Prestasjons-psykologi

Hvorfor er noen mennesker mer suksessrike enn andre?

I forbindelse med dette er det to andre spørsmål som alle linmennesker, med noen få unntak, spør seg om gjennom det meste av livet. De få unntakene gjelder de menneskene som har et signifikant svar på det første av de to spørsmålene. Men alle stiller det andre spørsmålet, noen ganger i fortvilelse. De to spørsmålene er: 

Du har trolig merket deg at filosofi og prestasjonspsykologi på ganske kort tid er blitt anerkjent som suksessfaktor innen toppidrett. Det er bare 25 år siden vi fikk den første norske boken om dette temaet; Willi Railo skrev Best når det gjelder. Det er ikke lenger sensasjonelt at utøverens mentale tilstand styrer vedkommendes kapasitet til å rangere i toppsjiktet innen skihopping, golf, skiskyting, utfor og fotball.

Dette blir veldig tydelig når en idrettsutøver sier at; jeg har vært programmert til å bli nr. 2. Programmeringen satte en stopper for gull inntil jeg fikk korrigert det.

Den gode nyheten er: De samme prinsippene for suksess gjelder oss alle. De samme mentale faktorene som muliggjør medaljeplass for en idrettsutøver har samme effekt på evnen til suksess for alle mennesker på alle områder i livet. Her snakker vi ikke om å konkurrere med andre, men om å oppnå vårt eget potensial.

Det er dette vi skal se på her; gjennomprøvde metoder som vil hjelpe deg til å få bedre kontroll på de forskjellig områdene som utgjør et suksessfullt liv. 

De samme metodene har vært avgjørende for min egen utvikling, og selvsagt benytter jeg det i arbeidet med lederutvikling, selgertrening, coaching og mentoring.

Hvordan kan jeg forstå meg selv? og: Hvordan kan jeg forstå andre? 

Dette er også årsaken til mange hundre besøk på siden DiSC personlighetstest hver måned. 

Men før vi går dypere inn prestasjons-psykologiens metodikk i dette tar vi et kort overblikk
I søken etter å forstå den verden vi lever i konfronteres vi med tre fundamentale fakta om naturen; det er om tingene, livet og bevisstheten. For å studere det første området utviklet vi fysikk som vitenskap, for det andre området utviklet vi vitenskapen biologi og for det tredje psykologi. Fysikk er kommet lengst, psykologi er kommet kortest. 

På 1800-tallet oppnådde fysikere store gjennombrudd og høstet enorm oppmerk-somhet og anerkjennelse. Det var også stor fremskritt innen biologi. Psykologene sto på stedet hvil, de kunne se langt etter prestisjen. Så kom de på tanken at fysikernes suksess var på grunn av deres objektive, vitenskapelige metoder, og de bestemte seg for at det var måten å gjøre det på. Nå hadde de løsningen for å bli tatt inn i det prestisjefylte, gode selskap. 

Behaviorisme

Slik oppsto behaviorismen, basert på at inne i oss er det tomt, ingen tanker, følelser, intuisjon, bevissthet og fornuft, mennesket er en maskin styrt av ytre stimuli

I tillegg fikk vi den andre varianten; psykoanalysen, som sier at mennesket riktignok styres innenfra, av instinkter. 

Så hva får vi ut av disse to? Et første øyekast og de ser forskjellig ut. Ser vi bedre etter; begge beskriver mennesket som et vesen blindt drevet av noe det ikke har kontroll over. 

Så hva får vi ut av dette? Vi får null svar på spørsmålet om hva kan vi gjøre for å oppnå suksess i våre liv. 

Begge retningene var svært populære i første halvdel av forrige århundre, og som kommunismens merkverdige evne til overlevelse tross manglende resultater var disse to konseptene rådende frem til de begge nådde "the dead end" på 50-tallet. Ja, det finnes fortsatt kommunister og det finnes fortsatt behaviorister.. og på høyskolen i Fredrikstad trener studenter med et dataprogram der de lærer å manipulere en rotte. Det gjør de for å få økt innsikt i hvordan de som kommuneansatte kan bistå ungdom etter endt utdannelse. 

