Interessentanalyse

Du gjør en interessentanalyse for å identifisere nøkkepersonene du trenger å vinne over på din side

Effektiviteten øker når vi har med oss de rette menneskene på laget. I interessentanalysen finner vi ut hvem er nøkkelpersonene. Det gjelder både de som blir særlig berørt av det du gjennomføre, og det gjelder de som har makt og kan påvirke prosjektet. Det er folk som du trenger som som sterke støttespillere i arbeidet, i verste fall kan de motarbeide deg.

Når interessentene er plukket ut bør du lage en interessentplan for hvordan du vil skape de relasjonene du trenger støtte fra.

En interessentanalyse er viktig for å ha suksess i alle prosjektene dine, både interne og eksterne. Støtte fra de rette folkene påvirker om du får suksess.