Hvorfor så mange strever
mer enn de burde.


Bra å være tilbake. Er det ikke? Forstå meg rett, det føltes godt med de fridagene på slutten av året, men nå er jeg klar for å trå til igjen. Det håper jeg du er også.


Å sette av tid fullstendig borte fra jobb er nødvendig av flere grunner. Men det er muligens en ting du aldri har tenkt på, og det viktigste er hva det kan si om deg og om de tingene du jobber med…

Dersom arbeidsområdet ditt er det ideelle for deg – så skulle du ha merket en viss følelse i løpet av den tiden du var borte fra jobb. Etter som dagene gikk fri fra arbeidet skulle du ha følt en viss spenning av noe som trekker deg tilbake til arbeidet. Dette bygger seg opp for hver dag som går inntil du ikke står det ut lenger. Så skjønner du at du TRENGER å komme deg tilbake på jobb.

Hvis du ikke har peiling på hva jeg snakker om taler mye for at du jobber på feil område, i feil business. Hvis du tok en (lang nok) pause og ikke lengtet etter å komme tilbake - da trenger du å evaluere jobbsituasjonen din og avgjøre om den er rett for deg. Hvis ikke jobben trekker deg tilbake når du er fraværende er det helt sannsynlig at du ikke utnytter dine sterke sider.

De siste ti årene har jeg brukt alle muligheter til å spørre folk dette spørsmålet, og medregnet seminarer kan det ha blitt et par tusen stykker, og jeg sier det på denne måten:” Jeg ser du er her på jobb i dag det samme gjør du til vanlig, du står opp om morgenen og kommer deg hit. Hva er årsaken til at du gjør det, står opp og går hit; i hvilken grad er det fordi du uroer deg for konsekvensene ved å bli liggende, eller kommer du hit fordi du ser frem til å komme hit og gleder deg til å være her?” Det har blitt en del interessante samtaler ut av det.

I stor grad handler det om å få utnyttet sine sterke sider. Jeg snakker en del om dette andre sammenheng nettstedet, så jeg skal ikke gå dypt inn i det her, - men forhåpentligvis er hele grunnen til at du gikk inn i det arbeidet du har (når vi ser bort fra pengene) at du er glad i den jobben du gjør til daglig.

For å hjelpe deg til å fullt ut å identifisere dine sterke sider, utvikler vi nå, basert på flere programmer jeg selv deltar i, et interaktivt coaching program; det vil gi stor nytteeffekt å jobbe med det på egen hånd. Det er designet for å hjelpe deg til å vite eksakt hva er dine sterke sider. På denne måten kan du enten utvikle din egen forretning eller din nåværende jobbrolle så du kan få mer effekt av dine sterke sider. For noen er løsningen å få seg en mer passende jobb.

Vel, la oss gå tilbake til temaet for denne mailen; hvorfor så mange strever mer enn de burde, og hvor enkelt det er å løse det.

For lenge siden jeg oppdaget at hvis jeg ønsker å kontinuerlig forbedre firmaet og mine egne prestasjoner så må jeg dra nytteeffekten fra mine tidligere erfaringen for alt de er verd.

Sagt på en annen måte – for å gjøre 2008 til det beste det kan bli, så trenger du å analysere det som hendte i 2007. Du trenger å identifisere all den kunnskap av verdi som er resultatet av tidligere prestasjoner og dra ut nytten for alt det er verd. Hvis du gjør det kan du regne med at 2008 blir ditt beste år noensinne.

De fleste mennesker og organisasjoner lærer uheldigvis ikke av feil, av det de har gjort. Både foretak og individer ser ut til å repetere det samme overblikket, de samme tilnærmingsmåter og strategier.

Uansett hvor gode eller dårlige resultat vi har, vi kan alltid gjøre det bedre. Likevel ser det ut som om neste alle ignorerer hovednøkkelen for forbedring av både prestasjonsevne og resultater. Hvis du ønsker å være i toppen innen ditt område er du nødt til å lære av tidligere erfaringer.

Jeg deler med deg her den måten jeg selv gjør det.

Du trenger å besvare fem spørsmål. Om du er seriøs om din egen suksess så bør du gjøre dette førstkommende helg!


Sp.:Hva var de største prestasjonene dine i 2007?

Selv om 2007 var et av de dårligste årene i livet ditt, hvis du ser godt etter er oddsene for at det er noe å være stolt over.

Hvis 2007 var et meget bra for deg, så er spørsmålet enda enklere.

Her er eksempler på punkter på min liste i 2007:
1. Etablerte en nettside som rangerer på ca. 1400 plass av 300.000 norske nettsteder 2. Designet et joint venture system 3. Designet et online markedsførings system for detaljist/forhandlere 4. Skaffet meg fire internasjonale eksperter som personlige mentorer.

Så etter at du har identifisert alt du har fullført går du tilbake til hvert enkelt punkt. Denne gangen er jobben å identifisere hva du lærte eller hva hvert punkt har minnet deg på.


Sp.: Hva var dine største skuffelser i 2007?

Å feile er en av de største suksessfaktorene. Men praktisk talt alle organisasjoner og individer har en motstand mot å analysere feilene sine. Det er en skam, det er det vi lærer mest av.

Uansett hvor greit tingene går i livet, vi gjør alle feil. På et punkt innså jeg selv at jeg gjennomførte langt mindre enn jeg hadde lært, jeg syntes ikke jeg kunne det godt nok. Så en av mine største svake sider henger sammen med personligheten, et sterkt ønske om å gjøre tingene rett første gang. Ved å gå inn å analysere det kunne jeg endre dette fra å være en svak side til å være noe midt i mellom. Trikket her er å virkelig analysere feilene, hva forårsaket dem, hva kunne du ha gjort annerledes, og hvordan kan du unngå dette i fremtiden.

