Faglitteratur
og litteratur om ledelse

"Må lese" litteratur, -
grunnleggende tenkning og prinsipper om ledelse, organisasjon, effektivitet, prestasjon og personlig utvikling

Pek (ikke klikk) på linkene for å få mer informasjon:

Jeg nevnte Deming; denne grunnleggende tilnærmingsmetoden brakte i løpet av få år nasjonen Japan fra et føydalsk samfunn til en av verdens mest moderne og effektive nasjoner, og som de siste 40 årene har ført til et paradigmeskift angående effektivitet i den vestlige verden,; The Deming Management Method>pek her for mer info>>

Etter Deming har en rekke tenkere beskrevet prosessens betydning for suksess, som for eksempel Jim Collins om organisasjoner i bestselgerboken Good to Great: (Why Some Companies Make the Leap...and Others Don't) >pek for mer info>> ,
og Stephen Covey viser i sin bestselger at klarhet i prosessene har samme viktighet individer; The 7 Habits of Highly Effective People: (Powerful Lessons in Personal Change) >pek for mer info>>

Å lære av egen erfaring er bra, å kun lære av egen erfaring medfører middelmådighet. Den leder som ikke har lest en bok de siste 90 dagene er i ferd med å bli forbikjørt. Jeg har brukt følgende som håndbøker i effektivisering av prosesser generelt og rekruttering spesielt:

Michael Hammer og James Champys business bestselger som min "håndbibel" Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution >pek for mer info>> og Michael Hammers Beyond Re-engineering: How the Process-Centered Organisation Is Changing Our Work and Our Lives

i reengineeringprosjekter der et av målene var å være verdens raskeste til å produsere transformatorer, et annet var å kutte kostnader med 20%.

Disse to bøkene har på hver sin måte påvirket mitt syn på rekruttering og rekrutteringsprosessen: High Impact Hiring: How to Interview and Select Outstanding Employees >pek for mer info>>
og Hire with Your Head: Using Performance-based Hiring to Build Great Teams >pek for mer info>>