Analyse av din lytteprofil.

Få større innflytelse og bli mer effektiv ved å bli mer fleksibel i dine lyttevaner!

Her får du snart muligheten til å gjøre en analyse som viser dine lyttevaner, og hvordan du kan øke din personlige effektivitet og påvirkningskraft gjennom å bruke dine lyttevaner mer fleksibelt og målrettet tilpasset den situasjonen du er i.

Analyse av din lytteprofil kommer her i januar/februar 2009
8. september 2008
Kjell Ramstad