2007 var for meg det året jeg har kalt ”hestekuren.” La meg skyte inn en liten historie her; rett før jul hadde jeg en samtale med en potensiell kunde. Vedkommendes far, et godt voksent, kompetent arbeidsjern hadde vært borte fra jobb i tre år. Han hadde sluttet på grunn av en mental ”smell.” Jeg skal ikke gå videre inn i dette caset, bare si at jeg ser varianter av dette rundt meg, og alle kommer av samme problem, de hadde motvilje mot å analysere egen situasjon. Man trenger å komme i kontakt med sin egen hjerne, som min kollega i mange år, Peter Bjerkeseth, sier det.

Napoleon sa: ”Det kan tilgis at man taper et slag. Det å la seg overraske er utilgivelig”

Så selv om 2007 er et unikt år på den måten og grunnleggende sett er mitt beste så langt, like fullt fikk jeg min del av skuffelser både jobbmessig og personlig.

Jeg går ikke mer inn i detaljer her, så en gang til, identifiser feilene og svakhetene og korriger dem.


Sp.: Hvor var det du satte begrensninger for deg selv det i siste året og hvordan kan du stoppe dette?

Her er noen få av mine..
1. Gjennomgikk ikke målene mine hver dag
2. Holdt meg ikke til søvnplanen
3. Holdt med ikke til trimplanene for helse

Selvsagt merker jeg at dette reduserer min mulighet til suksess. I noen sammenhenger tror jeg disiplin har noe for seg, kortsiktig for å på plass nye vaner. Aller mest tror jeg på å gjøre en grundig analyse fordi det skaper indre forståelse som igjen gir de rette følelser og indre motivasjon.

For eksempel har alle disse tre punktene en dårlig effekt på min evne til å ha kontinuerlig fokus. Det å ikke gjennomgå målene hver dag samt det ikke få nok søvn har en negativ virkning på å ha klare, levende bilder av hva jeg skal oppnå. Jeg kan i øyeblikket tro at det er effektivt å jobbe sent, men det er ikke det. Men, jeg skal ikke gjøre de samme feilene dette året.
Hva med deg? På hvilken måte begrenset du deg selv og hva kan du lære av det?


Sp.: Hva lærte du av disse tre siste spørsmålene?

Det er her ting blir interessante. Husk at målet med denne øvelsen er ikke bare å kjenne deg selv og arbeidet eller businessen din, men faktisk å bruke informasjonen for reelt å gjøre 2008 til et bedre år enn 2007.

Hva er de viktigste tingene du kan ta med deg ved å besvare de tre første spørsmålene? Hva vet du om deg selv og arbeidsområdet ditt som ikke var oppmerksom på da du ikke reflekterte over det?

Her er noen tilfeldige prioriteringer som tatt fra den vesentlige lengre, komplette listen jeg har fått ut av denne øvelsen..

1. Ferdigstille nettsiden fra nåværende 5% og til 25%, det å utvikle konkrete programmer og verktøy og fritt materiell for å hjelpe forhandlere, ledere, selgere, fysioterapeuter, konsulenter og gründere til utvikle seg på en konsekvent måte.

2. Anvende den kompetansen jeg har på online markedsføring hos noen utvalgte kunder. De fleste firma hjemmesider kan lett effektiviseres 10 eller 20 ganger. Jeg ønsker å se en gruppe forhandlere ha mot til å kombinere dette med utradisjonell offline markedsføring som bringer dem et kvantesprang foran konkurrentene. Dette medfører nødvendigheten av å ha et vedholdende fokus og press å planer, og ikke la seg forstyrre av det uvesentlige.

Du skulle få frem så mange distinksjoner her som mulig fordi det er her gummien møter asfalten. Det er disse forskjellige punktene som praktisk talt garanterer for at dette blir ditt beste år noensinne.

Og selvsagt, det å ha denne listen er ikke ensbetydende med at tingene skjer. Du må ta denne nye innsikten og bruke den!

Så, tilfeldigvis, det er hva det siste spørsmålet er rettet mot. Og her er det..

Sp.: Hvordan kan du bruke denne informasjonen til å gjøre 2008 uslåelig?
Ideen her er å bygge dette inn i planen din, inn i samspillet med andre, det kan være din lederstil og hva det måtte være du har brakt til overflaten i spørsmål 4 og derved etablere en mer effektiv tilnærmingsmåte.

For eksempel, jeg har lagt inn i de daglige rutiner ett kvarter for å gjennomgå målene, 1 time til fysisk aktivitet og 3 timer til å skreddersy løsninger for klienter.

Jeg har satt av et ukentlig møte med meg selv, ½ time, for kontinuerlig analyse.

Og jeg har satt av 1 time til henne jeg har vært gift med i 35 år. Det er like viktig det 35. året som det 1. året.

Selvsagt er det en rekke flere punkter, men du har for lengst tatt poenget. Dessuten, det viktigste er ikke hva jeg gjør for å få et utmerket 2008, det er hva du selv gjør om er viktig.

Så igjen, spørsmålene er:

Sp.:Hva var de største prestasjonene dine i 2007?
Sp.: Hva var dine største skuffelser i 2007?
Sp.: Hvor var det du satte begrensninger for deg selv det i siste året og hvordan kan du stoppe dette?
Sp.: Hva lærte du av disse tre siste spørsmålene?
Sp.: Hvordan kan du bruke denne informasjonen til å gjøre 2008 uslåelig?