Forts.

2. Flere ting å tenke gjennom før rekrutteringsprosessen starter

Dersom ingen av punktene ovenfor er gjennomførbare, gjør en vurdering av følgende punkter:

  1. Er behovet et resultat av at arbeidsmengden har økt over lang tid?
  2. Hva er stillingens mest essensielle funksjoner?
  3. I hvor stor grad vil stillingen bidra til å nå organisasjonens overliggende misjon og mål?
  4. Hvem er det som for tiden utfører disse funksjonene?
  5. Er de ansatte som utfører disse funksjonene allerede stukket til grensen?
  6. Hvor lang tid vil det ta å få en ny ansatt produktive?
  7. Om det er en ny stilling, hvordan vil den nye stillingen påvirke budsjettet ditt? 
  8. Er det en kompetanse pool som du kan hente folk fra?
  9. Støtter din leder deg i å ansette en ny person?
  10. Dersom lager en ny eller fyller stillingen, vil det medføre at andre deler av organisasjonen kommer til kort?

Hva er din mening om det du leste ovenfor. 
Legg igjen din kommentar til meg i boksen under.  


Kritikk og forslag til forbedring mottas med takk.

Noen du vet om som vil ha nytte av denne siden? 
Del den her, klikk på knappen ------------>