7 øvelser for mental trening 

som praktiseres av topp profesjonelle utøvere innen alle områder

Det du kommer til å lære her om hvordan mental trening påvirker den mentale helsen din og hvordan riktig mental innstilling kan forandre livet ditt. Det er nå alminnelig kjent at innen områder med sterk konkurranse, som idrett, er mental trening nødvendig for å bli best. Begrepet visualisering innenfor idrettspsykologi har på grunn av raske, kraftige effekter oppnå stor oppmerksomhet. På samme måte kan disse syv øvelsene i øke din effektivitet og prestasjonsevne som leder eller selger og gjøre deg til en av de mest produktive personer innen ditt område.

For ca. 50 år siden, da de psykologiske retningene behaviorisme og freudianisme var brutt sammen og det så mørkt ut for psykologien, skrev Maxwell Maltz boken Psycho-Cybernetics

Det meste av hva som senere er skrevet i tusenvis av artikler og bøker om mental trening og riktig mental innstilling innen sport, særlig golf, business og personlig suksess kan spores tilbake til Psycho-Cybernetics.

Da Aksel Lund Svindal vant over Benjamin Raich totalt i verdenscupen i alpin I Kitzbühl (2007) fikk vi et godt eksempel på et forbløffende forhold omtalt som "eggen på et barberblad"..(les mer..) Svindal fikk oppmerksomhet, penger og ære. Taperen, 6/100 bak oppsummert fra mange konkurransen i løpet av en hel vintersesong, fikk lite. Det samme gjelder i business, den som får ordren vinner alt. Prinsippet er klart: Konsekvensen av å være vinner eller taper er stor, men det som skilte i avgjørelsen er ofte kun en "hårsbredd". Denne marginale forskjellen, som avgjør alt, endres ved mental trening.

Mental skikkethet er basert på vårt personlige verdigrunnlag, og kommer til uttrykk i selvtillit og optimisme, en sinnstilstand som påvirker positivt alt du fortar deg. Det blir som for din fysiske tilstand; for å være i god mental form bør du trene hver dag inntil det blir en del av personligheten din. Som med all annen læring; det er ikke lett, men med utholdenhet i anstrengelsene vil du høste mye større resultater enn det du investerer. Dette er en metodikk som påvirker og endrer livet ditt.

Det er syv øvelser du kan praktisere for å gjøre deg mentalt skikket og oppnå høy grad av mental helse. Øvelsene er grunnstener og byggeblokker for suksess, og benyttes av topp profesjonelle på alle områder. Øvelsene praktiseres i løpet av dagen.

1) Positiv visualisering
2) Positivt selvsnakk
3) Positiv trening og utvikling
4) Positiv visualisering
6) Postive mennesker
5) Positiv mental føde
7) Positive helsebringende vaner
8) Positiv handling


1. Positiv visualisering

Alle ting er skapt to ganger. Den første øvelsen for mental trening er positiv visualisering Alle (menneskeskapte) ting er skapt to ganger, først på innsiden av hodet og deretter på utsiden. Og siden din ytre verden er en konsekvens av din indre verden, må all endring og forbedring i den ytre verden starte med at du forbedrer dine mentale bilder.

Dyktige ledere påvirker sine medarbeideres prioriteringer og motivasjon ved å benyttes samme metode utadrettet. Da kalles det å visjonere. Positiv visualisering er samme prinsipp, men her du gjør hele prosessen selv, og teknikkene er de samme.

Klare, sterke bilder. Det du må gjøre er å forme klare, sterke og levende bilder. Lytt til ledere som er gode mentale ferdigheter, de visjonerer og "tegner" klare bilder for tilhørerne. Kanskje du har kjenner mennesker som forteller om hendelser eller ferieopplevelser på samme måte. De beskriver det så levende at det oppleves som å være der.

Hensikten med øvelsene i mental trening er å omprogrammere underbevisstheten, og underbevisstheten er kun mottakelig for påvirkning når du gjør det konkret og spesifikk. Ikke bruk abstraksjoner. Visualiser deg selv som selvsikker, målrettet, positive og suksessrik. Se for deg bilder av konkrete situasjoner som viser dette. Du er antakelig gammel nok to å ha erfart ekteskap. Det var en tid da paret satt på en benk i parken og visualiserte det de skulle skape sammen. Man brukte abstraksjoner som et bra eller flott hus. Alt ble beskrevet i detalj; man så for seg stuen og de sosiale sammenheng, soverommet og det som hører det til, osv.

