DiSC
kommunikasjons strategier


Med innføringen i DiSC forståelse er noe av det viktigste du gjør å bevisstgjøre deg hvordan du best kan påvirke medarbeidere og kolleger ved å velge passende kommunikasjonsform. Særlig de diagonalt motsatte stilene som D – S og I – C er svært forskjellige. En C er lite mottakelig for en kommunikasjonsform som passer til I, en S vil føle seg direkte ukomfortabel med å bli snakket til med D’s kommunikasjonsform, og D vil umiddelbart bli utålmodig om du prøver deg med S’s kommunikasjon.

Ta hensyn til de få, sentrale punktene nedenfor og du vil umiddelbart kunne se de positive effektene. Et av de viktigste formålene med kommunikasjon er å påvirke folk til å ta beslutning; (les mer om det i siste punktet for hver av stilene).