Ditt valg av
butikkdata kjedeløsninger
avgjør konkurransekraften.

Rett valg av kjedeløsninger gir deg full styring
og en dramatisk enklere hverdag
for kjedens medlemmer.


Butikkdata kjedeløsninger som håndterer ulikheter med stor fleksibilitet gir høy konkurransekraft

Flesibilitet Butikkdata kjedeløsning bør gi en effektiv håndtering når butikkene har forskjellig frakt, det kjøres både sentrale og lokale kampanjer, kundeoppfølging, kundelojalitetsprogrammer, prisforskjeller, forskjellig varer.

Gavekort Kjedeløsningen må gi full fleksibilitet ved håndtering av gavekort, slik at kunden kan benytte gavekortet i andre butikker enn der kortet ble kjøpt og slik et restbeløp registreres på kunden automatisk. For størst flesibilitet benyttes plastkort, som kan lades og relades med ønsket beløp. Dersom kunden har flere gavekort kan innestående beløp på et gavekort overføres til et annet.

Medlemskort Den største fleksibiliteten oppnås ved kjedeløsninger som tillater integrasjon mellom plast gavekort og medlemskort. Kunden fyller ut opplysninger inkludert egen mailadresse åpner opp potensial for kundelojalitetprogram. Medlemskortet benyttes ved kjøp og gir full oversikt over kjøpsmønster. Kundens motivasjon for å ville ha og benytte medlemskort kan være et automatisk, prosentvis fradrag av det enkelte totalkjøp, som også kan være trinnvis for å motivere kunden til å kjøpe alt på ett sted, merkjøp.

Kundelojalitetsprogram
Vær oppmerksom på at flere butikkdata kjedeløsninger mangler muligheten til å håndtere kundelojalitetsprogram effektivt, noe som er et grunnleggende krav til en kjedeløsning. Som et minmum bør dette håndtere kundens adresse, mailadresse, nyhetsbrev, kundens kjøpsmønster, prioritert valg av produkt ved utsendelse nyhetsbrev og kampanjer. Løsningen bør også gi autmatisk fradrag i pris i henhold til kategori VIP kunde etc.

Styring av virksomheten


Grafiske rapporterNavigasjonshjelp:
Hovedkapittel for Butikkdata løsninger|butikkdataløsninger >> .

Dette er Underkapitler av Butikkdata løsninger|butikkdataløsninger:
Butikkdata løsninger|butikkdataløsninger >> .
Kjedeløsninger>> .
Butikkdata FAGHANDEL>> .
Point of sale>> .

Gå til:
nettstedets hjemmeside >> .

Kjell Ramstad - ekspert internett og web side markedsføring:
Oslo - Moss - Fredrikstad - Sarpsborg - Halden