- Planlegger -

DiSC personlighetstest
den STØDIGE adferdsprofilen


Hva skulle vi gjort uten lim?
Alle mennesker har noe av hver stil i sin adferd. Det er blandingen som teller. Hos noen er tre stiler fremtredene, hos andre to stiler og hos noen helt få personer, ca. 2%, er kun en av stilene fremtredende i adferden. De med kun en fremtredende stil betegnes som høy D, høy I, høy S og høy C. Det interessante er at "stilblandinger" der den STØDIGE Planleggerens adferdsstil er representert finnes i mer enn 70% av befolkningen (basert på forskning i USA). På den måten er Planleggerens adferdsstil et lim som knytter en vesentlig andel av befolkningen sammen. (Fordelingen kan variere noe; for eksempel i Latinamerikanske kulturer med større innslag av I-kultur, som i Brasil, samt Arabiske land.)

Med sin åpne, indirekte, relativt lite selvsikre, varme og pålitelige væremåte blir det ikke feil å si at S-adferden er et sosialt lim, en holdning av velvillighet binder mennesker sammen. Det er ikke den STØDIGE adferdsprofilen som i utgangspunktet starter kriger, ikke på nasjonalt nivå, men heller ikke på arbeidsplassen eller i det enkelte hjem. De synes mennesker bør oppføre seg fredelig og ikke forulempe hverandre.

Det handler om trygghet
Planleggeren søker trygghet og bruker derfor lang tid på å ta beslutninger. Og de forhaster seg ikke når det gjelder å gjennomføre det de har bestemt. Min mors ordtak om at "han rir ikke samme dag som han saler" kan nok passe her. Jeg vet hun hadde en "S-person" i tankene. En utpreget S-person kan vente lenge med å få bestemt seg for hvilken type bil han/hun vil kjøpe. Mennesker med D- eller I-adferd opplever dette som ubegripelig, og noen ganger irriterende. En C-person kan bruke tid for å innhente alle data, en S-person får bare liksom ikke bestemt seg. Og det kommer ikke mange overraskelser fra den kanten, Planleggeren er den mest menneskeorienterte av alle stilene, og med høy prioritet på sine nære, vennlige på fornavn-relasjoner har som oftest gjennomdiskutert sine tanker og planer med venner i lang tid før det kommer til handling.

Som leder ønsker Planleggeren å unngå å måtte ta selvstendige beslutninger, det foregår helst som en demokratisk prosess i gruppen. Når så gruppen har bestemt inntar lederen en støttende rolle for å hjelpe gruppen med å gjennomføre det den har bestemt. Så Planleggerne beveger seg sakte, logisk nok, fordi de vil unngå ukjente og risikable situasjoner og de vil ikke støte andre mennesker. De spør: "Hvordan vil dette påvirke mine omstendigheter og kameratskapet i teamet. Det er samarbeidsorienterte, stødige team spillere.
Om du selv er en leder med Dominans som adferdsstil og noe at det verste du vet er å bli fortalt i detalj hva du skal gjøre, glem ikke at en Planlegger ser dette annerledes. Når du braser inn på kontoret hans, peker med flat hånd og fortelle kort HVA som må gjøres, sitter S'en igjen og skulle så gjerne få diskutert med deg HVORDAN tingene bør gjøres. Man har ikke fått betegnelsen planlegger for ingen ting. Skal du som leder få med deg organisasjonens S-personene, og de er det jo flest av, bør du snarest mulig se at Planleggeren velvillig følger med, men trenger å få forklart og se den kommende endringen "step by step". De har fokus på fortrolighet og blir irritert over streberadferd og når noe pusher dem.

Om å tilpasse seg omgivelsene
Om og om igjen fremkommer det i analyser at medarbeidere med S-profil senker, altså reduserer, innslaget av denne profilen i jobbsituasjonen fordi de oppfatter at det er forventes en hurtigere adferd. Kravet til en raskere væremåte er utbredt og vedvarende de fleste organisasjoner, Planleggerne slipper ikke unna noe sted, og vi ser at i en del tilfelle oppnår personer med S-profil en permanent reduksjon av S-adferd.

En vesentlig årsak til at ting tar tid for Planleggeren er at han/hun ikke bare har seg selv å ta hensyn til, han/hun trenger å vite hva andre mennesker føler i forhold til beslutningen sin. De trenger å forvisse seg om at andre synes det de har bestemt er OK. De trenger å vite at det de bestemmer ikke forulemper andre og gjør andre ubekvemme. Det har kanskje allerede slått deg at når en leder med S-adferd kommer til spørsmålet om oppsigelse av medarbeidere er det risiko for at denne lederen nøler og utsetter det hele, tvert i mot hva som er å anbefale.