Så, på 50-tallet skjedde det noe fundamentalt nytt. Samme hva slags bok du måtte komme over som setter idrett i sammenheng med prestasjonspsykologi, den opprinnelige kilden vil være Maxwell Maltz og hans bok Psycho-Cybernetics

I lang tid har mennesker stilt seg dette spørsmålet. Filosofer, forfattere og andre har viet livet sitt i søken etter svaret. Det er investert enormt mye tid og penger i studier for å finne svaret på dette ene spørsmålet: Hvorfor er noen mennesker mer suksessrike enn andre? Hvorfor har noen bedre helse, tjener mer penger og er mer lykkelige i livet sitt enn det andre gjør? 

Endelig begynte dette å gi resultater, og i dag kan psykologi som vitenskap gi oss svært nyttig informasjon om hvordan vi kan få det beste ut av oss selv og eget liv. 

Så her er vi, og det vi bør gjøre noe er å åpne hovednøklene til svarene på dette spørsmålet. Jeg vil basere det omfattende forskning og erfaringsmateriale fra at stort antall eksperter, men jeg kan heller ikke la være å i si kun det som er i tråd med de personlige erfaringer jeg har fra 25 års virksomhet. 

Personlig suksess er alltid knyttet til disse prinsippene

Alle suksessrike menn og kvinner anvender disse prinsippene og teknikkene. De virker uansett om det skjer bevisst eller ubevisst. En gang hadde jeg en av Norges beste selgere med meg på salgskurs. Da jeg spurte om han hadde lært noe svarte han; det kan godt hende jeg har lært noe, men det viktigste er at jeg nå bevisst vet hvorfor jeg har lykkes så godt i salg. 

Formålet med nettsiden

Formålet med denne siden er å gi deg de beste svarene på dette spørsmålet slik at du kan bruke denne kunnskapen og derved få tilgang til potensialet ditt. Alle kvinner og menn med høye prestasjoner praktiserer disse ideene og teknikkene. Teknikkene kan bruke til et hvilket som helst mål; bedre relasjoner, bli mer effektiv og produktiv, få en bedre helse osv. Det er grenser, metafysisk grenser for hva du og jeg kan oppnå, men i praksis har vi så mye å gå på at er rett å si at fremtiden vår er uten grenser når vi begynner å praktisere disse teknikkene. 

Hva mener vi med suksess? 

Fred i sinnet 

Med fred i sinnet mener vi fri fra frykt, sinne, skyld, skam. Det å kunne gå og legge seg fullstendig i harmoni med seg selv og stå opp om morgenen med samme sinnstilstand. Det er lite nytte med noe som helst annet om du ikke har fred i sinnet. Problem med dette er nok også hva vi kan kalle folkesykdom nr en i dag. 

God helse med høyt energinivå 

Alle har en eller annen erfaring som tydelig viser at uten en fungerende helse og energi er det ikke mye vi kan få utrettet. Tingene henger sammen her, og mangel på fred i sinnet vil uunngåelig slite på helse og tappe energi. 

Kjærlige relasjoner 

Vi snakker her om kompetansen å innlede og vedlikeholde langvarige, gjensidige relasjoner med andre mennesker. Det er et faktum at mer enn 50% av alle ekteskap går i oppløsning. Omfattende studier viser at det å være i stand til å gå inn i langsiktige relasjoner med gjensidig verdsetting har en fundamental betydning for evnen til å praktisere et selv-aktualiserende liv. 

Økonomisk frihet 

Økonomisk frihet betyr enkelt å ha nok penger slik at vi ikke trenger å bekymre oss om penger. Mengden penger varierer, for noen er det greit med 100.000, for en annen vil ikke 500.000 være nok. Det dreier seg om at vi ikke trenger å uroe oss om hvor vi skal få pengen fra til å betale neste regning. 

Verdige formål

Som mennesker er vi ikke i stand til å fungere uten at vi har verdige mål og ideer som vi tror på. Noe av det mest overbevisende i denne sammenheng er levert av Viktor Frankel i boken "In search of meaning", som beskriver hvorfor noen var i stand til å overleve opphold i konsentrasjonsleirene. Filosofen av forfatteren Ayn Rand sa at det å ha et meningsfylt formål er en av de tre største driverne i et menneskes liv. 

Selvrealisering. 

Abraham Maslow sa at:" Den som planlegger med ikke å oppfylle sitt personlige potensial vil med stor sannsynlighet være ulykkelig hver dag resten av livet." Han snakker her om det å bli til det vi vet vi er i stand til å bli som menneskelig vesener, og at dette er selve testen på at vi lever det mest fullverdige liv.


Suksess prinsipper - suksessfaktorer for å bli en del av topp 20% gruppen mer 

Personlighetstest - øk din adferdskompetanse