Mission Possible -
et program for egenutvikling

Ressursene dine (del 4)

Ressursene dine avgjør hvor langt du kommer.

Ressursene du har setter grensen for hva du kan oppnå, så her finner du nøkkelen til det middelmådige ... og det fremragende. Bevisstgjør deg, grundig og disiplinert, alt som kan bistå deg i den videre prosessen.

Ressurser er alt du har rår over som kan hjelpe deg i nå de målene du har satt deg; kortsiktige og langsiktige, alt det du systematisk kan liste opp som vil støtte deg videre i ditt personlige utviklingsprosjekt. Økonomi og utstyr er viktige ressurser, men i denne øvelsen er fokus på den ressursen som gir virkninggrad til alt det andre; dine personlige ressursene dine ... inklusive mennesker du har møtt.

Ressursene dine er holdninger, tillit, ferdigheter, talenter, ditt indre engasjement, at du brenner for det du gjør på en måte som ikke lar seg stoppe uansett hvor harske omgivelsene måtte være.

Ressursene dine består av holdningene dine og i hvilken grad du er stålkoblet til alt det som er på utsiden av deg ... og på innsiden av deg. Holdningene dine virker som portvakt for det som driver deg sterkest; det mentale innholdet ditt. Det mentale innholdet ditt kan frigjøre deg eller begrense deg, tilføre deg kapasitet til å skape omgivelsene og hendelsene i livet ditt ... eller det begrenser og kveler kompetansen din slik at kun en mindre del utnyttes til det formålet du har satt deg. Håndterer du dette på en udisiplinert måte ender du opp med middelmådighet.

Ressursene dine inkluderer alle de personene du kjenner eller har kjent, alle de stedene du er og har vært, alle hendelser og tildragelser du har erfart i livet ditt. Den du er om fem år er følge av de menneskene du har møtt og de bøkene du har lest

Ressursene dine inkludere dine seire og triumfer, blomsterstrødde stier kranset med ære og heder der du ble slått til ridder, og plakettene og diplomene ... sammen med all svetten og tårene ... tålmodighet, og kanskje anerkjennelsen du oppnådde gjennom ensomhet og forsakelse.

Dette er ting som ikke kan kopieres, imiteres eller erstattes. Uten alt dette ville ikke du vært du. Alle disse tingene er råmaterialet, trådene og frynsene i det lappeteppet som livet ditt sakte har vevd, slik som kunstneren bit for bit meisler ut skulpturen. En dag om gangen har alle disse tingene formet det stoffet som utgjør deg, smidd av historiene, metaforene og bildene. Alle disse tingene gjør deg til den unike og spesielle, den den absolutt kun-en-av-sitt-slag ressursen som du er.

Til slutt; alle disse tingene tilsammen bestemmer hvilken kvalitet det er på din kommunikasjon med medarbeidere, kolleger ... som bare kan kommer fra en person i hele verden ... deg.

Her er oppgave 4 i Mission Possible:
Få oversikt over ressursene dine, skriv dem ned.
Jeg ______navnet ditt______ rår over følgende ressurser og jeg vil bruke dem til støtte for de formål jeg har i jobb og privat.

Denne tilleggs-øvelsen har til hensikt å øke bevisstheten din om dine grunnleggende, personlige ressurser.