Høy D -
Pådriverens adferdsprofil.

David Davidsen

David Davidsen ..(navnet er fiktivt, caset er reelt. Analysen er noe endret, så ingen skal eksakt kjenne seg igjen).. er leder i en organisasjon som selger sine produkter i det norske markedet. Før du gjennomgår Davidsens DiSC-rapport bør du, dersom du ikke er godt kjent med DiSC fra før, lese en fullstendig gjennomgang av et eksempel på DiSC adferdsrapport..(klikk åpner en ny side, lukk den når du har lest og du er tilbake her).

OK, etter å ha studert forklaringen relatert til Bjørn Bjørnsens adferdsrapport går vi her rett på

David Davidsens Graf I.

D-stolpen i Davidsens Graf I stanger i taket, ingen av det tre andre stolpene rekker over energilinjen, så uten tvil har vi foran oss en Høy D.

Jeg kjenner ham godt i relasjon til business, og noe når det gjelder privat. Så om du ba meg beskrive Davidsen i løpet av et halvt minutt blir det omtrent slik; direkte, krevende, målrettet problemløser, rask og besluttsom, kraftfull med sterk vilje, modig og eventyrlysten, resultatorientert og meget ansvarlig,innovativ og konkurransevillig. Så ville jeg føyd til; Davidsen nekter å være en konsekvens av omstendighetene, hans motto er å ta kontroll, over omstendighetene, selv å skape sin egen skjebne.

Den siste formuleringen minnet meg på noe, så gir du meg et halvt minutt til får du disse tre versene av Henley:

Invictus

Out of the night that covers me,
Black as the Pit from pole to pole,
I thank whatever god may be
For my unconquerable soul.

In the fell clutch of circumstances
I have not winced nor cried aloud
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed.

It matters not how strait the gate,
How charged with punishment the scroll,
I am the master of my fate;
I am the master of my soul.

For Davidsen er livet det å vinne. Både i business-livet og privat. Du finner Pådrivere som Davidsen på golfbanen, men Davidsen synes nok golf er en frøkensport. Davidsen bedriver den type sport som reklamen gjengir for å symbolisere frihet, mot, innovasjon og kraft.

En typisk entreprenør. Som en høyprofilert Pådriver er Davidsen interessert i nye produkter og innovasjon. Egodrivet hans er høyt, tålmodigheten på lavpunkt og prøv ikke å kaste bort tiden hans. Davidsen er prototypen på en entreprenør med mange jern i ilden.

Så hvis du tenker på selge noe til Davidsen så skal du være virkelig våken. Dersom du selv en en Planlegger/Analytiker som tenker at det er smart å presentere referanser, tall og fakta, så kan hende du får en overraskelse. Mange ganger har jeg hørt selgere fortelle om "umulige kunder, dit går jeg ikke flere ganger." Det er svært få umulige kunder, men det er svært mange selgere som ikke er våkne for de forskjellige adferdsstilenes verdier og preferanser.

Eller kan hende du er en Kommunikator som mener det er smart å starte kundesamtalen med litt smalltalk om annet enn det møtet gjelder; som for eksempel kundens hobbyer, eller at fotballaget der kunden bor spilte kamp i går. Eller du brenner etter å fortelle om imponerende referanser. Er du i kundemøte med Davidsen? Vær forsiktig!

For Davidsen liker en effektiv, forretningsmessig salgsstil og han er mest lydhør om du kan presenterer nye produkter, nye muligheter, ting som går rett på resultatforbedring. Vær effektiv og strukturert i samtalen, prøv ikke å være sosial, snakke om jakt, fiske eller golf, prøv ikke å rose Davidsen. Det du skal gjøre er å gå rett på sak. Er du selv en Pådriver har du jo ikke stor vanskelighet med dette, det er naturlig for deg. En snakkesalig Kommunikator kan få bakoversveis når Davidsen ser kaldt på ham over bordet og sier etter ett minutts utenomsnakk: "Hva var det du ville?" Så bruk ikke for fargerikt, blomstrende språk; Davidsen foretrekker at du sier rett frem hva du tenker. I min kommunikasjon med Davidsen bruker jeg begreper som "..vi er nødt til å ta kontroll..", ".. de resultatene der må du få gjort noe med.."

Og så synes jeg du skal være forberedt på at Davidsen gjør andre ting mens du snakker. Ikke ta det personlig, ikke begynn en indre dialog med deg selv som sier at Davidsen ønsker deg dit peppern gror. Han lytter, - dersom du har noe interessant for ham og du tilpasser deg hans adferd. Vær også forberedt på at han kan avbryte deg tvert for å komme med sin respons. Han ligger foran deg i tenkningen.

