Observasjon og dokumentasjon 
hjertet i coaching systemet

Desto mer presis du er i tilbakemeldingen,
desto mer sannsynlig oppnår du suksess

Hvorfor observere og dokumentere

Þ Være sikker på å gjengi et hendelsesforløp

Þ Unngå målingsfeil

Þ Støtte opp om evalueringer

Þ Gi meningsfylt tilbakemelding

Þ Relatere adferd til mål

Þ Relatere adferd til ferdigheter

Þ Være et hjelpemiddel til støtte og korrigering av
    
medarbeiderne

Þ Foreta nøyaktige vurderinger av ferdigheter

Þ Støtte opp under avgjørelser som angår medarbeiderne dine

Þ Avdekke bestemte handlingsmønstre