Utvalgte "closing teknikker"
som benyttes av salgsekspertene
i topp 10% gruppen.

Vi har her samlet de mest effektive avslutningsteknikkene i et mini-salgskurs, kostnadsfritt.

1. "Avtale møte" - Avslutning

Den første "closing teknikker", eller avslutningsteknikker vi skal se på retter seg mot å gjøre avtale på telefonen. Hvis du bruker telefonen til å få avtaler vet du utmerket hvor krevende og frustrerende det kan være.
For mange selgere kjennes telefonen som den var en dregg. Det er slik det føles i det de løfter av røret for å ringe en potensiell kunde. For andre er telefonrøret som om berøring kunne medføre fare for elektrisk støt. Tro meg, av egen erfaring vet jeg hvor problematisk dette kan være. Mange mennesker bruker ikke telefonen fordi de er blitt avvist og fått avslag så mange ganger. Bare tanken på å ringe utløser følelser av sinne og frustrasjon og de forsøker alle andre muligheter for å oppnå kontakt. Men telefonen er den beste og mest effektive metoden for å gjøre avtaler, om du bare vet å bruke den på rett måte.

Jeg fant ut at problemet her er redsel for å bli avvist. All forskning bekrefter dette. Ikke mange mennesker er modige nok til frivillig å sette seg i en situasjon der de kan bli avvist. Imidlertid har de virkelige heltene, beskrevet ovenfor, funnet så mange langsikte belønninger ved dette at de velger å leve med det kortsiktige ubehaget.

Det finnes flere måter å redusere dette ubehaget på, som vi skal behandle etter hvert, men den raskeste måten er å bli god på dette. Når du gjør som fremragende selgere, de som selger det dobbelte eller tredobbelte av gjennomsnittet, og vier oppmerksomhet til hva som skjer her, ser man at hver avvisning er en erfaring å lære av. Du lærer hva du bør si og hva du ikke bør si og når du bør ringe og når ikke bør ringe. Da jeg første gang kom i berøring med profesjonelt salg, da jeg begynte Mercuri, visste jeg lite om salg og jeg visste ingen ting om å selge på telefon. To år etter satte jeg ny salgsrekord der.. Senere solgte jeg prosjekter og konsulentoppdrag i størrelsesorden opp til 50 millioner. Dette gjelder riktignok mer enn å selge på telefon, men hva du og jeg gjør i telefonen er en nøkkel til å komme videre. Og nøkkelen her er å ta kontroll på dette så du mestrer når er rett tidspunkt for å ringe og hva sier når du ringer. Hver gang du blir avvist, ta en rask oppsummering og analyser, dra alle fordeler av situasjonen som du kan.

Så, det å ringe en kunde er en arbeidsprosess. Som alle arbeidsprosesser er en spesifikk fremgangsmåte gir høyest suksess. Det gjelder å identifiser og bli god på denne. En av nøklene jeg lærte i Mercuri og som medførte salgsrekord var; jeg skrev ned arbeidsprosessen ord for ord. Hver gang jeg ble avvist forsøkte jeg å forbedre teksten, og jeg testet og testet. De er slik verdens mest profesjonelle tekstforfattere for direkte markedsføring gjør det, de tester, tester og tester. De tar ikke manglende resultat som noe annet en hva kan de lære av og forbedre. Så vet de også eksakt hva som gir resultat. Det er hva du og jeg skal ta rede på her.

Så, ikke la en avvisning ruinere selvfølelsen din. Veien til suksess er gjennom å gjøre feil. Det er avgjørende viktig at du forstår det. Det er ikke feil på deg. Det er som å lære sykle. Vi må gjennom noen velt. Men premien er; når du har lært å sykle glemmer du det aldri, du er blitt en suksessfull syklist.

Så neste gang du blir avvist, skal du høre deg selv si; ”Vel, dette virket ikke. Hva vil være en bedre måte å si det på?”

Så jer er den gode nyheten: Gjør dette om og om igjen og du vil få færre og færre avvisninger og doble eller tredoble resultatet.

Thomas Edison gjorde 10 000 forsøk før han lyktes med glødelampen. Etter 5000 forsøk sa en journalist til ham. "Etter så mange forsøk, alle skjønner jo at dette er dumt og bortkastet. Hvorfor gir du deg ikke?" Edison svaret: "Du har ikke skjønt noe av dette. Jeg har nå funnet fem tusen måter som ikke virker, og jeg er nærmere målet enn noensinne."