Når organisasjonen din og omstendighetene trenger en en fremsynt selvstarter som er god til å organisere bunnlinjen, en du ikke trenger å skyve i gang, en som ikke fokuserer på begrensninger, som kutter gjennom byråkrati og unyttige aktiviteter og er innstilt på å jobbe lange timer til tingene er i mål, en som mener at utfordringer ikke er en grunn for å gi seg, de er til for å overvinnes og som vektlegger å oppnå mest mulig på kortest mulig tid og som i tillegg vil sette fart i resten av organisasjonen, og som uansett hvor store vanskelighetene ser ut vil å være vil fokusere all sin energi på å få tingene til å skje mens hun/han kontinuerlig jakter etter korteste vei for å oppnå de ønskede resultatene..
ansett en Pådriver som Davidsen, gi ham/henne myndigheten, ansvaret og brede fullmakter, - så kan du lene deg tilbake og se på når tingene skjer.

Optmimal effekt i relasjonen med Davidsen oppnår du ved å respektere de viktigste faktorene:
Ikke kast bort tiden hans, være klar og spesifikk og kom til poenget. La ham for all del ikke oppfatte deg som en som prater i vei.
Møt opp vel forberedt med alt du trenger og hjelpemidler. Ikke glem ting. Fremstå organisert effektiv og sikker, ikke noe kluss med elektronikk og hjelpemidler.
Hvis du er uenig, ikke diskuter personlig med Davidsen, du er nødt til å referere spesifikt til fakta. Davidsen er strategisk, og det strategiske spørsmålet er HVA. Så still HVA spørsmål, ikke kom med unyttig og retoriske spørsmål. Du kan få en respons som gjør det vanskelig for deg å hente deg inn.
Vinn/vinn er populært, overfor Pådriveren Davidsen er det en premisse. Sett Davidsen i en situasjon der han blir taper, selv ved trivialiteter som forståelse av en kontraktspris, så får du noe å snakke om ved middagsbordet hjemme. Det du heller skal gjøre er å legge til rette for at Davidsen får ta sin egen beslutning. Da lar du være å komme med ferdig konklusjoner.
Og hvis noen har proppet deg full av salige tanker om relasjonsbygging, hvis du er selger, glem det til du er ute i bilen igjen. Det vil si, du kan ha relasjoner til en Pådriver, business-relasjoner. Som jeg allerede har nevnt, motiver og overtal Davidsen ved å bruke ord som kontroll og referere til resultater. Prøv ikke å dirigere ham på noen måte.

Ovenfor har jeg beskrevet Davidsen basert på "observasjoner i marken", og jeg synes nok de ligger tett opptil teorien. og Davidsen gjør tilsynelatende Davidsen lite for å justere adferden. Så la oss ta en nærmere titt på ..

David Davidsens Graf II.

"Byråkratiet akkumulerer byråkrater,
Pådriverne blir spyttet ut."

                               Ichak Adizes
Hvilket arbeidsmiljøet synes Davidsen best om.

Din oppgave hvis du er leder er å optimalisere ressursene. Det gjør du ved å kjenne til hva dine medarbeidere oppfatter som et ideélt arbeidsmiljø. Dette dekker ikke hele Graf II, som gjenspeiler hvilke krav personen opplever at arbeidsmiljøet stiller, det er en del av det.
Et sterkt kontrollerende miljø vil påvirke en Pådriver til å simulere redusert Dominans, noe som er direkte stressende for en D-profil. Som vi ser av Graf II til venstre er det ingen tegn på at Davidsen opplever sitt miljø slik, snarere tvert i mot.
Davidsen trives best med at han blir evaluert basert på resultater, ikke i hvilken grad han benytter rett prosedyre eller metode. I et slikt miljø er Pådriveren påvirket til å senke D-adferd og simulere mer S- og C-adferd. Her imidlertid, er det tydelig at Davidsen erfarer et rent resultatorientert miljø, faktisk så klart at han senker både S- og C- adferden, som begge er prosedyreorienterte. Så vi kan anta at Graf II reflekterer et ikke rutinepreget men et utfordrende og mulighetsorientert miljø.
Som sum kan vi nok si at Graf II som reflekterer Davidsens oppfatning av situasjonens krav faktisk uttrykker en enda tydeligere D-profil enn det som er naturlig form ham. Det kan vi se vel så tydelig på..

David Davidsens Graf III og Graf IV.

Graf III Den oppsummerende grafen til venstre viser den sannsynlige adferden basert på naturlig adferds om gjenspeiles i Graf I kombinet med oppfattet krav fra omgivelsene, reflektert i Graf II.Graf IV Figuren til høyre viser mønsterskiftet, altså hvilke adferdsområder som øker eller minskes, og i hvor stor grad. Det er bare kort bekrefte det som ble sagt ovenfor, Davidsen forsterker den Dominante energien ved å redusere både I, S og C.

