Rett organisering 
er en av hovednøklene til fornøyde 
kunder, 
lønnsomhet og vekst!

Organisering

Når ting går som på skinner

Har du noen gang hatt ansvaret for et bryllup? Å, vel, det var din kone som tok den. Akkurat. En firmatur da kanskje? En dugnad i Vel'et. Eller en kunde-dag? En messe? Kanskje du sammen med noen andre pappa-ildsjeler hadde klassen med 8-åringer på skogstur? Eller noe annet. Så du har erfaring på dette, du kan ha både gode minner og mindre gode minner, men du vet veldig godt hva denne siden handler om. Forresten, ikke bare gode minner håper jeg, det er feilene du har lært mest av. 

Har du hørt noen si (alltid med et smil): Det gikk som på skinner," eller (skjer aldri med et smil)"skriiik, jeg har glemt å...!" 

Du kan ha med deg folk av forskjellig kvalitet, litt sånn ymse utstyr, og vær og myndigheter er ikke direkte forutsigbare ... men tvers gjennom alt dette vet vi at gjennomtenkt organisering er nøkkelen til fornøyde mennesker, glede, stolthet og suksess. 

Nei, jeg nevnte ikke spesielt ordet prosjekt. Det er vel slik at alle de situasjonene nevnt ovenfor egentlig er prosjekt. Det jeg noen ganger stusser på; hvorfor bruker en del mennesker mer tid på å organisere ferien sin enn på et million-prosjekt? 

Å jobbe i en prosess er å jobbe i team. Mange selgere jobber i en enkel salgsprosess, selgeren utgjør teamet alene. Andre salgsprosesser er komplekse og involverer flere personer med forskjellig kompetanse satt sammen til et team. I et prosjekt. 

Om du er 1 eller 1000

Når du er den eneste som utgjør et prosessteam, da har du full kontroll over prosessen. Det er i hvert fall da du kunne ha det. Det er mye mer krevende når teamet består av 100 deltakere eller flere, helt fra selgeren som gjør den første kundekontakten, kanskje startet det med en forespørsel som ender med at kunden kjøper en transformator, omtrent på størrelse med et lokomotiv. Eller en oljeplattform. Eller et økonomisystem. Dette krever noe annet enn å organisere en klassetur. Likevel, det er nøyaktig de samme prinsipper som gjelder. 

Psykologenes godtebutikk

Organisering er om hvordan du fordeler arbeidet. Det er det første jeg ser etter når jeg kommer til en ny bedrift. De ansatte forteller meg om konflikter, om plunder og heft og om stress. Rene godtebutikken for en psykolog. Psykologen kunne få mye ut av det.Det første jeg gjør er se på organiseringen. Og så sier jeg; vent å se hva som blir igjen når vi har fått litt orden her. Det er jo slik at organiseringen skal støtte dine medarbeidere til å oppnå formålet; fornøyde kunder. Systemet er til for å hjelpe oss, ikke motarbeide oss. Alt for ofte er årsaken til problemer at systemet er i mot de ansatte. Alt for ofte er systemfeil årsaken til konflikter. For folk ønsker ikke konflikter. Folk ønsker å gå hjem fra en god dags jobb i godt samarbeid med sine kolleger. Vite og kjenne at dette var en bra dag.

Jeg har ofte tenkt på akkurat det når jeg har jobbet med reengineering av prosesser som involverer et stor antall mennesker. Hva er det som får folk til å jobbe sammen "som smurt."
Det handler om samarbeidsveier, korte eller lange, og hvordan disse smøres av gode holdninger, de ansattes grunnverdier.

8-åringen på låvebroen

jeg var 8 år og satt på låvebroen til min onkel og så på de voksne som tresket korn. Det brukte ambulerende treskeverk. Nå sto kornet til min onkel for tur. Så jeg satt og så på dem, de jobbet i en sky av agner. Jeg var så fascinert. Jeg visste hvor kornet kom fra, jeg var med min onkel både når han sådde og når han slo. Jeg prøvde å binde kornband, men mest løp jeg forgjeves etter små markmus som plutselig hadde mistet tak over hodet. 

Men der jeg satt på låvebroen, der var noe inne i meg som visste at jeg så noe som var bra. Først 40 år senere begynte jeg å forstå rekkevidden av det åtte-åringen sanset men ikke fullt ut forsto.