Her er nøkkelpunktene:

Lag en profesjonell åpningshilsen, introduser deg selg og ditt firma! Vi har begge hørt de dårlige eksemplene fra telefonselgere som ringer oss privat. Noen sier kun hallo og uten å puste hopper de inn i presentasjonen uten å la deg delta. Det første du bør si er noe som avbryter det den andre personen er opptatt med, noe som fanger oppmerksomheten, som viser til resultatet eller nytteverdien ved produktet ditt. Du skal få noen eksempler her. Gjennom 8 år i Mercuri solgte og gjennomførte jeg treningsprogrammer for selgere og ledere. En av nøklene til suksess var å kvalifisere prospektet når jeg ringte opp for en avtale. Du måler hvor effektiv du er i form av tilslagsprosent, hvor mange oppringninger må du gjør for å få en avtale. Ved å bruke denne enkle teknikken oppnådde jeg 8-9 avtaler per 10 telefoner.

Jeg ringte sentralbordet og sa: ”Hvem er det hos dere som tar beslutninger om salgstrening hos dere?” Da kunne hun svare: ”Det er det Hansen som gjør.” Og jeg sa: ”Takk skal du ha. Hva er fornavnet hans?” ”Han heter Per.” Så spurte jeg: ”Kan jeg få snakke med Hansen nå?”

Takk alltid en potensiell kunde for at han/hun gir det noen øyeblikk av en travel dag. Si at du ikke kommer til å kaste bort tiden hans. ”Takk for at du tar telefonen. Dette vil involvere kun et øyeblikk av tiden din så du kan fortsette rett på en travel tidsplan.” Ikke si at:” det tar bare et øyeblikk.” Ikke gi ham muligheten til å føle at du tar noe fra ham, han kan skru deg av før du får begynt.

Når Per Hansen tar telefonen ville jeg si: ”God dag Hansen, dette er Kjell Ramstad, Mercuri. Kunne du tenke deg å få presentert en metode som ville øke salget ditt med 15-30% de neste 12 månedene?

Eller da jeg solgte kraft til storbrukere, som Aker Brygge og Akershus sykehus: ”God dag, dette er Kjell Ramstad, Norgeskraft. Kunne du tenke deg å få presentert en løsning som reduserer kraftkostnadene dine med minimum 20%?”

Du kan risikere å få spørsmål om hva firmaet du representere er. Følende versjonen er noen sekunder lenger, men du får bedre kontroll: ”God dag, Hansen, dette er Kjell Ramstad, Mercuri.” ”God dag”. ”Hansen, I hvilken grad kjenner du til Mercuri?” Om Hansen sier: ”Jeg kjenner ikke til dere”, ville jeg si noe slikt som: ”Vel Hansen, vi er spesialister på å trene salgsfolk til å bli topp selgere. Hvor interessant er det for deg å få beskrevet en fremgangsmåte som vil øke omsetningen med 20-30% de neste 12 månedene?"

Eller Hansen kunne si at han kjente til Mercuri. Legg gjerne til et utdypende spørsmål her som: "Hva er det du vet om oss?" Da får du frem enten positive eller negative ting, begge er viktig.

Videre ville jeg si: "Hansen, hvor fornøyd er du med salgsresultatet hos dere?” Hansen ville i de fleste tilfelle si: ”Det kunne gjerne vært bedre.” Dersom Hansen virkelig er tilfreds med sitt salgsresultat unngår vi ved dette å kaste bort vår og Hansen tid. Og jeg ville si: ”Det er nettopp hva jeg vil vise deg, en metode som vil øke salgsresultatet ditt med minst 25 % de neste 12 månedene.”

Jeg booket møte med en direktør i et firma for garasje/hevedører. Det første han sa da jeg kom i møtet: Grunnen til at du er her er at jeg vil du skal lærer mine selgere det du gjør. Jeg vil at du lærer mine selgere det du gjorde da du avtalte møte med meg.” De selgerne lærte mye mer enn å avtale møter og ble blant de mest suksessrike selgerne bransjen.

Tilbake til Hansen; dersom du har kvalifisert prospektet og du snakker med rett person har du kontroll og kan styre åpningsspørsmålet mot noe som er relevant og viktig, noe som den andre personen trenger eller ønsker. Hva tror du salgsledere og salgssjefer tenker på det meste av dagen? Å øke salget! Overfør dette til din salgssituasjon.

