Som coach har Kjell Ramstad
betydd mye for min motivasjon
og personlige vekst

Fra en tidligere svømmer og toppidretts utøver

I det tidlige arbeide med det som ble kalt henvisnings-prosjektet som ledet til at manuellterapeuter ble primærkontakter i helsevesenet, var mitt største bidrag å få Kjell Ramstad involvert i prosessen. 

Kjell var sterkt medvirkende på å få det daværende styret til å ta tak i prosjektet på en riktig måte både mentalt og praktisk. Dette la grunnlaget for å skape en helsereform med manuell terapi i sentrum. Det er min mening at uten Kjell sin hjelp, sto manuell terapi i fare for ikke å bli inkludert i reformen. 

Kjell har også betydd mye for min personlige vekst de siste årene. Som tidligere toppidrettsutøver var det vanskelig å oppleve at kroppen ikke fungerte som den skulle. Med Kjell sin hjelp har livet snudd fra trygdekontorbesøk til at kroppens svakheter er en motor til motivasjon for faglig utvikling og bedriftsutvikling. 


Vennlig hilsen
Bent Brask
Eier av Manuell Terapi KLinikken Østfold A/S
Tidligere styremedlem i NFF, Faggruppen for Manuell Terapi
Tidligere toppidrettsutøver i svømming
Tlf.: 69 33 78 11