Karriereplanlegging

Planlegg karrieren og få større virkningsgrad på potensialet ditt

Ordet karriereplanlegging gir så absolutt inntrykk av at det er noe du kan ta kontroll over. Men er det slik i virkeligheten?

I 1966 delte Åge Åleskjær og jeg ansvaret for å holde andakt i det store friminuttet på Sarpsborg gymnas.

40 år senere er Åge leder for Oslo Kristne Senter. Det går en rød tråd fra store friminutt til eget kirkeimperium. Hva så for min egen del. Lite rød tråd. Jeg er så langt unna en religiøs leder som det er mulig å komme, for å si det sånn.

Så hva er det som skjer?
Dette er ikke eneste stedet jeg referer til en av Brian Tracy's lover om årsak - virkning :Den du er om fem år er en konsekvens av de bøkene du i den tiden har lest og de menneskene du har truffet."

Jeg snakker ikke her om den myten som sier at mennesket er en automatisk konsekvens av miljø og oppvekst.

kan være et brennaktuelt tema dersom du er leder og har valgt å gjøre en fremragende karriere. Mer enn 80% av din suksess er resultat av at dine medarbeidere lykkes. Da er du nødt til å hjelpe dem med dere karriere planlegging og -utvikling.