En indre motor for stabilitet
Jeg var prosjektleder for det som er ansett som den største enkeltsatsingen rettet mot arbeidsløshet noensinne. Over tre år deltok 3500 personer i et 10 uker program for personlig utvikling. DiSC ble benyttet som et viktig verktøy i prosessen. Vi fikk et utrolig omfattende materiale som ga grunnlag for et forskningslaboratorium i det å forstå adferd.
Flere ting var interessante: Hvilke adferdsstiler så vi aldri? Det kom ikke Pådrivere til prosjektet. Det vi jo vet om personer med dominant adferd er at de er "skreddersydd for tøffe forhold." Det som skjer er at Pådriverne løfter seg selv ut av en ugunstig situasjon og inn i noe annet. Det har mye å gjøre med evnen til å sette mål for seg selv samt det å vise mot og tørre nye ting.

Vi fant at prosjektet var "fylt" med Planleggere, inkludert kombinasjoner med andre stiler, men med tydelig innslag av den STØDIGE adferdsmønsteret. Selvsagt var noe av årsaken den at det er mest S-adferd i samfunnet. Men det vil lærte, og som vitenskapelig undersøkelser beskriver, Planleggeren har en indre stabiliseringsmekanisme, et slags gyroskop, som setter i gang med en gang situasjonen oppleves ustabil. Og det kan man trygt si den gjør når teppet blir rykket unna føttene i det man mister jobben. Det som skjer er at stabiliserings- mekanismen jobber for å oppnå stabilitet i den nye situasjonen, altså som arbeidsløs. Dersom ikke økonomien tvang folk til å foreta seg noe, ser vi at Kommunikatoren er utsatt for risiko for å oppnå stabilitet i en arbeidsløs situasjon.

Ved flere anledninger hadde vi vikarbyråer inne for å presentere ledige stillinger, og det var ofte deltakere som hadde passende erfaring og kompetanse. Men den umiddelbare responsen på utsiktene til ny jobb var forsiktig. Fordi; "jeg har jo ikke jobbet som vikar før. Jeg er jo ikke vant til det." Samtidig er det slik at når man tar seg tid og ikke pusher er Kommunikatoren velvillig og kan foreta nødvendig forandringer.

Planleggeren sterkeste side er å skape relasjoner til andre, ivareta andre og bry seg om. Den svake siden er usikkerhet, for mye følsomme og tar ting personlig, føler seg fort såret, og derved kan for lett la seg herse med. Dette gjelder så vel på jobb som hjemme. Jeg har snakket med mange kvinner som kjenner seg i igjen i det å fungere som (selvbestemt) tjener for resten av familien, travelt opptatt med å plukke opp klær etter andre osv. Over tid har dette en negativ effekt på egenverdet, man opplever seg ikke respektert, til slutt tråkket på. Noen viser da en sunn respons på dette i og med at de sier at nok er nok. Noen ganger skjer det med en viss dramatikk, andre ganger ønskes det velkommen av de andre.


En sterk side hos Planleggeren er viljen til å holde ut, en form for stayerevne. De er motivert for å se det de har begynt på bli avsluttet. Da blir det et ork med kolleger og ledere, oftest D- og I-profiler, som for ofte iverksetter nye ting uten å ferdigstille. Utholdenhet er en vesentlig S-suksessfaktor.

Paul; en helt vanlig mobiltelefonselger, er et godt eksempel på betydningen av dette suksessprinsippet.

Klikk her og opplev Paul.., uforstyrret, len deg tilbake, kjenn etter det som skjer inne i deg...
..>>(avhengig av båndbredden, det tar 1-2 min. å laste ned, - så gå og hent det en kopp kaffe mens maskinen jobber. Jeg håper du også synes det er verd det.

Poker spill og poker fjes
Helt, riktig, Planlegger bedriver ikke høyt spill. Men pokerfjes er han/hun god på. Riktignok er den STØDIGE adferdsstilen åpen, men det angår særlig positive ting. Planleggeren misliker mellommenneskelige konflikter så sterkt at de noen gange sier det folk liker å høre, og dersom de selv opplever seg forurettet eller såret skjuler de følelsene bak et pokerfjes. Det betyr ikke at Planleggeren ikke har følelser, tvert i mot er de særdeles følelsesbaserte. Denne avventende, lyttende væremåten egner seg for rådgiving, jeg har mange kolleger med stort innslag av den STØDIGE adferdsstilen. Slik egner Planleggeren seg for rådgiving, læreryrket, sosialt arbeid, psykologi, som sykepleier og medarbeider i HMS avdelinger.

I jobbsammenheng finner du familiebilder på skrivebordet og veggen. De gir kontorene sine en varm, vennlig atmosfære der stolene står ved siden av hverandre og åpner for nærhet og samarbeid.

Her er hovedsiden for temaet DiSC:
Personlighetstest

Her kan du lese mer om de øvrige tre hovedstilene:
DiSC adferdsmønster Kommunikator

DiSC adferdsmønster Grundig - Analytiker

DiSC adferdsmønster Dominerende - Pådriver

Et nært beslektet tema finner du her:
Prestasjonspsykologi

DiSC benyttes mye innen:
Rekruttering

Gå direkte til nettstedets frontside (hjemmeside)
Hjemmeside

web hit counter