På samme måte, se deg selv med din idealvekt, eller at du kjører den bilen du ønsker deg. Bruk alle anledninger, og forstyrr ikke muligheten du har for mental trening når du kjører bil ved å slå på bilradioen av gammel vane. Dessuten er positive mental trening langt mer positivt og oppmuntrende enn noe radioprogram.

Underbevisstheten "skjønner ikke, ikke". Underbevisstheten har problem med å skille ut negasjoner. Forestill deg at det blir lagt ut en 7 tommer bred, 20 meter lang bjelke på bakken. Du blir tilbudt kr. 10,- for å gå over bjelken. Normalt gjennomfører du dette uten problem. Så løftes bjelken 2 meter over bakken, og du tilbyd kr. 2.000,- for å gå over bjelken. Så plassers bjelken 100 meter over bakken, og du tilbys kr. 100.000,- for å gå over bjelken. Situasjonen er med ett fullstendig annerledes. Det vi vet er at nesten alle mennesker i slike situasjoner med høy risiko tenderer til å skifte mental strategi til en negativ kombinasjon av både visualisering og selvsnakk. Man ser for seg det man ikke vil, det man er redd for skal skje, at man ramler, og det forsøker man å kompensere ved å si til seg selv: "nå må du ikke ramle, nå må du ikke ramle". Men underbevisstheten, som styrer alle kroppsbevegelser forstår ikke godt negasjoner, den oppfatter ikke ikke, - og man faller.

Visualiser det du ønsker deg i livet. Når produktive, lykkelige mennesker blir intervjuet om dette, og om hva de tenker på og hva de visualiserer, forteller de alltid at de hele tiden tenker på det de ønsker seg i livet og at de visualiserer dette i bilder. De tenker disiplinert og nekter å dvele ved de tingene de ikke ønsker.

Ved tenkning kan du bestemme deg for å gjennomføre mental trening. Når du gjør det vil du også ha en naturlig tendens til å tenke mer på de tingene du visualiserer, enten de er positive eller negative. Og jo mer du tenker på disse tingene, desto mer vil du utføre de handlingen som er nødvendige for å realisere det du visualiserer. Slik virker underbevisstheten.

Men prøver du å visualisere noe som går forbi det underbevisstheten er programmert til å tro er mulig for deg, programmet til å tro at du ikke har fortjent, da vil den neglisjere det som visualiseres. Er egenverdet og selvbildet for lavt trenger du først å jobbe med det for å heve prestasjons terskelen din.

Det tar 21 dager Basert på et stort antall forsøk kom Maxwell Maltz frem til at det tar 21 dager med konsentrert mental trening å få nye bilder integrert i underbevisstheten. Bildene du visualiserer vil bli en del av livet ditt, en del av personligheten din. Slik kontrollerer du fremtiden din ved de tankene du tenker og bildene du visualiserer i dag.

All fremgang starter med at du forbedrer dine indre bilder.
Din ytre situasjon er i stor grad en gjenspeiling av innholdet i ditt mentale indre. Straks de indre bildene er endret vil iverksetting av en tilsvarende ytre virkelighet være synlig fra første dag.


2. Positivt selvsnakk

Omfattende forskning i de 50 årene som har gått siden Maxwell Maltz skrev boken Psycho-Cybernetics

bekrefter at måten du snakker til deg selv på mer enn noe annet påvirker de grunnleggende følelsene dine, hva suksessforfatteren og filosofen Ayn Rand betegner som sense of life, som er ditt emosjonelle liv, "tonen" i livet ditt, og som gjennomsyrer hver bit og smule av alt du tenker, responderer og gjør. Denne tonen i livet er kilden til vår personlige helse, personlighets stil og adferdsmessige temperament.


Kjell Ramstad


Si hva du mener om det du leste ovenfor. Legg igjen en kommentar til meg i boksen under.