Herfra starter du avslutningsprosedyren:

”Mitt navn er Kolbjørn Hansen fra firmaet ABC. Vi er et lokalt firma som hjelper bedrifter maken til deres å spare penger.”

Så vær ikke for spesifikk enda. Ikke nevn produktet ditt, da får den andre god mulighet til å si: ”Å, vi er fornøyd med den løsningen vi har nå.” Husk, alle kunder er programmert for automatisk å si nei. De er det. Det har ikke noe med deg personlig å gjøre. Din jobb er å komme gjennom det eller rundt det. Det er hva vi skal bli gode på her. Ved å holde introduksjonen din generell, samtidig som at du setter navn på en fordel, kan du oppnå den potensielle kundens nysgjerrighet og holde på vedkommende lenger.

Være likevel forberedt på at det å være noe generell kan medføre spørsmål. Når du sier; er du interessert i å se et system som setter deg i stand til å øke omsetningen med 20-30% de neste 12 månedene.., bør du være forberedt på å få følgende spørsmål: ”Hva er dette som du selger?”

Det er mye bedre å få disse spørsmålene i stedet for å bli avvist, men vær forberedt på å håndtere spørsmålene:

Vær helt bevisst ditt mål med denne telefonen. Målet er å få et møte. Målet et ikke å selge produktet. Finn ikke på å avvike fra målet ditt her og du vil kunne doble eller tredoble suksessraten. En gang til; den største feilen du kan gjøre er å beskrive produktet ditt på telefonen. Prospektet vil nesten alltid si noe sånt som: ” Beklager, jeg er ikke interessert, jeg har ikke tid, vi har ikke budsjetter,” osv.

Fastslå formålet med samtalen du vil ha avtale om.
Du bør få frem formålet gjennom å stille et spørsmål. ”Om vi kan vise deg en metode som senker kostnadene med minimum 25%, ville det være interessant for deg å vite mer om dette?” Ved å gjøre det slik er det sannsynlig at du får positiv respons. Fra dette punktet er du klar for å selge inn en mulighet til å møte personen eller få godkjennelse til å levere mer informasjon. Du selger ikke produktet ditt her, du selger nytteverdien, hva det kan gjøre for dem.

Alt du selger inn er et kvarter av tiden hans. Så når prospektet sier: ”Hva er dette som du selger”, så svarer du: ”Det er nettopp hva jeg ønsker å snakke med deg om. Jeg trenger kun 15 minutter av tiden din”.

Ikke misforstå meg her. Det er ikke sannsynlig at du kan foreta en full gjennomgang av ditt konsept i løpet av 15 minutter. Det du kan er å vekke nok interesse. Da vil prospektet være velvillig til å gi deg den tiden dere trenger, nå eller senere.

Så du sier: ”Jeg vil vise deg hva jeg har så kan du selv bedømme hva du ønsker å gjøre.” Hvis prospektet spør. ”Hvor mye koster det?” Behandle det på denne måten, og si: ”Hansen, dersom dette ikke er det du er på jakt etter så blir du ikke belastet for noe.” Få prisspørsmålet ut av veien med en gang. ”Hvis dette ikke akkurat hva du ser etter så koster det deg ingen ting.”

Hvis prospektet sier: ”Kan du fortelle meg litt om dette?” ville jeg sagt: Vel, det er akkurat hva jeg trenger 15 minutter av tiden din til. I løpet av 15 minutter skal jeg vise deg det jeg har så kan du selv avgjøre om dette er det du er ute etter.”

Eller si:” Ja, jeg skulle gjerne gjøre det, men det er noe her som jeg trenger å vise deg.” Straks du nevner ordet ”vise” har du parkert forespørselen om å beskrive noe over telefonen. Prospektet kan si: ”Men kan du sende meg noe i posten eller på mail?” så ville jeg si: "Jeg skulle gjerne gjøre det, men du vet hvor lite mail egner seg til dette. Kan ikke jeg i stedet besøke dere personlig i morgen formiddag?"

Husk at gode prospektene alltid er vanskelig tilgjengelige. Dårlige prospekter har det ikke travelt og er lett tilgjengelige. Om du ringer opp noen for å gjøre en møteavtale og de sier du kan komme når som helst kan du gå ut fra at den personen kommer ikke til å kjøpe noe som helst fra deg.

Hvis prospektet er interessert i det hele tatt vil han svare:” Ok, kom hit personlig ved 10-tiden i morgen formiddag." Og jeg ville spørre: ”Er du tilstede der da?” ”Jeg kommer til å være der da.” Og jeg ville si: ”Ok, jeg er i nærheten i morgen formiddag. Så jeg besøker dere personlig da.”

