Oppsigelsesbrev - hvordan skrive oppsigelse

Enkel mal for hvordan skrive en
oppsigelse av arbeidsforhold

Oppsigelsesbrev
Du har bestemt deg for å gå til oppsigelse av arbeidsforholdet og trenger å skriver et oppsigelsesbrev. Så hvordan foretar du en jobb oppsigelse i praksis? Det å skaffe seg en jobb er en ganske omfattende prosess, det å foreta en oppsigelse av samme jobb er derimot temmelig enkelt. Likevel bør du være oppmerksom på et par ting.

Det er vanlig at oppsigelsesfristen er ut måneden pluss et antall hele måneder. Så hvis det er viktig å kutte tiden, pass på å komme i forkant av månedsskiftet.

Har du et greit forhold til sjefen din vil du sannsynligvis som trinn en overbringe oppsigelsen muntlig, men av hensyn til både deg selv og til din arbeidsgiver er det påkrevet at du samtidig eller umiddelbart leverer en skriftlig oppsigelse, et oppsigelse brev. Ta initiativ til å levere et oppsigelse brev, eller vil du bli bedt om å gjøre det.

Mest sannsynlig har du en skriftlig arbeidskontrakt, og denne blir terminert ved at du foretar en formell, skriftlig oppsigelse av din stilling. Din arbeidsgiver ønsker også å ha ditt oppsigelse brev som dokumentasjon på at det er du som initierer opphør av arbeidsforholdet. På samme måte ivaretar du din egen interesse, et oppsigelsesbrev blir senere din dokumentasjon på at du selv sa opp stillingen, og ikke at du ble oppsagt.

Fokuser på fremtiden
Det er ikke smart å omtale negative ting i oppsigelsesbrevet. Negativ feedback krever mer kompleks forklaring, skriftlig blir det lett misforståelser. Dersom din arbeidsgiver ønsker en tilbakemelding fra deg, et avslutningsintervju, så gjør du det muntlig. Fokuser på fremtiden i din oppsigelse. Verden er liten, så ikke riv broer.

Dato

Navnet på din nærmeste foresatte

Firmanavn

Adresse

Kjære (for)navnet på din nærmeste foresatte

Hensikten med dette brevet er å si opp min stilling hos (Bedriftens navn).

Min siste arbeidsdag er (3 måneder fra førstkommende månedsskifte.)

Jeg sier opp mitt nåværende arbeidsforhold fordi jeg har mottatt og akseptert et tilbud om en stilling som vil gi meg...(lederansvar). Den nye stillingen gir meg muligheten til å arbeide med det Europeiske markedet. Som du vet ønsker jeg å kunne jobber mer utenfor Norge.

Jeg ønsker deg det beste for fremtiden. Kontakt meg dersom det er noe jeg kan bistå med for å lette overføringen av min jobb til den nye medarbeideren eller for å bistå med opplæring av den nye medarbeideren.

Igjen, jeg er entusiastisk for de nye mulighetene, men lei meg for å forlate dere.

Med det beste hilsener

Ansattes signatur

Ansattes navn