Suksess prinsipper

Disse hovednøklene er styrende for 
for hvordan du blir en del av
topp 20% gruppen

Velkommen til nettstedets grunnleggende tema; hvilke suksess-prinsipper er det som styrer hva du oppnår i livet. Hva har brakt deg dit du er i dag? Hva er det som avgjør hvordan livet ditt ser ut om fem år? 

For min del startet det med å ikke sluttføre eksamen på videregående, det het gymnas da. Jeg befant meg i den halvdelen av klassen som gjør den beste halvdelen mulig. Jeg hadde definitivt ingen klar forestilling om hvorfor jeg var der. 

Noen år i NATO-flåten og deretter forskjellige jobber på land ga meg en viss jobb- og livserfaring uten at ting veldig mye klarere. Så er det slik at visse hendelser, ideer eller spørsmålsstillinger, når det treffer deg på et visst punkt i livet, så kan dette sette deg inn på et helt nytt spor som tar av i en fullstendig ny retning. En stilling ledig annonse vekket interessen, det brakte meg i kontakt med nye mennesker og de ga meg ledetråder til noe som skulle fullstendig forandre livet mitt. Business-filosofen Jim Rohn sier treffende: "Den du er blitt til om 5 år kommer av de menneskene du har møtt og de bøkene du har lest." 

Hva er det folkene i 20% gruppen gjør

Det var som konsulent i Mercuri jeg oppdaget Vilfred Paretos lov (han med 20/80 regelen). Det forbauset mange ledere at 20% av selgerne står for 80% av salget. Og motsatt; 80% av selgerne står for 20% av salget. På samme måte som 20% av produktene utgjør 80% av omsetningen. Eller at 20% av tiden og 20% av oppgavene du utfører står for 80% av resultatene. 
Dette forholdet ble særlig interessant da jeg som direktør i Mercuri Instituttet kunne gå inn og analyse data som viste at 20% av vår egne konsulenter sto for 80% av salget. Vi anstrengte oss for å finne noen av de beste konsulentemnene i markedet, og de fleste av dem ble superselgere, likevel, - det forandret ikke det at 20% av dem sto for 80% av omsetningen. De konsulentene som bevisst knekket koden ble superdyktige. 

Glem ikke at alle har startet på bunnen, i den dårligste 10% gruppen. Kjell Inge Røkke var også der engang. Ingen er født inn i topp gruppen. Da vi var en dag gamle, du, Røkke, jeg og alle andre, hadde vi tilnærmet de samme forutsetningene. Det interessante her er; hvilke suksess vaner har Kjell Inge Røkke lært seg, som du og jeg ikke har gjort. Det er greit at nøklene Røkke bruker har brakt ham inn i topp 1% gruppen, kanskje topp 0,5% gruppen. Det du og jeg snakker om her er hvilke nøkler, suksessprinsipper bringer oss rett inn i topp 20% gruppen. Jeg fikk den første erkjennelsen om at det finnes noen interessante sammenheng her da jeg etter to år i Mercuri lyktes å slå den gamle salgsrekorden i Instituttet

Så jeg begynte å stille meg spørsmålet; "Hva er det folkene i topp 20% andelen gjør?" Hva er som som gjør noen mennesker mer suksessrike en andre? Og jeg begynte å studere dette. Jeg har lest mer 1000 bøker. Jeg har lest flere tusen artikler. Jeg har lyttet flere tusen timer til CD'er (du også har 400-800 ledige timer i bilen hvert år)og sett videoer. Jeg deltatt i mastermind grupper, coaching programmer, telefon- og webinarer, gått på kurs og seminarer. 

Pareto snakker om forskjellen mellom det/de få som har vesentlig betydning og som ser ut til å kontrollere det meste, kontra det/de mange som har uvesentlig betydning. Vi ønsker å være blant de få som har vesentlig betydning, og nettopp dette er fokuspunktet for dette nettstedet, å være blant de 20% på toppen, så la oss gå rett på; hva er det som bringer deg inn i topp 20% gruppen." 

Ved å sette full fokus på ett kritisk viktig punkt kan du forandre resten av livet ditt

Sist uke hadde jeg noen interessante samtaler med tre ulike personer. Alt ved disse tre var forskjellig bortsett fra en ting; de var opptatt av å befinne seg i topp 20% gruppen. En av dem summerte opp ved si at vi hadde truffet spikeren på hodet. Mange har gjennom erfaring lært at for å treffe spikerhodet er det absolutt nødvendig å ha spikerhodet som fokuspunkt. 

