i hodene på folk, og det er der det skal være. Dette er et direkte uttrykk for organisasjonens grunnverdier, som i stor grad styrer hvor hen det er godt å være for mennesker.

Forretningside

En forretningside er en ide om hvordan gjøre forretning. En god forretningside er en god idé om hvordan gjøre forretning. Forretningsideen kan beskrives grundig gjennom en forretningsplan, men begrepet forretningside i vanlig bruk er en kortversjon, et statement, som beskriver to ting; 

- Hvilket markedsbehov skal vi dekke 
- Med hvilken løsning skal vi dekke dette behovet 

Forretningsideen er derved styrende for organisasjonens grunnleggende oppgave, hva er det vi "steller med." 

Dette er hva man som oftest mener når en direktør har gått amok i sukkertøybutikken og kjøpt opp en rekke "spennende" bedrifter. Så blir det ofte mye rot og lite fokus, så kommer det en som sier; back to basic. Som oftest betyr det å renske opp å konsentrere seg om det som det var meningen man skulle "stelle med". 

Det er viktig at en forretningside ikke er begrensende. I verste fall kan det bidra til organisasjonens død. Det er forskjell på en forretningside som sier at: "vi kjører hestevogner," og "vi frakter personer mellom a og b." Med den første forretningsideen var man dømt til undergang, med den andre vil man 50 år senere kunne oppfylle forretningsideen ved å frakte folk med tog eller fly. 

Et eksempel er CMC's forretningside: 
CMC skal bidra til langsiktig verdiskapning og konkurransekraft gjennom høy kompetanse på endringsprosesser.

Grunnverdier / verdigrunnlag

En verdi er: Det vi arbeider for å oppnå og/eller beholde. En verdi er det gode. Så vi arbeider for, anstrenger oss for; å oppnå det som er godt. 


Hvordan vet du at noe er en verdi? At noe er godt? Hvordan kan du sikre deg at du faktisk gjør det som er godt? Godt for hva og hvem? 

Vi kan først ta et eksempel om noe litt annet, men poenget er det samme, det må være en verdistandard for å unngå surr: Om du skal bedømme i hvilken grad en idrettsutøver er god vil du få to helt forskjellige svar avhengig om du sammenligner med bestetiden i den lokale klubben som standard eller om du bruker verdensrekorden som standard. 

Så for å lykkes med verdivalgene dine er du nødt til å ha på plass en verdistandard. Kanskje du allerede har det. Med et godt integrert verdisystem så utfører du den prosessen kjappere og kjappere. 

Dette nettstedet tar utgangspunkt i den aller høyeste verdistandarden; livet vårt. Og lykken vår. 

Innholdet retter seg mot de folkene som ønsker å; arbeide gjøre en anstrengelse for oppnå et lykkelig liv

Verdigrunnlag for individere og for organisasjoner 
system for å utvikle prestasjoner >>som gir ansatte god mulighet for personlig vekst >> for og å utnytte sine talenter og sterke sider. Det er en organisasjon som har fokus på og jobber aktivt med sine styringsparameter. 
Så verdier er alt som støtter det livskraftige, lykkelige; eiendeler er verdier, og pluss på bunnlinjen er en verdi. Alle ting som støtter oss i vekst og utvikling og et god liv er verdier. 

Når vi snakker om grunnverdier er dette fortsatt verdier, det er abstrakte prinsipper og ikke konkrete ting. Et moralsk prinsipp er en væremåte som sikrer et lykkelig, produktivt liv for individet, og det samme for en organisasjon. Kjennetegnet for en grunnverdi er at du undergraver livet ditt eller organisasjonens eksistens hver gang man går på akkord. Det er flere slike verdier, tenk bare på ærlighet og integritet. Så en grunnverdi er det du ved nøye gjennomtenkning har kommet til at du gjør hver gang. Ikke nå og da, det er ikke engang oppe til vurdering når tingene skjer, den vurderingen har du gjort en gang for alle. 

Så når en bedrift har en verdiprosess uten å ha klart for seg hva er verdier, så kan de komme opp med kreativitet. Kan kreativitet være en grunnverdi? Det ville nok gåt helt galt. Se for deg regnskapsfolkene som hele tiden var mest opptatt av å utvikle nye regnskapsprogrammer og metoder i stedet for å følge etablerte prosedyrer. Svært mange organisasjoner er i forvirring om dette, og få lykkes med dette viktige området. 

Å være visjonær er å ha en egen evne til å forestille seg hvordan ting kommer til å bli, å se hvilken vei utviklingen (av det man selv ikke har kontroll på) kommer til å gå. Basert på dette tar den visjonære en risiko og foretar investeringer som blir verdifulle om visjonen blir oppfylt. 


Å ha en visjon er derimot å se bilder av, ha en drøm om noe en selv vil realisere. Forleden snakket jeg med en som hadde en visjon om egen snekkerbod.

Visjon er det de to har som sitter på en benk i parken og snakker om det livet det skal bygge sammen. Om huset, om hvordan det skal se ut. De har visjoner om stuen og de sosiale begivenheter som skal finne sted der, og om soverommet og de som skal finne sted der. De lever seg inn i det, de er der, i detalj. De sanser visjonen, de ser for seg, kjenner lukten av, smaken av, hva det vil si. De er fylt av følelser knyttet til visjonen.

Når du som leder snakker med dine medarbeider om personlige visjoner vil du oppdage at noen har det og noe har det ikke. Vi trenger ikke her si så mye om hvorfor det er slik, kun være oppmerksom på at personlige visjoner er knyttet til de viktige områdene helse, familie, økonomi og jobb/karrière. Det er de to siste som er mest aktuelle å diskutere med medarbeiderne, er det godt nok samsvar mellom bedriftens visjon og deres egen.

I en organisasjonen skiller lederne seg fra kun managere ved at de har visjon. De deler en drøm og retning som andre mennesker ønsker å ta del i og følge.

En visjon er aller mest knyttet til grunnleggeren. Det er langt mindre vanlig at ansatte ledere, jeg tenker på folk som har valgt management som karrière på samme måte som en rørlegger og en dataprogrammere velger en karrière, har en personlig visjon for bedriften. En visjon som ikke er personlig, kun institusjonell, er kraftløs. Å ha en en visjon i form av en personlig overbevisning skiller lederskap fra management. En manager vil som oftest saksfremstiller en visjon på vegne av organisasjonen, den springer ikke ut fra vedkommendes eget hjerte. Det er vanskelig å tenke seg noe mer demoraliserende enn en leder som ikke er stand til å klart uttrykke hvor vi gjøre det vi gjør.

En personlig visjon følges av følelser. Uten følelser ingen effekt, ingen kraft. Se en video av Barack Obamas taler så blir det klart hva vi snakker om. Lytt til Luther Kings "I have a dream," å blir det klart hva vi snakker om.

Dette gjelder ikke bare for foretaket totalt. Jeg har sett den motiverende effekten det har når en bedrift gjør dette avdelingsvis. Hele avdelingen involveres i å utvikle avdelingens visjon som skal bidra til å oppnå bedriftens overliggende visjon

Da jeg jobbet i Mercuri dannet det seg en visjon om et konsulentselskap. Først var det bare en uklar fornemmelse. En fornemmelse av noe som enda ingen hadde sett maken til. Sakte ble det klart at dette noe kom fra klarheten i de ideene og verdiene som lå i bunnet. Men jeg kunne ikke på det tidspunktet si hva det var. Så jeg kunne ikke iverksette noe før jeg hadde dette klart.

Strategi

Strategi er et litt fint ord for "hva gjør vi".Taktikk