Prinsippet om LEDERSKAP OG MANAGEMENT


Se for deg et team som utrustet med macheter iherdig hogger seg vei gjennom en tett jungel. De er arbeiderne i arbeidslaget, de som jobber i produksjon og problemløsing. Det er montørene som jobber med sammensettingen av produktet, i dette tilfellet hogger de vei gjennom tett underskog.
Bak dem er de lederne som ofte betegnes som management i full aktivitet med å slipe knivene deres, skrive manualer for effektiv hogging av underskog. De gjennomfører programmer for fysisk trening, lager provisjonssystemer for avlønning, innfører HMS for trygg bruk av skarpe gjenstander, bringer inn og tester ut ny teknologi innen området jungelkniver, samt at de setter opp tidsplaner for de forskjellig skiftene.

Arbeidet er vel organisert, alle er opptatt med å utføre sine oppgaver, motivasjonen er bra, og når sant skal sies ligger teamet godt foran budsjettert fremdrift.

Ingen av disse utøver lederskap. Lederen, den som utøver lederskap, er den som klatrer opp i det høyeste treet, ser seg rundt og roper: "Feil jungel!"

Og nede fra bakken der management og arbeiderne er konsentrert og effektive, kommer det: "Hold kjeft. Nå går det unna her. Vi setter ny rekord i dag!"

Ferdigstilling jan/febr 2009
Kjell Ramstad