Skap et arbeidsmiljø
som tiltrekker seg de beste folkene 

og får dem til å bli

Du starter med å beskrive det

Det er knapt noe annet som vil gi karrieren din en brattere stigning enn dette; å få de rette folkene inn på bussen. Da blir alt det andre så mye enklere. Nå er det også slik at det å tiltrekke seg de gode folkene er kun halve jobben, for du skal beholde dem også.

I begge tilfeller er arbeidsmiljøet i din organisasjon som avgjør. Paretos lov er forlengst påvist i praksis; at 20% av dine ansatte ufører 80% av verdiskapingen. Din jobb er å klargjøre og utvikle det arbeidsmiljøet som tiltrekker og beholder disse 20%. Arbeidsmiljøet er den faktoren som kan flerdoble virkningsgraden på din organisasjons yteevne, så sørg for at du setter av tid til dette.

Fremtidsbilde - en klar beskrivelse av arbeids-hverdagen 

Trinn en er å klargjøre ditt eget fremtidsbilde av det miljøet du ønsker å ha. Deretter må det kommuniseres. Vær oppmerksom på det strategiske anledningene du virkelig trenger å få frem det tiltrekkende i arbeidsmiljøet hos dere. Et gyllen mulighet har du selvsagt i rekrutteringsfasen. Selvsagt. 

Se for deg situasjonen; kan hende du her besøker en skoleklasse for å markedsføre din arbeidsplass, eller du samlet 10-15 jobbsøkere i en sal, de har respondert på en annonse og takket jeg til et informasjonsmøte. Eller kanskje er du en franchisegiver som har en gruppe interessenter foran deg. Uansett hva de har respondert på, du følger prosessen du har beskrevet den. Prosessen er like nødvendig selv om det er bare en person du snakker til. Du må bare tilpasse formuleringene. 

Du starter møtet med å si:
Jeg ønsker å takke dere for at dere svarte på annonsen vår at at dere er villig til å møte meg her. Til forskjell fra det vanlige intervjuet vil jeg starte med å gi dere ordentlig innsikt i hvem vi er, hva vi gjør, hvordan vi gjør det ... og hva det vil bety for deg som du får tilbud om å begynne her og selv velge å si ja.

Jeg kommer ikke til å stille spørre dere om noe her i dag, og du vil ikke trenge å delta i på noen måte. Dette er den muligheten jeg har til å gi deg en god forståelse av hva det betyr når jeg sier at det er organisasjonens hjerte som definerer om den er en vanlig plass eller en ekstraordinær plass å arbeide ved. Det er ikke produktene,

lønnsbetingelsene eller frynsegodene, jeg er overbevist om at dersom organisasjonens hjerte er rikt vil alt påvirkes av det, også menneskene som jobber der.Hvorvidt du vil oppleve vår organisasjon som ekstraordinær er en individuell ting og et spørsmål bare du kan svare på. Men det er viktig for deg å merke deg når jeg sier at det ville være enkelt for oss å gi deg mange gode grunner til å ble overbevist i forhold til oss dersom du kun er ute etter en jobb.

Mange søker som kun er ute etter en jobb har en tendens til trekke positive konklusjoner om de arbeidsstedene der de har hatt intervjuer, bare for å oppdage at den jobben de har fått enten ikke fører noe steds hen eller enda verre. Det vil ikke skje med dere her. Faktisk er den prosessen vi nå kommer til å gå gjennom er laget for å være sikker på at du skal oppdage hva du egentlig er ute etter slik at du kan måle oss opp mot din egne oppriktige forventninger.

Om vi tilfredsstiller dine krav og forventninger har vi tatt først skritt. Dersom vi ikke kommer opp mot dine forventninger har vi ihvertfall spart deg for svært mye tid og energi. 

La meg først beskrive hjertet i organisasjonen slik jeg ser det, og når jeg er ferdig kan du spørre meg alle spørsmålene du måtte ønske og jeg skal gjøre mitt beste for å svare på dem. Greit?

Jeg bør allerede nå si at vår organisasjon er ikke et enkelt sted å jobbe. Det er ikke enkelt på grunn av at vi stiller mer enn vanlig større krav til vår folk. Men legg merke til at jeg sier uvanlige krav, ikke urimelige krav. Det er en forskjell der. Urimelig krav er det som gjør livet ditt stressfylt, vanskelig, uharmonisk og forvirrende.