Tillit

Tillit = hastighet

Tillit. Jeg kan knapt tenke meg noen betingelse for menneskelige relasjoner som er mer grunnleggende. Du vet når du har det, og når du ikke har det.

Men hva er det egentlig, og hvordan kan du definere det på en måte som er nyttig i forhold til arbeidsplassen? Hvordan bygger du opp og vedlikeholder tiltro?

Basert på egenverd og selvbilde er tillit styrende for all aktivitet, enten det er mennesker imellom eller det enkelte individ. Det danner grunnlaget for at du beholder dine ansatte, det påvirker motivasjon og effektiv kommunikasjon. Med tillit fjerner du den viktigste kilden til energilekkasje og stress. Med andre ord gir du dine medarbeidere et grunnlag for å yte sitt aller beste.

Som konsulent har jeg en rekke ganger vært involvert i situasjoner hvor suksessfaktoren har vært å bygge tillit. Det finnes elementer av mistillit nesten over alt. I et tilfelle var et prosjekt til flere hundre millioner stoppet opp. I et annet tilfelle var situasjonen i en avdeling i stort industrikonsern fastlåst og de ansatte i avdelingen nektet å kommunisere. I et tredje tilfelle var samarbeidet mellom lederen og en av medarbeideren fraværende. Ingen var i tvil om at problemet i disse casene var manglende tillit.

Ordet er dagligdags benyttet, så ut fra egen erfaring tenker vi alle at vi vet hva tillit er. Mange tenker på tillit som en og samme sak og ser ikke klart at vi har med flere elementer å gjøre. Dette reduserer vår evne til å bygge og vedlikeholde.

Vi kan definere tillit som en tilstand der man er innstilt på å ha med noen eller noe å gjøre uten at å føle behov for å være på vakt. Videre er det satt sammen av 1) evne til å ha tillit 2) oppfatningen av kompetanse 3) oppfatning av intensjonen.

Med evne til tillit mener jeg her at du; basert på erfaringer i livet har utviklet din nåværende kapasitet eller villighet til å risikere å stole på andre.
Med oppfatning av kompetansemener jeg; den oppfatning du har av den din og kolleges evne til utføre på en kompetent måte det som situasjonen til enhver tid krever.
Med oppfatning av intensjon tenker jeg på din oppfatning av i hva er intensjonen bak mål, handlinger og ord. Er intensjonen rettet mot avtalte målsettinger eller mot en personlig agenda.

Det er ikke noen nyhet jeg kommer med her. I Retorikk satte Aristoteles den mest berømte avhandling om tillit noensinne, og danner fortsatt grunnlaget for vårt syn.
Ethos Hvordan din personlighet og troverdighet påvirker dine medarbeidere og kunder slik at de kan tenke seg at du er troverdig og fortjener tillit.
Aritstotelse sier at den tilliten dine medarbeidere har til til deg kommer av tre ting:
a) Din intelligens, det vil si hvor bra kunnskaper og hvor kompetent er du.
b)Din personlige karakter, altså hvor pålitelig og ærlig er du.
b) Din velvilje i forhold til dine merarbeidere, altså hva er, som nevnt ovenfor, dine intensjoner, hva formålet med det du gjør. Ønsker du dine medarbeidere vel.

Hvordan tillit påvirker organisasjonskulturen organisasjonskulturen

Mer innhold kommer okt/nov 2008 tid
15. september 2008
Kjell Ramstad