Lederen som coach

En mal for å gi tilbakemelding, korrigering, støtte og veiledning i coaching prosessen

Tilbakemelding, korrigering, støtte og veiledning i coaching prosessen


Innholld: i 2016


Kjell Ramstad