Fremragende ledelse

Hvor er du på en skala
fra 1(dårlig) - 7(fremragende)
på disse fire kjerneområdende

(Grafiske symbol gir tilgang til utdypende forklaring)

Hvor du er plassert definerer din egen og
organisasjonens grad av suksess

Dette er den beste tidsalder å leve i noensinne. 

Fremtidsutsiktene er lyse. 
De neste årene kommer flere mennesker til å starte opp flere bedrifter og ha finansiell suksess enn det tidligere var mulig å forestille seg. 
Å være leder gir mer spennende muligheter enn noen gang. Stadig flere vil utøve bedre ledelse og bringe egen organisasjon til suksess. 
Det har aldri vært lettere å starte egen bedrift enn nå. I år 2000 var det 1000 ganger flere vellykkede "self-made" gründere enn i år 1900. Antallet er økt med nye 80 % siden år 2000. 80-90 % startet med to tomme hender. 

Realiser ditt personlige potensialet ditt og bli blant de 20% beste lederne på hele ledelsesprosessen

Det har vært en utbredt oppfatning at evnen til ledelse avgjøres tidlig i livet. Lederegenskaper er omtalt som en genetisk gave, noen var "den fødte leder". 0g det var lite man kunne gjøre med det hele. 

i dag vet vi at lederferdigheter er en konsekvens av selvbildet vårt. Selvbildet kan vi endre, og vi vet mye om hvordan vi endrer det. 

De gode nyhetene
65 er nå 75. Frem til 80- og 90-tallet pensjonerte man seg ved fylte 65 år. Med økt levealder og bedre helse, du er nå på topp når du er 65. Du er "still 
dancing” når du er 75. Du kan være 60 år og ha tid nok for en ekstra karriere og ha 15-20 år på å utvikle denne.  


Denne siden er under utvikling: 1. februar 2017

klikk her og gå og les mer om COACHING
klikk her og les mer om PROSJEKTLEDELSE
klikk her og les mer om temaet OPPSIGELSE)