Fokus

Oppdag dine sterke sider

En sterk side er sammensatt av kunnskap, ferdighet og talent. Når det å fokusere er en vane hos deg er det også et talent.

Alle kan i et visst tidsrom ta seg sammen og holde fokus. Hos deg er det å være i fokus automatisert, det er en vane og du er automatisk fokusert fra du står opp om morgenen til du legger deg.

Mange mennesker opplever det vanskelig å være effektive med utgangspunkt fra et hjemmekontor. Det problemet har ikke du. Hver dag stiller du deg spørsmålet: "Er jeg på rett kurs?" Som i praksis betyr:"Jobber jeg med de riktige tingene."? Å være i fokus er ikke det samme som å være konsentrert. Noen kan bli så konsentrert at de helt mister fokus.

Klarhet er av stor betydning for deg, gjennom klare mål sørger du for visshet om hvor du skal. Mangel på mål er noe av det som kan frustrere deg aller mest, kontinuerlig setter du mål. Andre kan operere med mål for året, du setter mål for hver uke, mål som fungere som et kompass for deg. På samme måte som flyet fra Amsterdam til Orlando er ute av kurs 90% av tiden, og likevel treffer julene bakken i Orlando presis på minuttet, på samme måte bruker du ditt talent for fokus til å treffe målet som planlagt.
I en undersøkelse ble 1000 ledere spurt om hvilke egenskaper en medarbeider skulle ha for å bli anbefalt til en lederstilling. 85% var enige om fire områder på topp, og helt på topp kom evnen til å skille det som er relevant fra det som er irrelevant. Og som et finstilt spamfilter siler du på denne måte ut det som ikke hører til. For lengst har du erfart at dette kan frustrere ufokuserte mennesker der de avledes og hopper på det som rører seg men du er på stø kurs mot målet. Der andre opplever det de kaller dilemma om beslutning vil dømmekraften din sikkert fortelle deg om gitt handling vil bringe deg mot målet eller ikke. De handlingene som ikke bringer deg mot målet ganske enkelt ignorerer du. All din gjøren og laden kjennetegnes av personlig effektivitet.

En annen side av dette er din tydelige utålmodighet med alt som bremser måloppnåelse eller faller utenfor retningen mot mål, slik som utsettelser, hindere, rot og du er ikke nådig mot utenomsnakk, selv om temaet for øvrig er interessant. Dette gjør at du kan operere på egenhånd med stor effektivitet, men det gjør det også til et svært verdifullt teammedlem. Når de andre beveger seg ut på viddene er du der og bringe dem tilbake på sporet. Etter hvert vil de andre ha oppdaget at dersom noe ikke bidrar til at du nærmer deg målet er dette helt uinteressant for deg. Og når noe ikke er viktig så er det ikke verdig din tid. Du holder blikket festet på fokus punktet, og du er ikke kjent for særlig med sosialt småsnakk.