Effektiv kommunikasjon, påvirkning og konfliktløsing

Hvordan kommunisere effektivt og løse konflikter; kommer i 4. kvartal 2008

21. september 2008
Kjell Ramstad