Gruppeintervju
Informasjonsmøte

Rekrutterings prosessens oppgave er å levere de rette folkene inn på bussen og over på rett sete - målrettet informasjon til kandidatene bidrar direkte til dette

En forutsetning for effektiv informasjon til søker-kandidater er klarhet om foretakets tre oppgaveområder:

1) Foretakets oppgave, det strategiske nivået oppgave er å skape en visjon
    for hele organisasjonen, og kontinuerlig og konsistent være i forkant av
    den.

2) Forretningens arbeid, managerens arbeid er å skape og følge opp og
    forbedre systemene som visjonen blir virkeliggjort gjennom.

3) Det praktiske arbeidet, ekspertens, teknikerens arbeid, enten det er en
    selger, lege, ingeniør eller programmerer, er å implementere
    managerens system og gi tilbakemelding om hvor godt de arbeider i
    organisasjonen.

Summen av alt dette er organisasjonens arbeid.

Den andre delen av organisasjonens strategi er å levere de rette arbeidsbetingelsene for arbeidet til det enkelte individ ... der er å ivareta folks essensielle behov; å strekke seg etter personlige hovedmål.

Informasjonsmøte med flere søkere

Se for deg et møte med tyve søkere som er plukket ut fra en bunke CV'er, de har alle svart på en vanlig stillingsannonse

(jeg fikk ideen til dette av Michael Gerber)

"Jeg ønsker å takke dere for å ha respondert på annonsen vår og for å ha satt av tid til dette møtet med meg. Til forskjell fra et vanlig intervju vil jeg bruke lit tid på å gi deg mer reel innsikt i hvem vi er, hva vi gjør, hvordan vi gjør det, og hva det vil bety for deg om du velger å være her, hvis du blir valgt.

Jeg kommer ikke til å stiller dere spørsmål, og dere kommer heller ikke til å delta aktivt på noen måte. Dette er min mulighet til å gi deg en sant inntrykk av hva det betyr når jeg sier at det er organisasjonens hjerte som definerer det enten som en ekstraordinær plass eller en ekstraordinær plass å arbeide. Det er ikke produktene, ikke lønnsbetingelsene, ikke fordelene ... selv om jeg tror at dersom organisasjonens hjerte er rikt så vil alt i organisasjonen bli berørt av det, selvsagt inkludert dens ansatte.

Enten vår organisasjon oppleves ekstraordinær for deg eller ikke er helt individuelt og et spørsmål som bare du kan besvare. Men det bør være viktig for deg å tror meg når jeg sier at det ville vært enkelt for oss å gi mange overbevisende grunner til å tro på oss, om ikke for annet enn at dere er alle ute og søker etter jobb. De fleste mennesker som søker etter jobb har en tendens til å hoppe på positive konklusjoner om steder der de er til intervju, bare for å oppdage at jobben de fikk er enten er noe som fører ingen steds hen, eller enda verre.

Det vil ikke skje med dere her. Faktisk ble den prosessen vi nå skal gjennomgå sammen laget for at du skal oppdage hva du faktisk ser etter slik at du kan måle oss opp mot dine egne mest ærlige, personlige forventninger. Hvis vi oppfyller kravene så er det første skritt. Hvis vi ikke gjør det så vil vi ha spart dere for enormt mye tid og energi.

La meg beskrive organisasjonens hjerte slik jeg ser det ... og når jeg er ferdig med det så kan du spørre meg hvilket som helst spørsmål du måtte ønske og jeg skal gjøre mitt beste for å besvare dem. OK?

På forhånd må jeg si at vår organisasjon er ikke det enkleste stedet å arbeide. Det er ikke enkelt fordi vi stiller uvanlige krav til folkene våre. Legg merke til at jeg sa uvanlige, ikke urimelige. Det er to forskjellige ting. Urimelig krav er det som gjør arbeidet stressende, vanskelig, uharmonisk og forvirrende. 

Urimelige krav finner vi overalt, på de fleste arbeidsplasser. For en tid tilbake trengte jeg å skrive under noen lånepapirer i en bank. Da jeg ankom der en time etter vanlig arbeidstid var alle opptatt med forskjellige oppgaver, en gikk gjennom et forslag, avslutte et salg, og andre ting. Ingen så særlig glade ut, faktisk virket det slitne og litt pjuskete. Jeg spurte lederen for kontoret om det var vanlig at de hadde så lange arbeidsdager. Han bekreftet at det var folk med forskjellig type private situasjoner, men at det ble tatt lite hensyn til ... 10 timers dager var mer en standard enn et unntak.

Jeg ville ikke ønsket å arbeide på et slikt sted, ikke tror jeg dere vil det heller. På et slikt sted er fokus på resultater og kun resultater. I en organisasjon med hjerte er det også fokus på resultater, men mer spesifikt er fokus på mennesker. 

Jeg er sikker på at hver av dere kunne gi flere eksempler på urimelige krav. Men hva med uvanlige krav? Et uvanlig krav er noe helt annet. Et av våre uvanlige krav er  at vi forventer at alle ansatte sier det som er sant. Det har ingen ting å si hva det dreier seg om, kun at det er sannheten slik du ser det. Kanskje høres det ut som en spøk, men det blir alltid overraskende hvor vanskelig det er for folk å gjøre akkurat det. Det meste av det det vi lærer hjemme, på skolen, på jobben ... er å gjøre det motsatte i våre relasjoner til andre mennesker. Detter er hvorfor jeg sier at det kunne bli et vanskelig sted å arbeide.

Et annet uvanlig krav er at vi forventer at alle tar fullt personlig ansvar for seg selv og sine forpliktelser. Noe av forpliktelsene er helt håndgripelige, slik som når du sier at du vil komme til en avtale på et bestemt tidspunkt så forventes det at du dukker opp på det tidspunktet.

Andre krav er mer usynlige som for eksempel når du kommer til et møte så forventes det at du deltar fullt og helt på det møtet. Ingen drømming, ikke noe mental vandring, ikke noe lek med blyant, ikke noe fingering med telefon ... ikke noe ønske om at du helst vil være et annet sted.

Vi er også uvanlige på den måten at vi ser oss selv som å ha to forskjellige funksjoner innen organisasjonen. Den førster funksjonen kaller vi å arbeide med organisasjonen. Den andre funksjonen kaller vi det individuelle arbeidet. Det organisatoriske arbeidet er alt som utføres i organisasjonen for å oppfylle den forpliktelser; produksjon, salg, skaffe leads, marketing, finans etc. Det er forretningsarbeidet som alle organisasjoner gjør. Det er hvordan vi gjøre disse tingene som utgjør forskjellen på vår organisasjon og mange andre. Du kan si at når det gjelder organisasjonens arbeide så er alle, og jeg mener alle, dedikert til å registrere hva som er sant om det vi utfører, hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og hvorfor.

Hvis det ikke fungerer så prøver vi å utvikle stadig bedre måter å gjøre tingene på, og der vi ser muligheten så arbeider vi for å fullstendig endre ikke bare hvordan vi gjør ting men også hvilke ting vi gjør slik at vi kan respondere mer effektivt på den verden vi lever i.Hva synes du om det du leste ovenfor her. 
Legg igjen din kommentar til meg i boksen under.  
 

Noen du vet om som vil ha nytte av denne siden? 
Del den her, klikk på knappen ------------>