Vet jeg hva som forventes av meg i arbeidet?

I arbeidet med å bedre skårene på de 12 spørsmålene i undersøkelsen er spørsmål 1 det letteste av de 12.

Likevel er ikke dette så enkelt. Gjennomsnittlig, basert på data fra mange land svarer ca. halvparten at de er ”sterkt enige” i påstanden. Selv i mer standardiserte roller som sjåfører, montører, sykepleiere, selgere eller produksjonsfolk er det ikke flere enn 50%-65% som svarer uforbeholdent ja. Andelen dropper til ca. 30% for mer komplekse yrker, og forbausende mange godt betalte mennesker svarer at de ikke vet hva som forventes av dem.

Det å ”vite hva som forventes” er mer enn en jobbeskrivelse. Det er langt mer en detaljert forståelse av hvordan det en person gjør forventes å passe inn i hva alle de andre forventes å gjøre. I visse typer team, som et jazzband, blir dette svært så tydelig for alle. Hver musiker må lytte til de andres spill samtidig som han spiller selv.

Se deg selv som en fabrikk. En fabrikk har tre hovedområder for aktiviteter. Først kommer de tingene vi putter inn; tid, penger, arbeid, ressurser osv. På innsiden av fabrikken foregår det aktiviteter, ting som blir gjort for å produsere produktet. Og ut av fabrikken kommer produksjonen. Hele vitsen med arbeid er å øke kvaliteten og kvantiteten på produksjonen og levere den til rett tid slik at vi på den måten sitter igjen med en tilført verdi.

Så spørsmålet krever at du har klarhet i hva som forventes av din output; ditt produkt og din verdiskaping, som er det du har betalt for å levere.Så her er noen av de spørsmålene du er nødt til å ha svar på for å ha klarhet i spørsmål 1:1) Beskriv jobben din, og beskriv hvordan du ved å gjøre jobben din øker firmaets fortjeneste.

Skal du ha mulighet til å presisere hva er ditt produkt/service må du ha avklart hvem er mottaker av din output (kunde).
2) Beskriv hvem er mottaker av ytelsen din, intern eller ekstern, og hva er denne mottakerens spesifikke behov.

I tillegg bør du ha klarhet i følgende:

3) Hvordan vil du beskrive suksess i den rollen du har nå?
(Kan du måle det?)


Mens du jobber med dette, se for deg følgende ”prosjekt”: Et moderne hangarskip er ca. 350 meter langt, veier mer enn 70 000 tonn og har 5000 ansatte. Det er for eksempel mer enn dobbelt så mange som ansatte i ABB Norge. Hva forventes av dette hangarskipet i arbeidet?

Det forventes at det i rett tid får alle sine 80 fly (kvantitet) trygt (kvalitet) i luften. Men saken er den at et slikt båtdekk er uegnet til denne jobben, det er for kort til at flyet kommer seg opp. Så i forhold til de forskjellige flyenes kapasitet, med hjelp av katapult er det kun gjennom kombinasjonene av fartøyets egen hastighet og full kraft fra jetflyenes motorer at flyene makter å komme på vingene. Flyet er på vingene fra stillestående på to sekunder. Det samme når det skal lande. For å lande må flyveren prestere et ”kontrollert krasj.”

"Så, du ønsker å bedre forstå et hangarskip", sa den amerikanske marineoffiseren som beskrev dette. "Bare se for deg at det er en travel dag og deretter skrumper du inn en flyplass vesentlig større enn Gardermoen til en kort runway, en rampe og en gate. La flyene ta av og lande samtidig. Og hele tiden beveger runwayen seg fra side til side. Deretter slår du av radaren for ikke å å bli oppdaget, det samme med radioen, samtidig som du fyller drivstoff med motorene gående, plasser noen fiender i luften og noen bomber og granater rundt samtidig som du gjør alt vått av saltvann.

Det er et faktum at dette for det meste foregår fortløpende med fly opp og ned i en flytende bevegelse som å ”skjære i smør”. Men hvordan er dette mulig? Et jazzband er jo bare en blass avskygning av en denne type prestasjon. 5000 ansatte er involvert. Mye av svaret ligger i at de 5000 personene som deltar svarer et uforbeholdent JA på spørsmål 1.

Du trenger egentlig ikke gå lenger enn til nærmeste hotell. Det mottar en busslast på 168 personer, uventet. Kan du se for deg hva som skjer i det bussene har parkert og hotellbetjeningen må erkjenne at det er begått en tabbe. Det vi i hvertfall vet er at det som nå skjer er fullstendig avhengig av hvorvidt hotellteamets medlemmer vet svaret på spørsmål 1, Vet jeg hva som foreventes av meg i arbeidet?