Profilkortet.

Matrisen (Profilkortet) til venstre plasserer Davidsen øverst i venstre hjørne, i D-hjørnet.

Viktige adferdsområder.

DiSC rapporten som genereres av DiSC software gir her et bilde av Davids prioriteringer på noen viktige områder (se figuren nedenfor). Det er interessant å se hva verktøyet basert på teori kommer ut med i forhold til mine observasjoner beskrevet ovenfor.

Oversikt:
De mest typiske trekkene ved Davids væremåte som venner, kolleger og samarbeidspartnere, sånne som meg, vil si at de kjenner ham; Pågående, direkte, Ambisiøs og konkurransevillig.

Verdier: David er mest opptatt av å oppnå resultater. De tre andre adferdsprofilene har et "filter" mellom seg og resultat. Kommunikatoren trenger først å få dekket behovet og være sikker på å bli likt. Når det kan ivaretas, kan vedkommende flytte fokus til resultatoppnåelse. Planleggeren trenger å kjenne seg trygg for å sette fokus på resultater og Analytikeren trenger å forsikre seg om at tingene skjer på rette måten. Pådriveren har ikke et slikt filter, fokus er rett på resultatoppnåelse.

Søker: Kontroll.(se beskrivelse under Graf I)

Unngår: Svakhet. (se beskrivelse under Graf I)

Reaksjon på press: Begynner å diktere. .(se beskrivelse under Graf I. Kan for eksempel beordre en leverandør til å utføre det som forventes uten tegn til diplomati.)

Tilnærmingsmåte: Handlekraft og mottakelighet. (se beskrivelse under Graf I)

Strategi: Hovedstrategien er kontroll. Dette fremkommer som typisk tøff væremåte under forhandlinger. (se beskrivelse under Graf I)


Oppsummering av Davidsens adferdstrekk.

Basert på spørreformularet Davidsen har besvart identifiserer DiSC verktøyet følgende trekk:

Sterke trekk beskriver de adferdstrekkene som er sterkt representert i adferden. Davids profil indikerer disse sterke trekkene: Handlekraft, uavhengighet, kan motivere seg selv, pågående og objektiv.

Svake trekk er trekk som fremkommer i liten grad i Davids adferd. Profilen indikerer at Davids er lite vennlig, lite samarbeidsvillig og lite tålmodig.

Simulerte trekk er adferdstrekk som ikke er til stede i Davids underliggende personlighetsmønster, men som han i denne situasjonen simulerer for å oppfylle omgivelsenes forventninger.Rapporten identifiserer uavhengighet som et simulert trekk. Når fremkommer dette også under typiske sterke trekk, noe som er rett, jeg antar dette skyldes en bug i programmet.Stressindikator.

Graf III og IV viser en betydelig reduksjon i tre av adferdsprofilene. Dette medfører en viss grad av stress, men adferdsprofilen er robust og dette har sannsynligvis liten innvirkning på Davids yteevne. Som en PÅGÅENDE personlighet takler David dette på en effektiv måte, i denne situasjonen brukte han det som en kilde til økt motivasjon.

Les en utvidet forklaring på stress og DiSC stressindikator her.

Den elektroniske rapportens adferdsbeskrivelse.

(Kommentar: Noe av det virkelig interessant er selvsagt å se et analyseresultat opp mot observert adferd. En rekrutteringskonsulent har begrensede muligheter til å gjøre det. Derimot når man jobber som ledelses- og organisasjonsrådgiver som bistår ved rekruttering og deretter observerer de nyansatte på nært hold har en svært bra mulighet til både å sjekke DiSC instrumentets validitet samt lære av egne feil.
Så, her kommer den elektronisk genererte adferdsbeskrivelsen, du kan jo bedømme selv:

Oversikt
Ambisiøs, krevende og uavhengig, som han er, er David en motivert og direkte person, som har full tillit til seg selv og sine muligheter. Han er opptatt av sine mål, og vil gå langt for å oppnå suksess i livet. Han er utålmodig og forventer at andre skal ta hensyn til sine planer, og vil reagere voldsomt dersom han støter på hindringer. Hans energiske og overbærende personlighet gjør at han kan være vanskelig å forholde seg til. Han jobber mest effektivt når han er ansvarlig for sitt eget arbeid, eller i en stilling hvor han kontrollerer og koordinerer folk.

Personlighetstilpasning
Det virker som om David jobber under omstendigheter som gjør at han må tilpasse seg en mer uavhengig situasjon, og må stole mer på egne evner enn han ønsker. Den mer sosiale siden ved ham, som f.eks. vennlighet og samarbeidsvilje, blir til en viss grad skjult til fordel for en person med mer tiltro til seg selv.