Igjen, ikke forlat målet ditt. Ditt eneste mål er å gjøre en avtale om et møte. Deretter går du i møtet. Ikke send informasjon per mail. Når folk sier: ”Send meg informasjon i posten,” sier de i virkeligheten forsvinn, jeg er ikke interessert. Når du sender dette til dem i posten går det rett i søppelkurven. Kast det heller i din egen søppelkurv, da sparer du porto.

Ikke gjør den feilen å forveksle det å sende noe i posten med salg. Salg er salg, ikke det å sende noe i posten som ingen leser. Du spør om 15 minutter av tiden hans, og nøkkelfrasen er: ”Du selv vil være dommeren”. "Du bestemmer selv om det er dette du er på jakt etter." Du gjentar: ”Alt jeg trenger er 15 minutter av tiden din, så kan du bedømme selv.” Dette forsikrer ham om at du kun vil være der en kort tid, og at du ikke vil sette press på ham. Dersom prospektet ikke uttrykker interesse i løpet av et kvarter så vil du gå.

15 minutter er ikke lang tid. Jeg startet med å be om vesentlig lenger tid. Sjansene for å få et møte synker når du ber om lengre tid, du risikerer å måtte vente flere uker for en avtale. Spør du om et kvarter vil du nesten alltid slippe til.

Salgsteknikk er ikke salgstriks. Bruk aldri triks. Gjør ikke den feilen å benytte press slik som det gamle trikset om å si: ”Skal vi si klokken 11.00 på mandag eller ønsker du heller kl. 14.00 tirsdag.” Bruk av slike triks er åpenbare og du risikerer å fornærme prospektet. Si heller; ”En gang i torsdag ettermiddag, eller kanskje passer det bedre for deg på fredag formiddag?” Vær fleksibel, MEN: Noen ganger vil prospektet kunne si noe slikt som: ”Kan ikke du ringe meg mandag over helgen så gjør kan vi gjøre en avtale da?” Det du sier i et slikt tilfelle er: ”Jeg har kalenderen rett foran meg. Har du din i nærheten?” Selvsagt, siden dette er på vedkommendes kontor. Så du fortsetter: ”La oss bestemme tiden nå. Hva med tirsdag neste uke?”

Ikke tillat å bli satt på et sidespor med: ”Ring meg tilbake på mandag.” Ikke gi deg her. De beste kundene du noen gang vil få er de du må kjempe med for å få den første avtalen med. Det er de kundene som kommer til å kjøpe mest av deg. Så når de forsøker å utmanøvrere deg og å unngå deg ved bruk av unnskyldninger, da er budskapet samtidig at de sannsynligvis er gode prospekter. Merk deg at det faktisk er noen som kommer til å få hull på det prospektet, for produkter og tjenester skal de ha, og det kan like gjerne være deg.

Vær utholdende, vær høflig, vis respekt, være direkte. Si: ”Alt jeg trenger er 15 minutter av tiden din. 15 minutter er nok. Gi meg 15 minutter så vil du kunne avgjøre dette selv.” Målet ditt er: Bare selg inn 15 minutter. Spør han deg om detaljer om produktet eller servicen, si bare: ”Det involverer for mye til å ta på telefonen, men gi meg kun ett kvarter så vil jeg vise deg det jeg har og du kan der og dag bedømme dette selv.” Selg kun denne 15 minutters avtalen.

Oppsummer samtalen.
Oppsummer hva som er avtalt; dato, sted, tidspunkt. Spør om evt. om kjøreanvisning og parkering. Si kort hva du gjør av forberedelse for at møtet skal få størst nytteverdi. Gi vedkommende din kontaktinformasjon på denne måten: ”Dersom du skulle komme på noe jeg bør være oppmerksom på til vårt møte, kan du treffer meg på tlf.444 558833.

Oppfølging.
Er møteavtalen mer en noen få dager fremover, bekreft umiddelbart med et brev. Er møtet dagen etter sender du en mail. Vært helt kort og til saken.

Så sørg for at du mesterer avslutningen for å gjøre møteavtale. Kan du ikke det har du ikke grunnlaget for å gå videre.

Bestem deg for å bli god på telefonen. Veldig god. Kanskje er du frustrert, nervøs i forhold til dette nå. Det kommer av at du er blitt avvist, eller at du fantaserer om å bli avvist. Sørg for å bli god på telefonen, du vil bli mer og mer selvsikker etter hvert som kompetansen din øker.

