Tre viktige fokuspunkter

Du blir hva du tenker på det meste av tiden


Mål

Det første fokuspunktet er mål; spesifikke, detaljerte, målbare og skriftlige mål.
Jeg har deltatt både i lite målrettede miljøer og i sterkt målrettede miljøer. Den største forskjellen på disse miljøene og personene er hva de utretter. 
Her om dagen snakket jeg med en person som jobber i IT-bransjen. Vi snakket om mål. For 1,5 år siden satte han seg mål om å bli millionær. Det målet har han nådd. Du trenger bare å lese avisene som er fylt av lignende eksempler. Gazelle-historiene i DN får oss til å skjønne at det tydeligvis skjer noe kraftfullt når folk setter seg mål. 

Måling

Det neste fokuspunktet er målinger. Personen i eksemplet ovenfor målteantall nye kunder. Det kunne også vært antall ordre, eller antall gjenkjøp. Dette fokuspunktet er hva Jim Collins (i boken Good to Great) kaller økonomisk nevner. 
Jeg jobber med et firma innen manuell terapi. De trenger økt omsetning så målet er økt omsetning. Så spørsmålet blir; hvorfor har dere ikke nok omsetning.

En konsekvens av det offentlige systemet er at hver "pasient" gir lav omsetning, så det å måle antall individer gir lav virkningsgrad. Og gjenkjøp er nok ikke en god ide, det betinger at kunden er mest mulig syk. Så det er nødvendig å tenke nytt her. Det kan for eksempel være at man får et firma til å investere i fysikalsk behandling for sine ansatte. Firmaets primære motiv er ikke helse, motivet er økonomi.
Og det åpner umiddelbart opp for fokus på gjenkjøp. Fordi konseptet er nytt må sannsynligvis markedet utvikles, og i en periode kan intens fokus på antall knallgode referanser vise seg å være det rette fokuspunktet for den økonomiske nevneren som vil løfte firmaet ut fra vektstangprinsippet. 


Og hvis det dreier seg om familien; la oss si at du på området relasjoner/familie har satt gode relasjoner som mål. Du ønsker å få et nærmere og mer gjensidig forhold til ektefelle/samboer eller barna. Hva vil da være hensiktsmessig å måle.

Akkurat som ovenfor ville jeg spørre deg; hvorfor har du ikke den relasjonen/nærheten/tilliten til familien som du ønsker? Tar du utgangspunkt i myten om kvalitativ tid risikerer du å bomme på den økonomiske nevneren, altså det du måler. Vennskap og gjensidighet kan du bare bygge ved hjelp av kvantitet, tid med ansikt til ansikt. "Ansikt til ansikt" betyr ikke å se TV sammen, det betyr ikke at du drar med deg den bærbare PC inn på kjøkkenet eller at du leser avisen i samme rom som de andre. Så det du kan velge å måle her er mengden tid ansikt til ansikt med de andre i familien. 


Når du har bestemt målet, det du må gjøre er å tenke skikkelig gjennom dette før du bestemmer hva du skal måle. Jeg kommer snart tilbake til det.

Aktivitet

Det tredje fokuspunktet er en aktivitet, tiltak. La oss si at du ønsker å komme i bedre form, få bedre kondisjon. For å få til det må du bevege deg, det kan være forskjellige former for trening, men vi vet at 1 time gange er det som skal til for å holde seg i form, du kan velge det.
Så du velger det å gå en time som fokuspunkt, uansett hva som skjer, det gjennomfører du. Kanskje til overraskelse for noen, men etter kort tid er du den i boligområdet som er i best fysisk form. 

Det kommer veldig klart frem hos folk som utretter ting; det meste av tiden tenker de på hvordan de skal nå målet, de er intenst drevet av hvordan, hvordan, hvordan. 

Dette er de tre fokuspunktene, og du kan ha alle tre. Du kan ha et nært forhold til din ektefelle som mål, det du måler er face to face tid, og aktiviteten er at du setter av en time hver dag etter jobben til å snakke med og lytte til hverandre. Det vi snakker om her er klarhet. Mange velger å vase eller jage rundt i fraværenhet. Det viktige ved dette er klarhet, du må nemlig ha spikerhodet som fokuspunkt for å treffe spikerhodet. 

Så du blir hva du tenker på det meste av tiden

Vi er ved hovedpoenget; du blir det du tenker på det meste av tiden. Så spørsmålet er, hva tenker du på det meste av tiden i form av fokuspunkter, hva du ser som viktig og legger vekt på. 

Så langt har vi sett på de tre fokuspunktene, eller fokusområdene; mål, måling og aktivitet. Og med det som utgangspunkt, disse 4 tingene er hva folk i topp 10% gruppen tenker på det meste av tiden.
Vi har funnet at toppfolkene, de best betalte, enten det er selgere, ledere eller selvstendig drivende, folk i topp 10% gruppen, har disse fire fokuspunktene. les mer >>


Navigasjonshjelp

Hovedkapitlet heter Suksess prinsipper:>> 

Dette er Underkapitler av Suksess prinsipper:
Tre viktige fokuspunkter >>
Fire spesielle fokuspunkter som kjennetegner topp 10% folk >> 
Andre fokuspunkt; Familie og relasjoner >> 
Slik staver barn ordet kjærlighet: T-I-D >>
Slik dobler du produktiviteten din <>
Tredje fokuspunkt; Helse, kondisjon og energi >
Fjerde fokuspunkt; Personlig økonomi: Finansiell situasjon >>
De fire store fokuspunktene; oppsummering >
Fokus retning >>

Sjekk også denne siden innen lignende tema:
DiSC/DiSK personlighetstest >> 
..og denne siden :
Prestasjonspsykologi >>

Du kan gå rett til nettstedets forside >>

Kjell Ramstad