Det andre fokuspunktet;
Familie og relasjoner.

Det andre fokusområdet som har en vesentlig påvirkning på arbeidssituasjonen og livet ditt har med familie og relasjoner å gjøre.

Det er en verdiøvelse jeg ofte gjør i lederseminarer, det går på bevisstgjøring av egne verdiprioriteringer. Øvelsen kan brukes i mange situasjoner, den foregår slik: Be deltakerne rive et A4 ark i 20 biter (lapper). De skal skrive de 20 viktigste, de 20 mest verdifulle tingene i livet sitt, en på hver lapp. Det kan være prinsipper, slik som ærlighet, og det kan være ting og forhold. En verdi på hver lapp skrives fortløpende etter hvert som de kommer på på dem. Når det er gjort ber du deltakerne om å plukke ut lappene med de 5 minst viktige, minst verdifulle tingene, og legge disse i en haug. Be dem om å legge lappene på gulvet under stolen, og si at nå er det slik at disse verdien er nå borte for alltid, de vil aldri mer oppleve disse i livet sitt. Deretter ber du dem, på samme måte, å plukke ut de 5 minst viktige verdiene av de resterende femten. Samme prosedyre. Deretter de fem minst viktige av de resterende ti. Legg haugen under stolen, disse verdiene er borte for alltid. Av de fem gjenværende verdiene ber du dem om å prioritere, de tre høyeste verdiene.

Denne "lappeøvelsen" har jeg gjennomført sammen med ca. 1500 ledere. Deltakere som selv vil, leser opp opp sine tre høyeste verdier. I løpet av de siste 10 åren har jeg hørt noen hundre slike topp prioriteringer, så jeg vet endel om hva ledere sier om dette temaet. Hva tror du de som oftest sier? Nettopp. Mange plasserer familien sin å topp. Så la oss si at når en deltaker, han heter Gunnar, sier at familie, kone og barn kommer øverst, så har jeg spøkt med å si det slik; vel Gunnar, hvis jeg nå tar en telefon hjem til din kone og forteller henne at hun er topp på din prioriterte verdiliste. Hva ville hun si da? Ville hun si; Fint, takk det vet jeg, eller ville hun si; Er du sikker på at det er min Gunnar du har der?

Jeg har oppdaget at folk flest, de tror det er hva de sier som er verdiene deres. Det kan det være, men måten du enkelt ser folks verdier på er å se hva de gjør. Verdiene dine er alltid det du gjør, ikke det du sier. Når vi snakker om integritet; folk har alltid integritet i forhold til sine egentlige verdier. Mangel på integritet er når du svikter de verdiene som rasjonelt sett er de riktige, som når du ikke gjør det du har avtalt å gjøre.

Ledere kan si noe slikt som;" Jeg ønsker å skape en godt liv for familien min;" og så jobber de lange timer og sene kvelder og de gir ikke familien det familien trenger; tiden sin. Et populært ordtak sier at det dreier seg om kvalitetstid, som er å levere høy kvalitet på kort tid. Bygger du vennskap, tillit og relasjoner ved å prestere mest mulig på kortest mulig tid? Sannheten er at kvalitetstid er det du har på jobben. Hjemme dreier det seg om kvantitetstid. Kvantitetstid er å tilbringe tiden sammen med. Face-time.
Visste du at barn staver ordet kjærlighet slik: T-I-D?

Vel, jeg antar du har lest siden rett ovenfor, så hva slags T-I-D snakker vi om? Det er ikke å dra med seg den bærbare PC'en i stua - tid, det er ikke å se på TV - tid, eller lese avisen - tid. Hva virkelig suksessrike folk gjør er å organisere seg slik at de tilbringer mer ansikt-til-ansikt-tid sammen med familien. For dem er dette et viktig fokuspunkt, og de organiserer kalenderen for å få mer tid her.

Det beste stedet å øke innsikten din om barn er å lese svarene som den danske psykologen Jesper Juul gir i Aftenpostens ukentlige magasin. Juul er en av disse sjeldne menneskene som har en rasjonell, klar basis filosofi. Artiklene hans er som fingeravtrykk, umiskjennelige Jesper Juul. På samme måte som bøkene til Jo Nesbø og hovedpersonen Harry Hole er en konsekvens av Nesbø's filosofi og verdier, er artiklene til Juul en konsekvens av han filosofi og verdier. Og slik blir resultatet fordi han tar utgangspunkt i at mennesker har en bevissthet, og en sjel. Også barn. Til forskjell fra norsk psykiatri som bygger på at mennesket er kjemikalier eller en blind behavioristisk ting av stimulus - respons. Les Jesper Juul, det er vel anvent tid hvis du har barn. det er vel anvendt tid om du ikke har barn.

La meg ta en interessant ting med barn. På samme måte som bilen har barna en tank, - som trenger å fylles opp. Barn's tank fylles opp ved ansikt-til-ansikt-tid med foreldrene. Tanken er liten og trenger ofte påfyll. De trenger å fylle opp følelsestanken en gang i døgnet. Drivstoffet er ansikt-til-ansikt-tid med deg, der du stiller dem spørsmål fra denne dagen og hører dem helt ut. La dette være et fokuspunkt, på samme måte som du går en tur hver dag, uansett, så setter du av ett kvarter hver dag, der du stiller spørsmål fra denne dagen og lytter. Dette er ikke det eneste du gjør. Dette er hva du gjør når du fyller opp barnas følelsestank.

Og så er det den andre tankfyllingen, den er for deg og din felle/samboer. En time ansikt-til-ansikt-tid for å snakke med ektefellen. Alt annet skrudd av. Ikke radio, ikke TV, stillhet. Har du lagt merke til hva som skjer når du ikke synes du må prate hele tiden. Når du ikke synes du si noe, og du sitter der uten å si noe, men du er ikke fraværende, du er der. det er som når joggeren knattrer gjennom skogen og ikke har hørt noe eller sett noe. Så er du der tilbake, stille, så kommer alt det forsiktige men svært viktige i skogen frem. Det er som om det tiltrekkes av at du er stille og lytter, du lytter det frem. I ansikt-til-ansikt-tid lytter vi frem forsiktige men svært viktige tingene.

Jeg har kommet til at utfordringen å lykkes med et parforhold er ikke mindre selv etter 35 år. Så min kone og jeg har ansikt-til-ansikt-tid hver kveld. Vi har nettopp valgt et nytt fokuspunkt; gå ut og spise sammen. Kanskje passer det med en gang annenhver måned. Vi får tiden i bilen til og fra, og to timer i restauranten. Face time.

Her er toppgruppens trede fokuspunkt; Helse og kondisjon>> .


Navigasjonshjelp:

Hovedkapitlet heter Suksess prinsipper:>>
Dette er Underkapitler av Suksess prinsipper:

Tre viktige fokuspunkter >> .
Fire spesielle fokuspunkter som kjennetegner topp 10% folk >> .
Andre fokuspunkt; Familie og relasjoner>> .
Slik staver barn ordet kjærlighet: T-I-D >> .
Slik dobler du produktiviteten din>> .
Tredje fokuspunkt; Helse, kondisjon og energi>> .
Fjerde fokuspunkt; Personlig økonomi: Finansiell situasjon>> .
De fire store fokuspunktene; oppsummering>> .
Fokus retning>> .

Sjekk også denne siden innen lignende tema:
DiSC/DiSK personlighetstest >> .
..og denne siden :
Prestasjonspsykologi >> .

Du kan gå rett til:
nettstedets hjemmeside >> .

Kjell Ramstad

web hit counter