Før du går løs på neste avslutningsmetode, som også er svært viktig, her finner konkretisert noe av min bakgrunn i salg (Når du har lest det du ønsker, bare lukker du den andre siden og du er tilbake her): Om å jobbe i salg


På'n igjen! Her er neste modul avslutningstaktikker.

Først et par vesentlig poeng:

Du kan lære å bli fremgangsrik!
Du leste overskriften på denne siden? ”Bli dyktigere i salg, - selg mer, til flere kunder, raskere og enklere enn noensinne.” Et viktig mål for meg er å overbevise deg om at dette ikke er en lettvint påstand men tvert i mot en vel begrunnet overbevisning.

I begynnelsen av min salgskarriere forestilte jeg meg salg på den måten at først skulle jeg si en hel del, deretter var det av og til noen som kjøpte. Dette fungerte dårlig, og hun jeg er gift med hadde ikke penger til middag når hun burde hatt det. En dag fikk jeg muligheten til å spørre den mest suksessrike selgeren der jeg jobbet om hva han gjorde annerledes enn meg. Han fortalte meg at svarene på det jeg spurte om fantes og at det han hadde gjort var å studere disse svarene. Slik fikk jeg min erfaring med loven om årsak – virkning, påvist av Aristoteles for ca. 2300 år siden, den loven som er selve grunnlaget for all vestlig utvikling, vitenskap og den industrielle revolusjon. Loven om årsak og virkning sier at det er en årsak til alle ting som skjer. For hver effekt er det en (eller flere) årsak, enten vi kjenner den eller ikke.

Lær av ekspertene.
Loven om årsak og virkning betyr at dersom du kan være klar på hva du ønsker eller vil oppnå, i dette tilfelle er det økonomisk suksess, så skal du helt enkelt finne en eller flere som startet ut med å tjene mindre enn deg, men nå tjener minst dobbelt så mye som deg. Deretter gjør du eksakt det samme som den andre. Det er ikke mirakler ute og går her. Det er ren fornuft og logikk. Dette virker i praksis.

Det er slik at enten kan du kjøpe erfaringer eller du kan låne de. Om du velger å kjøpe erfaringene må du være forberedt å at de blir dyrekjøpte, du må være forberedt på å betale full pris i form av tid, ressurser og slit. Men, de gode nyhetene er at samme hva du ønsker å oppnå, i hvilken som helst business eller livsarena, så er det hundretusener, millioner andre mennesker som allerede har betalt prisen i form av prøving, feiling og forsakelser for å lære det du trenger for å bli fremgangsrik. Du trenger ikke finne opp hjulet flere ganger. Det underlige er at de fleste mennesker velger å betale full pris.

Det er dette vi skal gjøre på denne siden. Min jobb er å legge dette klart fram. Din jobb er å implementere det. Vet du hva, resultatet av det kan bli bare en ting, - din suksess.


Vi skal ikke slippe taket i dette, la det ligge i bakgrunnen mens vi går løs på neste avslutningstaktikk.


2. "Kvalifisere prospektet" - Avslutning

Denne avslutningsteknikken er en virkningsfull taktikk du benytter helt i starten på samtalen. Du kan bruke den i de fleste situasjoner. Før lærte selgere avslutningsteknikker som var manipulasjon. Det er selvsagt avleggs. Vi snakker her er om profesjonell salgstaktikk som tjener begge parter. Det er av respekt for prospektets og din tid at du kvalifiserer prospektet. Denne avslutningsteknikken bruker du for å kvalifisere prospektet allerede når du innleder samtalen. Du kan bruke denne teknikken i nesten alle situasjoner.

Du kvalifiserer her prospektet ved å få et klart utsagn om at han eller hun er i posisjon til å kjøpe og betale for produktet.

