Strategi ledelse

Strategi ledelse og strategi planlegging
Strategi ferdistilles februar 2008
8. november 2007
Kjell Ramstad