Virkeligheten, den endelige dommer for suksess og fiasko

Eksisterer virkeligheten?

I 1996 besluttet CMC å starte en intern prosess for å klargjøre selskapets verdigrunnlag. Lite visste vi om hva slags prosess vi satte gang, og det fantes ingen tilgjengelig metodikk vi kunne bruke som guideline. Ord og skriverier fantes det nok mye av, enhver organisasjon og ethvert konsulentselskap som ønsker å være in i tiden har bøtter og spann med remedier om dette tema. Men ingen ting av det som fantes på norsk kunne brukes. Peter Koestenbaum har en viss dybde i tenkningen, og som et forprosjekt hadde vi god nytte av hans Leadership: The Inner Side of Greatness, a Philosophy for Leaders >pek for info>>

På det tidspunktet ar det store spørsmålet; hvor starter man en slik prosess? Hvor ville du ha begynt?

Antakelig har du lagt merke til begrepet virkelighet ofte markerer et startpunkt, som i; "felles virkelighetsoppfatning," osv. Så vi startet der, hva er virkeligheten, hva betyr virkeligheten. 

En ting som overasket meg var at ikke alle hadde samme syn på virkeligheten som meg. Det var mer enn overraskende å oppdage at noen av de som kaller seg filosofer mener at virkelighet ikke finnes. Eller at den kun finnes dersom noen observerer den. Eller at den finnes dersom flere enn en har observert den. Det betyr at en uoppdaget dyreart ikke finnes før den er oppdaget. Men i følge noen filosofer eksisterer ikke dette dyret før det blir oppdaget. Min første reaksjon var; hva i h.. er dette. Jeg vet ikke hva din reaksjon er, men jeg tenkte; for et rør. Men selvfølgelig, dette er ikke akkurat noen brukbar holdning for å få klarhet om virkelighet. Det var bare å erkjenne, til å begynne med, desto mer vi tok i det desto ble det å rydde opp i.

Jeg har spurt mange mennesker hva tanker de har rundt disse tingene. Jeg har kommet til at det er helt vanlig å være uklar på dette.

Så hvordan avgjør du at eksistens eksisterer? Først tenkte jeg at dette ville være enkelt å bevise. Inntil jeg oppdaget at eksistens lar seg ikke bevise. Vi har her med et aksiom å gjøre, som er et slags 0-punkt, et punkt som er en premiss for alt annet, som alt annet bygger på. Og det spesielle med aksiomer er at vi kan ikke bruke en ting som bevis for samme ting. I praksis høres det omtrent sånn ut; Beviset for at A eksisterer er at A eksisterer; hva vi kan kalle et god dag mann økseskaft svar.

Måten å komme i mål på her ligger i det faktum at aksiomet er selvinnlysende. Det kan oppfattes og erfares direkte og ut over dette trengs ikke noen bevis eller forklaring. Den som måtte ønske å gjøre et forsøk på å motbevise at virkeligheten eksisterer slipper ikke unna det problemet at man må bruke aksiomet i forsøket på å vise at det ikke finnes. 

Eksistens eksisterer, virkeligheten erSå dette er utgangspunktet for alt innhold på nettstedet; virkeligheten eksisterer. Det uvirkelige er det som ikke eksisterer. 

Virkeligheten er upåvirkelig av menneskets bevissthet på den måten at man kan ikke skape eller endre virkeligheten ved å ønske eller føle at noe burde være annerledes enn det faktisk er. Jeg har oppdaget at mange mennesker er lite bevisst på følgende to områder av virkeligheten; 
- Den menneskeskapte 
- Den metafysiske, (som tyngdeloven og at Norge er et fjelland)
Mennesket kan kun påvirke den menneskeskapte delen, og den kan kun påvirkes gjennom handling. 

Fordelen med å ha klargjort tingene på denne måten er at det rydder opp i det daglige. Som for eksempel i forholdet til boken "The Secret", utgitt i Norge i 2008. Filosofien bak boken, kreasjonisme, hevder at dersom du har veldig lyst på en Ferrari, og du fantaserer bilder av en Ferrari, da sender bevisstheten din ut vibrasjoner som tilsvarer en Ferrari. Disse vibrasjonene kommuniserer med den universelle bevissthet, universet. Vibrasjonene omskapes til fysisk virkelighet og du kan forvente at det en morgen står en rød Ferrari og venter på deg i bakgården.

Det sies at 3% av menneskene tenker selvstendig, 3% tror de tenker selvstendig og resten kopierer det de hører rundt seg. dt skulle ikke være vanskelig å plassere de om trykker boken "The Secret" til brystet. Men det viktige her er jo hvor du befinner deg.
Virkeligheten er for eksempel naturlovene, endringer i markeds etterspørselen, en ordre du mistet, en ordre du vant, menneskers ideer og følelser, offentlig lover og den enkeltes evne til å kommunisere.

I vår omgang med virkeligheten er det viktig å være oppmerksom på at virkeligheten er delt inn på den ene siden i det mennesket gjennom fri vilje kan påvirke ved tenkning og handling rettet mot det som er menneskeskapt. På den andre siden er det som ikke kan påvirkes ut fra det som er naturgitt. Det vi kan gjøre i forhold til det naturgitte er å oppdage det og erkjenne det. Utfordringen i det siste ligger spesielt i å se muligheten som det naturgitte byr på, og være kreativ og kompetent til å utnytte disse. Som da brødrene Wrigth utfordret tyngdeloven ved å utnytte andre lover. Å være kreativ, visjonær, oppfinner og gründer betinger at man er i samsvar med virkeligheten, at man er koblet til virkeligheten med stål. 

Visjoner er i seg selv en del av det virkelige, men de visjoner som ikke er forankret der og ikke følge opp av tenkning og fysisk handling er drømmerier og ønsketenkning og skaper ingen ting. Konsekvensen er at vi ikke oppnår verdier.


Å akseptere det jeg kan forandre betyr å akseptere det naturgitte.

Å forandre det jeg kan betyr å manipulere og utnytte det som er naturgitt gjennom kunnskap om dette - som innen vitenskap og teknologi.

Og å forstå forskjellen betyr å erkjenne at man ikke kan gjøre noe som strider i mot det som er naturgitt. En del av det naturgitte er eksistensen av visse lover. Og den nødvendige konsekvensen av det er at mirakler ikke finnes. Den naturgitte delen av virkeligheten kan man ikke unnslippe, den kan ikke velges bort.

Virkelighet er også menneskets bevissthet og frie vilje til å velge fornuft som være eneste metode til å gripe virkeligheten. En del av dette i samarbeidet vårt med andre er hva kolleger og venner faktisk tenker, føler og mener. Den beste måten å oppfatte dette på er å benytte aktiv lytting.

Den dårlige nyheten er at vi daglig kan observere individer og organisasjoner som tillater seg å mene at de kan velge bort det som eksisterer ved å lukke øynene eller å fortrenge. Problemet deres er åpenbart, før eller senere blir de innhentet av virkeligheten, - den endelige dommeren som avgjør suksess og fiasko.