Prestasjonsledelse - coaching

Intervju for å klargjøre sterke sider

Din jobb som leder er å øke organisasjonens virkningsgrad ved optimalisering av den enkelte medarbeideres prestasjon. Dine fire arbeidsområdene er: Ansette, utvikle, utnytte og avvikle ressurser.

Eller sagt på denne måten: Når en ny medarbeider er vel inne på bussen er jobben hele tiden å ha ham/henne plassert på det riktige setet. Du har
disse tre nøklene for å lykkes med det: definere riktige mål for medarbeideren, fokusere på styrke og finne rollen som hun/han passer best til.

Fokusere på styrke
Det er i følgende to situasjoner aktuelt for deg å klargjøre en persons sterke sider og lære en person bedrer å kjenne. Den ene er i rekrutterings prosessen >>, men på denne siden fokuserer jeg på personlig lederskap og coaching prosessen >>.

Forskning bekrefter det vi har visst; ledere med fremragende resultater bruker noen basis spørsmål for få frem sine medarbeideres sterke sider. Du finner finner spørsmålene nedenfor. Dette er ikke for å si hva du skal si og hvordan. Dette er spørsmålene og formatet, men du må slik som disse lederne tilpasse det til din personlighet og stil.

Ikke mist formålet av syne her; alle spørsmålene rettes mot at begge i fellesskap leter etter og oppdager sterke sider (kunnskaper, ferdigheter, talenter) hos medarbeideren, slik medarbeideren oppfatter dem. Samme hva medarbeideren sier her, du trenger ikke være ening, skriv det ned. Hvis du vil hjelpe din medarbeider til å ble mer effektiv må du ta rede på det stedet hun/han starter fra. Og svarene vil fortelle deg hvor han/hun oppfatter at hun er. Du får god anledning til å hjelpe henne med å endre disse oppfatningene i løpet av året, >> men her og nå er du interessert i å se verden gjennom medarbeiderens briller.

a) Hva likte /trivdes du med i din tidligere jobb?
    Hva brakte deg hit? (Nyansatt)
    Hva holder deg her? (Ansatt)

b) Hvilke tanker gjør du om dine sterke sider? (Kunnskap,
    ferdigheter, talent.)

c) Hva er dine svake sider?

d) Hva er målene dine i den rollen du har nå?
    (Spør om milepæler, fremdrift og måloppnåelser.)

e) Hvor ofte ønsker du at vi møtes for å diskutere fremdriften din?
    Er du den type person som vil fortelle meg om hva du føler,
    eller trenger jeg å spørre?

f) Har du noen personlige mål eller ting du har forpliktet deg til
    som du vil fortelle meg om?

g) Hva er den beste rosen du noengang har mottatt?
    Hva var det som gjorde den så bra?

h) Har du noen virkelig produktive partner-/samarbeidsrelasjoner
    eller mentorer?
    Hva er det etter din mening som gjør at disse relasjonene
    fungerer så bra for deg?

i) Hva er dine fremtidige mål for personlig vekst og karriere mål?
   Er det noe spesifikke kunnskaper du ønsker å tilegne deg?
   Er det noen spesifikke ferdigheter du ønsker å lære deg?
   Er det noen spesielle utfordringer du ønsker å få erfaring med?
   Hvordan kan jeg hjelpe her?

j) Er det noe annet du ønsker å snakke om som kan hjelpe oss
   i å arbeide bra sammen?