b>Skift oppover i DOMINANS - Pådriver-adferd<
Et skift oppover i Dominans reflekterer at personen oppfatter at omgivelsene forventer direkte og pågående Pådriver adferd slik at denne persone utviser større handlekraft enn det som er naturlig for vedkommende. Dette er et av de mer vanskelige skiftene, det er vanskelig å opprettholde over tid og resulterer ofte i stress.