Mange voksne husker da de som barn første gang så hvordan solstråler samlet i ett fokuspunkt gir kraft til å tenne ild.

Da Jim Collins skrev boken Good to Great gjorde konsulentene i CMC et studie av den. Han sier at den kritiske tingen, suksess-prinsippet, er hva han kaller den økonomiske nevneren". Denne økonomiske nevneren er fokuspunktet. Dette gjelder for organisasjoner og individer. Ved å finne og og være absolutt klar på hva det punktet er, og ved å fokusere på dette punktet kan du forandre alt annet, du kan snu organisasjonen eller den personlige situasjon din og på kort tid flytte deg og bli en del av top 20% gruppen. 

Det er brukt mye ressurser på å kartlegge hvilke suksessprinsipper finner vi anvendt av dem i 20%-andelen som vi ikke finner blant de øvrige 80%. Så la oss gå rett inn og avdekke suksess-prinsippene. 

Vi har funnet at topp 10% folkene har disse tre mulige fokuspunktene...les mer >>

Så viser det seg at suksessrike mennesker knytter de tre fokuspunktene ovenfor til disse fire grunnleggende fokusområdene livetles mer >> 

Videre kan vi se at for å lykkes med med gjennomføringen av disse fokusområdene har resultatskapende mennesker innarbeidet gode suksess-prinsipper der de organiserer tiden sin les mer>> og på den måten dobler produktiviteten. 

Vel, i forrige punkt var vi innom selve hjertet i et suksessfylt liv, la oss gå videre til den høyeste verdien i mange menneskers liv; detandre fokuspunktet; Familie og relasjoner >> Forresten, visste du atbarn staver ordet kjærlighet slik: T-I-D >>

For å hjelpe oss til å levere høye prestasjoner er vi utstyr med et fantastisk verktøy, kroppen vår. Ja, vi sier det slik; kroppen min. Så du er ikke kroppen din. Du lever i kroppen din. Folkene i topp 10% gruppen er fullstendig våkne for et en godt fungerende kropp er en premiss for suksess på de øvrige fokusområdene og at dette dreier seg om tredje fokuspunkt; Helse, kondisjon og energi>> 

Suksessrike mennesker ser uavhengighet og frihet som et suksess-prinsipp, og gjennomgående har de dette fjerde fokuspunktet; Personlig økonomi: Finansiell situasjon >> 

Med dette har vi vært gjennom de fire store fokusområdene, og vi kan summere opp så langt ved å så på hvordan du kan gå frem for hvordan du kan prioritere dette i din situasjon >> 

OK, med utgangspunkt i at du har vurdert deg selv, satt poengsum, satt mål, bestemt hvordan du vil måle og satt opp aktiviteter i en plan, vi er på det stedet hvor vi tar fokuspunkt til et nytt nivå, topp 10% folkenes mentale orientering >> 

Hemmligheten bak topp 10% gruppens mentale orientering henger sammen med den måten de styrer tankene. Enten det er en skiskytter eller en selvstendig næringsdrivene, suksess prinsippene knyttet til det mentale er de samme. I strategisamlinger med ledere har jeg ofte gjort denne øvelsen >> sammen med dem.


Navigasjonshjelp:
Lær mer om essensielle suksessfaktorer for enestående resultater inne ledelse og salg; er som forside og tittel på en bok. 

Du er nå på siden Hovedkapittel for Suksess prinsipper: 

Dette er Underkapitler av Suksess prinsipper:
Tre viktige fokuspunkter >> 
Fire spesielle fokuspunkter som kjennetegner topp 10% folk >>
Slik staver barn ordet kjærlighet: T-I-D >>
Slik dobler du produktiviteten din >> 
2  fokuspunkt; Familie og relasjoner >> 
3. fokuspunkt; Helse, kondisjon og energi >>
4. fokuspunkt; Personlig økonomi: Finansiell situasjon >> 
De fire store fokuspunktene; oppsummering >> 
Topp 10% gruppens mentale orientering >> 
Forestill deg din perfekte fremtid - en visjonsøvelse >>


Sjekk også denne siden innen lignende tema:
DiSC/DiSK personlighetstest >>

..og denne siden :
Prestasjonspsykologi >>


Få rett til: Forsiden >> 

Kjell Ramstad