Rettferdighet!

Mer enn 90% av det som skjer i livet ditt
er en konskevens av din evne til å gi folk
objektiv bedømming og fair behandling.


En selvinnlysende naturlov.
Aristoteles syn på rettferdighet som en naturlov er selvinnlysende, og den er et prinsipp med uunngåelige konsekvenser for din suksess. Et funda- mentalt prinsipp som har verdi for oss betegnes som grunnverdi. Rettferdighet er grunnverdien: "Å bedømme menneskers karakter og adferd objektivt, og å handle i tråd med dette slik at man behandler mennesker i samsvar med det de har fortjent.."

Aristoteles skriver:"Innen handel er det rettferdig å utveksle verdier av samme størrelse. Tingene kan være forskjellige, men ha lik verdi (Adam Smith kalte dette for kapitalisme). Ved belønning skal denne være i henhold til den verdien man har gjort seg fortjent til. Likeverdig behandling er i seg selv ikke et uttrykk for rettferdighet; ulikeverdig behandlig av ulikeverdige oppfyller kravet til rettferdighet nettopp fra prinsippet om likhet, som er å gi mer til den som fortjener mer og mindre til den som fortjener mindre."

Evaluer hvem du omgås.
For å være best mulig utrustet til å møte de neste 10 arbeidsårene startet jeg for to år siden samarbeid med ulike internasjonale coacher. Jeg ble tidlig bedt om å avgjøre hvilke tre mennesker jeg skulle slutte å omgås. Venner er venner fordi de liker deg slik du er. Så de vil lite like du endrer deg. En rekke studier viser at en av hovedårsakene til at mennesker ikke utvikler seg er at de omgås feil mennesker, som i hovedsak vil si uinteresserte mennesker med negative holdninger som er opptatt av å holde igjen andre.

Så din evne til å bedømme andre mennesker rasjonelt er helt nødvendig for å ivareta livet ditt og oppnå suksess, privat og på jobb. Det gjelder nye kontakter og gamle venner.

Det grunnleggende utgangspunkt når vi treffer nye mennesker er; mennesket er godt. Det er godt inntil annet er fastslått. Basert på samme skånselsløse krav til objektivitet som ved bedømming av virkeligheten for øvrig, som når du vurderer et marked før du satser eller du ønsker å plassere 1 mill. kroner, - avgjøres hvem man bør ha med å gjøre og hvem bør man ligge unna. Høy kompetanse på grunnverdien rettferdighet gir deg en særlig dømmekraft når det gjelder å avgjøre hvilke mennesker støtter dine verdier og hvilke mennesker kan undergrave dine verdier.

Bortsett fra foreldrene våre, vi velger dem ikke, like fullt har de stor innvirkning på livet vårt, så vil de personene vi velger avgjøre mer enn 90% av hva slags liv vi får. Det gjelder valg av kamerater. Det gjelder valg av livspartner.Utvelgelse og rekruttering Da jeg i 1987 sluttet som direktør i Mercuri Institutet as for å realisere en visjon, - å bygge en konsulentorganisasjon. Kanskje noen vil si at jeg oppnådde mye. Men jeg fikk ikke visjonen oppfylt. Det er mitt ansvar og min feil. Dømmekraften, rettferdighetssansen, var ikke kraftig nok. Av 20 konsulenter var det et fåtall som var villig til systematisk å forplikte seg. Det vil si, de hadde ikke i seg ambisjonen og motivasjonen for å bygge. Det var ikke noe feil på dem. Jeg tok feil. Jeg hadde innført partnerskap og kollegium som metode fordi jeg trodde på det, å styre ut fra konsensus. Men konsensus funger kun i en gruppe der individene har de samme holdninger og ambisjoner. Det ble også en lærepenge å oppdage at jeg satt stuck i mine egne idealer fordi jeg hadde forstå hvor viktig det var å velge rette personer.

Så det kan ha større konsekvenser å feilbedømme en partner enn å feilbedømme en bruktbil.

Rekruttering Straks du føler behov for å holde noen i strammere tøyler har du begått en feil, den samme feilen som jeg gjorde. Du har i utgangspunket feilbedømt. Du trenger ikke å bomme så kraftig som jeg gjorde for å erkjenne hvor sterkt dette prinsippet påvirker din evne til å velge rett folk. verdien rettferdighet er viktig for rett utvelgelse..les mer..

Kompetanse i å kunne bedømme dette er hjelp til å forutsi personens handlemåte. Ved praktisering av verdien rettferdighet, når hver enkelt tar konsekvensen av egne handlinger, positive og negative, motiveres personer til å forstå loven om årsak – virkning, og derav ha dømmekraft til å beslutte og utføre de tiltak som gir ønsket resultat.