Mission Possible -
et program for egenutvikling

Kartlegg ressurseme dine - tegn ditt personlig "livssystem" - (Utdypning øvelse 4)

Ressursene dine avgjør hvor langt du kommer.
Ressursene dine setter grensen for hva du kan oppnå ... bevisstgjør deg, grundig og disiplinert, alt som kan bistå deg i den videre prosessen ... en utdyping om dine ressurserles mer her ...

Denne øvelsen er for å få bedre tilgang til din grunnleggende ressurspool; livet ditt. Svaret på hvor effektivt du handler i dag er å finne der. Mye av svaret på hvordan du kan øke virkningsgraden på det du gjør ligger også der. Men det må ikke forveksles med at årsaken ligger der ... den handler om hva du velger å gjøre med dette nå.

Din personlige ressurspool inkluderer alt du har opplevd, alle de personene du kjenner eller har kjent, alle stedene du er og har vært, alle hendelser og tildragelser du har erfart i livet ditt, noen av dem kan ha endret retningen på livet ditt.

Individuell del (30 min.)
Hver deltaker tegner sin egen livs-elv på på flipover ark slik at den beveger seg var nederst til venstre og opp til høyre hjørne på arket.

Nede i venstre hjørne skriver man "Født", og oppe i høyre hjørne
Nå-situasjonen"
.

Vær kreativ.

- Beveg deg mentalt bakover i livet ditt, se det for deg og levendegjør det    i bilder. Skriv "merkelapper" på elven som representerer steder du har    levd, nøkkelpersoner du har kjent, og ethvert annet "landemerke"
  langsmed livs-elven din.

- Føy til sideelver som representerer utfordringer, og avgjørende
   tidspunkter - de hendelse, tildragelser, beslutninger, valg og
   vendepunkter der du lærte noe som ga varig påvirkning på
   hvem du er.

Dagboknotater om elven din
- Hvilke mønster la du merke til?
- Hvilke erfaringer og mennesker var signifikante
- Hvor kom verdiene dine fra over tid?
   (Lag en liste over den grunnleggende verdier og lederskaps-verdier)
- Hvordan vil du relatere det du har sett i forbindelse med elven til
   hvilken form for tilnærming du har som leder?

To deltakere i hver gruppe. (20 min.)
Gi en guidet tur langs hele elven din til din partner.

Fortell om en eller to forsterkende og en eller to utfordrende erfaringer
og hva var læringen fra disse.

Se tilbake på elven din:
- Hvilke mønstre ser du?- Livslæring?
- Hva er du mest stolt av?


Etter å ha lyttet gir partneren sin respons:
- Det som beveget, berørte, overrasket eller fascinerte meg var ...
- Det jeg hørte som kan ha med din leder / kommunikasjons stil var ...
   (Sjekk med partneren for å se om det du hørte ga gjenklang)

Oppsummering i gruppen. (30 min.)
- Hva lærte vi?
- På hvilken måte er system / mønster blitt mer synlig?
- Hvordan vil du kunne bruke denne øvelsen?
- Hvordan kan du benytte kraften i historie fortelling i din rolle som
   leder og coach?