Egenverd

Egenverd er en av de tre grunnleggende verdier. 
Det betyr at du verdsetter deg selv og har respekt for det du selv står for (selvrespekt). Det men er også grunnlaget for den respekt du viser dine omgivelser for den grad av trygghet personer og organisasjoner har overfor seg selv og sine omgivelser. Det styrer en persons eller organisasjons utnyttelse av egne ressurser og forløsningen av energi, evner, kreativitet, endringsvilje.


Organisasjoner med høyt egenverd preges av åpenhet, tillit, trygghet og ansvarstaking. Synergier skapes, endringsevne og tilpasningsevne utvikles og medarbeidere preges av selvstendighet og ansvarsfølelse. Det sikrer organisasjoner en konkurransekraft som gjør dem til vinnere på kort og lang sikt i en turbulent hverdag. 

Dette har ingen ting å gjøre med selvtilfredshet. Tvert i mot blokkerer selvtilfredshet for utviklingen av de egenskaper og evner som er karakteristiske for det å verdsette seg selv. Personer som verdsetter seg selv høyt markerer hva de står for uansett konsekvenser. 

Å utvikle egenverdet

Grunnlaget for å verdsette seg selv skapes gjennom å lykkes i nå mål, prestere, skape og utvikle.Hver gang personer og organisasjoner gir seg selv honnør for å lykkes bygges det et stadig sterkere egenverd.


Aller mest utvikler du egenverdet ved å være på en måte slik at du får tillit til deg selv. Uten tillit til seg selv er dette ikke mulig. Tillit til oss selv får vi av forskjellige ting. Først og fremst påvirkes det av
1) egen evne til å tenke og
2) personlig effektivitet, altså integritet, evnen til å gjennomføre det vi har tenkt og vet er rett.

Så, det er din dyktighet til å ivareta deg og ditt liv som aller mest påvirker i hvilken grad du verdsetter deg selv, - og vice versa. Årsak - virkning er begge veier. Det menneske som verdsetter seg selv høy vil også være nøye med å ivareta seg selv.

Det vi egentlig verdsetter er vårt eget selvbilde. Selvbildet er summen av det bildet vi har av oss selv på alle aktuelle områder og arenaer i livet. Hva er bildet du har av det selv som bilfører, ektemake, forelder, eller når det gjelder å fikse praktiske ting i hjemmet, eller langt mer grunnleggende, hvordan er ditt bildet av betydningen av livet ditt. Bildet vi har av oss selv er ikke alltid i overensstemmelse med virkeligheten. Jeg har møtt mennesker med et selvbilde som var helt klart dårligere enn det de representerte i virkeligheten.