Ansettelses-intervju!

En guideline..
..for å sikre at du ansetter rett person
Ansettelses-intervju
Innhold i: 2016

Kjell Ramstad