Fordeler
Styrken i David sin personlighet skriver seg fra hans dynamiske og drivende stil; Han er energisk, direkte, sympatisk, uavhengig og selvhjulpen. Hans sans for personlig ansvar er svært sterk, i den grad at han vil foretrekke å operere i omgivelser der han har en eller annen form for personlig kontroll.

Ulemper
David sin profil er en av de mest krevende og pågående av alle profiltypene. Han har et klart syn på egne ønsker i livet, og går svært langt for å nå disse. Hvis han møter hindringer eller tilbakeslag, vil han bruke alle sine reserver når det gjelder besluttsomhet og styrke for å overvinne dem, til og med hensynsløshet, nå og da. Selv om det kan være situasjoner der en slik tilnærming ville være fordelaktig, er det også mange situasjoner der den vil føre til at arbeidskolleger frastøtes, og føre til unødvendig friksjon eller enda større problemer.

Kommunikasjonstype
'Kontroll' er stikkordet når man ser på David sin personlighet. Han føler et behov for å ha personlig makt over sine omgivelser, og denne faktoren vil naturlig påvirke hans samspill med andre mennesker. Han er direkte og uhemmet, sier akkurat hva han mener, og venter at andre reagerer raskt og effektivt. Han har lite tålmodighet med utflukter eller unnvikenhet, og kan være svært krevende og rett på sak når situasjonen krever det. Denne konsentrasjonen om effektivitet og pragmatisme gjør seg også gjeldende når det gjelder sosiale forhold. For David kommer følelser og personlige behov definitivt i annen rekke i forhold til hans ambisjon om å lykkes. Av denne grunn har hans sosiale ferdigheter en tendens til å være grunnet på praktiske vurderinger.

Beslutningstaking
David er en pådrivende og krevende beslutningstaker som tar raske beslutninger og bruker sin naturlige gjennomslagskraft og viljestyrke til å sikre at hans avgjørelser blir iverksatt på en effektiv måte. Han fokuserer sterkt på effektivitet og praktiske spørsmål, og vektleggingen på disse elementene går noen ganger på bekostning av de mindre målbare virkningene av hans avgjørelser.

Organisering og planlegging
David har en direkte og bestemt måte å være på. Han er svært direkte av seg, og vil forholde seg umiddelbart til ulike ideer som dukker opp. Dette gjør at han har vanskelig for å stoppe opp og konsentrere seg om detaljert planlegging. Han vil heller forholde seg på en direkte måte, og takler hindringer i det de oppstår.

Motivasjon
David blir motivert av suksess, og han verdsetter å kunne følge sine egne ideer og ha kontroll over jobben sin. Et strengt regelverk hvor han har liten mulighet til å jobbe slik han ønsker, vil ha negativ effekt på motivasjonen hans. Lederstil David er en effektiv og tilpasningsdyktig leder. Han legger vekt på behovet for raske resultater, og hans pågående og motiverte natur hjelper ham i å få dette til. Han har en tendens til å være lite samarbeidsvillig, og forventer at hans underordnede skal følge hans instruksjoner umiddelbart etter at han har gitt instruksjonene. Han kan være ekstremt utålmodig og krevende i forhold til underordnede som ikke lever opp til hans høye standard.

Forslag til lederstil
Den generelt uklare naturen til David sin personlighet, spesielt i jobbsammenheng, indikerer at han på det nåværende tidspunkt muligens opplever problemer av ett eller annet slag. Det er en høy sannsynlighet for at disse problemene stammer spesifikt fra hans arbeidsmiljø, og ledelsens umiddelbare oppgave bør derfor være å klargjøre om slike problemer faktisk eksisterer, og i så fall finne ut hva som kan gjøres for å løse dem.


Her er hovedsiden for temaet DiSC:
Personlighetstest

Dette er også en side som fokuserer på DiSC adferdsmønsteret Pådriver fra en litt annen vinkel.

Her kan du lese mer om de øvrige tre hovedstilene:
DiSC adferdsmønster Kommunikator

DiSC adferdsmønster Grundig - Analytiker

DiSC adferdsmønster Stødig - Planlegger

Et nært beslektet tema finner du her:
Prestasjonspsykologi

DiSC benyttes mye innen:
Rekruttering

Gå direkte til nettstedets frontside (hjemmeside)
Hjemmeside

______________________________

Figurene og rapportens adferdsbeskrivelsen er hentet fra en utskrift basert på Discus lisens 0022-06-11-000000609 fra BrookHous Holding Limited.

Klikk her
og
del denne
siden med
en venn!
.

web hit counter