Fokuspunkter - oppsummering.


Vi ønsker å utvikle oss, bli bedre, få mer ut av livet. I mange år var min strategi for egenutvikling det å lære av egne erfaringer. Det gikk opp for meg at den strategien tar lang tid. Det å hovedsakelig lære av en persons erfaringer er lite effektivt, for å si det mildt. Så en av de største suksessfaktorene for å bli enestående på ditt område og bli en del av topp 10% gruppen er å finne ut hva det er disse best betalte toppfolkene gjør. Alle prinsippers grunnlov, loven om årsak - virkning, sier at når du gjør det samme får du de samme resultatene De har ikke suksess fordi de er bedre enn deg. De har ikke suksess fordi de er smartere enn deg. Det er som å lære å sykle. De har lært seg de prinsippene, eller vanene som medfører suksess. Det samme kan du.

Så vi finner at folkene i topp 10% gruppen har disse tre viktige fokuspunktene >>,som de bruker på disse fire grunnleggende fokusområdene>> .

Når jeg jobber med ledergrupper og med enkeltpersoner trenger hver enkelt å tenke gjennom egen situasjon og gi seg selv en gradering fra 1 til 10 på de fire fokusområdene. Gjør det du også. Nå. Gi deg selv poeng i forhold til timeraten din, hvor fornøyd er du med din nåværende inntekt på en skala fra 1 til 10. Gi deg selv poeng for din generelle helsetilstand. Gi deg selv poeng i forhold til den relasjonen du har til din egen familie.

Husker du "lappeøvelsen" jeg nevnte under Familie og relasjoner>>, om en mulig reaksjon fra ektefellen hjemme; "er det min Gunnar du har der?" Så det jeg ber disse lederne om, nå de kommer hjem ber de konen og barna om å gradere seg. Gjør det du også og vær forberedt på en virkelig interessant samtale.
Og til slutt, hvilke poeng gir du din finansielle tilstand på en skala fra 1 til 10?

En av de viktige tingene er nå å slå fast hvor problemet ditt 1igger. Kanskje har du 6, 7, 8 eller 9 på tre av skalaene, men så skårer du virkelig lavt på den fjerde. En kjede er ikke sterkere enn det svakeste ledd, og dette er garantert den skalaen som volder deg mest bekymring, så det du gjør nå er å sette fokus på nettopp det fokusområdet. Du starter her med å sette mål på det området, og bestemmer hvordan du vil målet. Så legger du noen planer og bestemmer hvilke aktiviteter du vil gjøre på det området for å snu problemet.

Når du gjør dette til et nytt fokuspunkt så bygger det på det faktum at om du tenker på noe det meste av tiden, og jo mer du tenker på det, jo mer sannsynlig er det at du vil oppnå ekstraordinære resultater på dette området; du blir en del av topp 20% gruppen, og med stor sannsynlighet en del av topp 10% gruppen.