DiSC dokumenasjon
Foredrag Confex
Felix - 13. mai 2014

Takk for en hyggelig dag med Confex på Felix

Her finner du en rettleding for bedre å forstå DiSC rapporten din + tilleggs dokumenasjon

I foredraget viste jeg noen profiler av hele gruppen satt sammen som om den var et reelt arbeidsteam. DiSC adferdsanalyse er svært nyttig ikke bare til å bevisstegjøre seg selv om person men også å bevisstgjøre og forstå individuelle forskjeller hos alle i et arbeidsteam, samt sterke og svake sider ved den denne organisasjonen med disse menneskene som helhet Økt forståelse for menneskers forskjellig adferdsprofiler bidrar sterkt til at det blir mindre gnisninger og risiko for å tolke hverandre negativt.

I løpet av dagen fikk du gode eksempler fra foredragsholdere som på grunn av egen manglende selvinnsikt og respekt tenderte til å gi negative beskrivelser av andre adferdstyper enn sin egen, tilsynelatende av den oppfatning at bare alle andre ble som en selv så ville alt bli bra.

Slik er det selvsagt ikke; ingen av de fire hovedprofilene er bedre eller dårligere, men de egner seg til forskjellige arbeidsoppgaver som finnes i alle bedrifter, arbeidsoppgaver som fortjener den personen som ut fra sin adferdstype elsker å jobbe med nettopp slike oppgavger og har et særlig grunnlag for å utføre oppgavene bra. Det er årsaken til at vi finner et større innslag av I og S hos folk som jobber med salg.

Økt forståelse for de forskjellige profilene medfører at det blir lettere å ha respekt for andre profiler fordi vi tydeligere seg deres kvaliteter og talenter.

Ekstra dokumentasjon for økt DiSC kompetanse.
For å gi deg litt mer innblikk i DiSC og hvordan DiSC på den måten gir stor nytteverdi for en organisasjon har jeg vedlagt en pdf fil som jeg bruker når jeg samarbeider med leder og medarbeidere i en avdeling, prosjekt, team ... hent den ned her ... 


"Bruksanvisning" for best forståelse av DiSC rapporten din

Du kan i vesentlig grad øke din adferdsfortåelse ved å lese her, men jeg har laget en liten bruksanvisning slik at du i første omgang kan gå direkte på dete som gjelder din egen DiSC-rapport.

Rapporten din har flere avsnitt, disse avsnittene eller punktene finner du forklart på denne siden ...
(du kan jo ha den siden oppe når du går gjennom din egen rapport)orklaringen av grafene som jeg viste gjentatt her.

Dersom ordet følsomhet dukker opp blan dine sterke/svake/simulerte tremk, også forklaring på det. Kort forklart: Lav følsomhet betyr lav kjedsomhetsterskel, det vil eks. si at man kjeder seg fort ved rutineoppgaver.

Les mer om stressindikatoren (fra pdf rapporten) i her ...
Stress i DiSC sammenheng betyr altså ikke det samme som i vanlig daglig bruk.

Dine typiske adferdsmønstre
Les mer om dine typiske adferedsmøntre nedenfor (Jeg skal ha skrevet det ved siden av Confex på forsiden på rapporten din)

VIKTIG: Det er "ytterpunktene" som bekskrives, så disse beskrivelsene gjelder deg direkete dersom du enten er en "høy D", "Høy I" (I rager høy over de andre), "Høy S" eller Høy C"

Er hovedtrekkene din Influerende og Stødig (IS), klikk linkene du finner under de to respektive trekkene nedenfor her, prøv så å "tenke" deg blandingen av de to.


Pådriver (Dominans)

les her ...

og

her ...

Kommunikator (Influerende

les her ...

og 

her ...

Stødig (Planlegger)
Les her ...

og 

her ...

Analytiker
les her ...


Til slutt i rapporten din er analysen relatert til ledelse, jeg tenkte det kanskje vil være av interesse for deg, enten om du eller leder eller bare vil se din profil fra det perspektivet

 

Det er ikke sikkert du er enig i alt som står i rapporten. DiSC er presis, men ut fra erfaring er det en "feilmargin på 0 - 15%. For eksemple er jeg helt enig i alt som står i min egen rapport. 

Grunnlaget for feilmargin øker med antall stolper over midten i grafen, (du vil se grafene i pdf rapporten). Man kan ha fra en til tre (aldri fire) stolper over midten.

Du kan utføre følgende øvelse jeg ofte benytter i grupper (i organisasjoner).

Skriv et + tegn ved de setningene / avsnittende du er enig i.
Skriv et – tegn ved de setningen / avsnittene du er uenig i.
Skriv ? ved de setningene / avsnittene du ikke forstår.

Så kan du deretter diskutere det med folk som kjenner deg godt. Ikke sjelden ser andre ting vi selv er litt blinde for.

Men rapporten som sådan inneholder ikke overraskelser.


Ta gjerne kontakt her om det er ting du lurer på.

Om du er leder og har lyst til å vurdere bruk av DiSC i din egen organisasjon, du er velkommen til å ta kontakt, evt. ring når som hest på 90055059

Kontakt meg direkte

Alle felter med asterisk må fylles ut.

Skriv inn ordet du ser nedenfor

  


Her henter du kopi av foredraget

Hent foredraget her ... pdf fil

(det er mye farger, det kan ta 1/2 min.)