Lederen som coach

Praktisk øvelse i mentale modeller - bevisstgjøring og refleksjon (1)


Del inn i grupper med tre personer i hver.
Hver deltaker gjennomfører en trening (20 min). Avluttende oppsummering (30 min)

Problembeskrivelse (5 min)
En person presenterer, de to andre lytter. Gruppen roterer slik at hver deltaker får muligheten til å presentere.

Deltakeren som presenterer beskriver (ledelses)utfordringen sin til de andre.

Lytting:
De to andre lytter åpent og spørrende, rollen som djvelens advokat er feil her.

Observasjon (5 min)
Når de 2 minuttene er gått gjennomfører de to som har lyttet en samtale om hva de hørte, mulighetene de ser i situasjonen med vekt på et system perspektiv.

Deltakeren som har presentert lytter og noterer ideer og det som måtte bidra til å bli en bedre coach som leder.

(NB: Noter deg hvilke ideer du avviste og legg merke til hvilke visse ideer viser seg i form av følelser som du registrer i kroppen)

Refleksjon (10 min):
Presentøren gir sine refleksjoner til lytterne om hva han/hun har hørt og registrert.

Oppsummering (30 min): Deltakerne beskriver hva de har erfart i rollen som presentør og som lytter, og hva de ut fra dette ønsker å lykkes med i det videre.