DiSC
             kommunikasjons tips

For beslutningstaking, tilby:

Liker at du:

Opptrer::
● Muligheter m/ analyse


● Kommer til poenget

● Forretningsmessig

● Konkurranseorientert● Referanser og incentiver


● Er stimulerende

● Entusiastisk

● Konkurranseorientert● Personlige forsikringer


● Vennlig

● Personlig

● Konkurranseorientert● Data og dokumentasjon


● Er presis

● Seriøst

● Konkurranseorientert