Her får du noen eksempler.
Først et jeg har selvopplevd i mange varianter som som kunde. Jeg investerer i egen utvikling og får gjennom det mye kontakt med internasjonale toppleverandører og deres fremgangsmåter. Det som skjer er at de ringer opp prospekter som på en eller annen måte har vist sin interesse. De er nødt til raskt å skille klinten fra hveten, så de første få minuttene kvalifiserer de prospektet. Igjen, det er til begges fordel. Etter at de har fått min bekreftelse på min interesse for selvutvikling, her er hva de sier: ”Mr. Kjell Ramstad. Vårt opplegg har brakt mange mennesker frem til suksess. Vårt program er antakelig det beste program som finnes. Det vi har gjort er å tilpasse varianter til forskjellige ønsker. Om vi kan vise deg en løsning som i din situasjon gir deg høyest sannsynlighet for suksess, er din posisjon den at du vil kunne bruke $ 10.000 på dette nå?” ”Jeg har ikke satt av så mye til dette nå.” Selger sier da noe sånt som: ” OK, kan du investere $ 7.000 nå?” Så jeg sier: ”Det er i overkant av hva jeg hadde tenkt.” Selgeren forsetter: ”Kan du sette av $ 5.000?” ”Ja, finner vi en god løsning kan jeg bruke $ 5.000.”

La oss samtidig ta varianten du ikke skal gjøre. Også selvopplevd. Selgeren sier” Hvilke kredittkort har du?” Jeg synes det alltid er interessant å observere folks praksis og ramser villig opp 2 – 3 kort. Selgeren sier da: ” Hva har du tilgjengelig på ditt Master Card?” Deretter går hun systematisk gjennom hver kortkonto. Dette var en ekstrem fremgangsmåte for å korte tiden. Jeg antar du deler min oppfatning om at den selgeren gikk veldig langt over streken. Jeg kjøpte ingen ting der, det ville vel heller ikke du gjort.

I min jobb som konsulent, i møte med for eksempel en personalsjef kan jeg si: ”Jeg kan vise deg det beste serviceprogrammet du noen gang har sett; er du i en posisjon der du vil kunne ta stilling og gjøre en avtale om dette nå?” Om prospektet da sier: ”Hvis dette er så bra som du sier, ja jeg er i posisjon til å ta beslutning om det nå.” Du har identifisert behovet og går så gjennom din presentasjon. På slutten av presentasjonen kan ikke prospektet si: ”Jeg må snakke med sjefen først. Jeg må sjekke hva vi har av budsjett først.” ”Jeg må snakke med Gunnar.” Prospektet har fortalt i forkant at han kan ta beslutningen.

Han har allerede sagt: ”Jeg er kvalifisert. Jeg har pengene. Jeg er i posisjon til å foreta en beslutning.”

Dette er ikke manipulasjon, det er ikke å invadere noen. Det er kun klar tale. En del prospekter er uklare og trenger den hjelpen.

Så du begynner her med et dynamisk åpningsspørsmål som fanger prospektets oppmerksomhet og tilbyr akkurat det han/hun er ute etter. Si dette spørsmålet på rette måten, med passe snert, og du har et virkningsfullt verktøy. Det du sier er: ” Jeg kan vise deg eksakt hva du er ute etter, er du i posisjon til å foreta en beslutning i dag?” Det neste du gjør er å ikke si noe. Ti stille og vent.

Har du formulert deg rett bør prospektets eneste spørsmål nå være: ”Hva er det du har?, eller: ”Vis meg det du har”.

Jeg kjenner en rådgiver i økonomi som kvalifiserer sine prospekter på denne måten:.....

STOPP!


Vi har beskrevet 21 "closing" teknikk/metoder som dekker alle typiske situasjoner i salgsprosessen. Vi har bestemt oss for å gjøre disse fritt tilgjengelig for en periode. Det er de samme avslutningsteknikkene selgere betaler kr. 8-10.000,- for et to dager treningskurs.

Vi har utarbeidet resten av teknikkene til et fritt email kurs. Du mottar en ny teknikk med ca. 2 ukers mellomrom. Da får du tid til å jobbe med implementering av hver enkelt avslutningsteknikk.

Flere selgere i en avdeling? Det løses enkelt slik: Hver selger melder seg på. La salgsteamet møtes jevnlig for å diskutere ukens avslutningsteknikk, tilpasse egen situasjon og trene. Gjennomfør dette i 2008 og forvent 25% salgsøkning.


Slik bestiller du (fyll inn fornavn og email adresse):


Bestill Nyhetsbrevet

..og få tilgang til medlemssiden med
Mini ekurs i closing teknikker.
(Verdi kr. 237,- kostnadsfritt som medlem)

Skriv inn navn og emailadresse og få et
kostnadsfritt mini ekurs i closing teknikker per email!

(Les nøye siden som kommer opp umiddelbart når du bestiller)

E-mail adresse

Fornavn

Deretter


Din email adresse er i trygge hender og blir kun brukt for å sende deg Nyhetsbrevet. Du kan enkelt avbestille når som helst. Kjell Ramstad