Fire spesielle fokuspunkter
som kjennetegner topp 10% folk.


Fire fokusområder:

- Inntekt og karriere
- Familie og relasjoner
- Helse og fysisk form
- Finansiell situasjon

Første fokuspunkt; inntekt og karriere.

Gjennomsnittsmennesket tenker på inntekt i form av årslønn eller månedslønn. Du ble jo vant til det i den første jobben din. Folkene i topp gruppen tenker timelønn. I forhold til det jeg tidligere har sagt om mål, det er avgjørende at du tenker på hva du har i timen. Hvilken time-rate har du som mål? 

Det samme gjelder enten du er ansatt eller selvstendig næringsdrivende, men la oss si at du er selvstendig, og målet ditt er kr. 600.000 i årslønn, og at du i en periode jobber 2000 timer per år. Da er du en 300 kroner/time person. Straks du har slått fast at du er en 300 kr/time person vet du at du trenger å tjene 300 kr/timen minst 8 timer hver dag 220 dager i året.
Så det du må spørre deg om er; ville jeg være villig til å betale noen 300 kroner i timen for å gjøre det jeg gjør nå? 

Det er fort gjort å foreta seg noe som ikke er innbringende for time-raten. Tørrprating med andre, samtaler, sjekke mailboksen, gå ut til lunsj, lese papirer, surfe på nettet, holde på med noe på datamaskinen eller ringe hjem for å sjekke hva som er til middag osv. osv. Det er lett å la seg distrahere. Du har hørt om loven om "minste motstands vei"? Nettopp. Det at vi har en tendens til å skli inn i ting vi liker, som er morsomt, lett overfladisk tidsfordriv, småsnakk og slike ting, samtidig som vi unngår de store, viktige tingene som har en markant virkning på situasjonen og livet vårt. 

De tre tingene som har størst påvirkning på inntekten din

Brian Tracy kaller dette "3-loven." Loven er enkel og sier at det grunnleggende er tre ting som står for 90% av inntekten din og at alt annet er støtteaktiviteter. Disse tre tingene representerer det samme som vi setter fokus på når vi jobber med process reengineering i organisasjoner. Da bestemmer du hva du skal slutte med for å sette fokus på hva du skal begynne med og/eller gjøre mer av; direkte verdiskapende arbeid. Når organisasjoner og personer setter direkte verdiskapende arbeid i fokus kan de doble eller tredoble effektiviteten. Direkte verdiskapende arbeid organiseres i hovedprosessen, annet nødvendig men indirekte arbeid plasseres i støtteprosesser eller outsources, ikke verdiskapende arbeid slutter vi å gjøre. I ditt personlige liv er det ikke så enkelt å få til delegering, desto viktigere er det å slutte med ikke verdiskapende aktiviteter, sånne som jeg nevnte i avsnittet rett ovenfor.

Det du må spørre deg selv om er; hva er de tre tingene jeg gjør som står for minst 90% av inntekten min. I eksemplet med manuell terapi instituttet ville de tidligere i sin praksis ha svart at det var å behandle pasienter. Nå sier lederen at en av de tre 90% tingene er å tenke; for eksempel hvilke strategier han skal bruke, markedsføring og planlegging. Han har helt rett, tenkning er den høyest betalte av alle jobber. Tenkningen han gjør er den viktigste aktiviteten fordi kvaliteten på tenkingen i stor grad avgjør kvaliteten ikke bare på inntekt og karriere, men på hele livet ditt. Som jeg sa lenger opp, du blir til det du tenker det meste av tiden.

Måten å gjøre dette på kan være slik som jeg praktiserer på lederseminarer og når jeg coacher ledere: Lag en liste over de tingene du gjøre i løpet av en uke, kanskje helst en måned, da får du med deg alt. Du kan regne med at listen vil inneholde bortimot 20 aktiviteter. Når du har den listen klar ville jeg spurt deg om:" Hvis du kunne gjøre bare en ting hele dagen, hvilken av de du har på listen ville gi mest av seg. Hvem av disse ville gi deg den høyeste timebetalingen, og den høyeste inntekten". Når du har svaret er det neste spørsmålet; hva er den andre tingen, og til slutt; hva er den tredje tingen?" Du vil oppdage at svarene kommer kjapt, du har svaret på dette i deg.

Som fast ansatt kan du ved å ta hensyn til det jeg har beskrevet ovenfor gjøre dette på en genial måte. Når folk spør meg hva de skal gjøre for å øke inntekten sin er situasjonen deres omtrent alltid den at de jobber på områder i firmaet som faller utenfor de viktige områdene. De jobber altså på områdene som firmaet bedømmer som mindre viktig. Følgen av dette er at tjenestene deres ikke er høyt verdsatt uansett hvor hardt de jobber. Lønnen er vanligvis satt slik at det er akkurat nok til at folk ikke slutter eller at det er lett å ansette noen raskt om nødvendig.

Det du gjør er nettopp hva jeg har beskrevet ovenfor, du gjør det bare ikke innenfor din nåværende jobb, den befinner seg firmamessig i et mindre viktig område. Så du identifiserer i stedet de stillingene i firmaet som har den største betydningen for firmaets cash flow og suksess. Deretter kartlegger du hvilken kompetanse de best betalte og respekterte folkene innehar. Så lager du umiddelbart en plan for hvordan du kan arbeide deg inn i en nøkkelrolle i firmaet.

Noen har fått den ideen at alle i et firma er like viktige. Jeg vet ikke hvor de har fått den ideen fra, men det er ikke sånn det er. Det er ikke menneskers viktighet vi snakker om, det er aktivitetenes viktighet. I forhold til den effekten de har på verdiskapingen. Og på tilfredse kunder. Det viktigste for verdiskapingen er tilfredse kunder. Dette er hva all forretningsmessig suksess dreier seg om. Og jobben er å ende opp med å utføre de viktigste aktivitetene i forhold til dette. De viktigste jobbene er i de viktigste prosessene, hovedprosessene. Så blink ut dit du ønsker å avansere, spør om å bli overflyttet, utvikle nødvendig kompetanse og ferdigheter, tilby deg å jobbe overtid. Det du ikke skal gjøre er å gi deg. Stå løpet ut så vil du ha suksess.

Straks du begynner i ta i disse fire områdene er du midt oppe i forandring. I det prosesse skjer får de fleste en følelse av kaos. De suksessfulle er flinke til å håndtere kaos. Det er fordi de har gode vaner som motvirker kaos. Dette er hvordan toppfolkene håndterer time management, motvirker kaos og dobler produktiviteten sin data-custom-mark="true">> .


Navigasjonshjelp


Hovedkapitlet heter Suksess prinsipper: d>>
Dette er Underkapitler av Suksess prinsipper:

Tre viktige fokuspunkter data-custom-mark="true">> .
Fire spesielle fokuspunkter som kjennetegner topp 10% folk data-custom-mark="true">> .
Andre fokuspunkt; Familie og relasjoner >> .
Slik staver barn ordet kjærlighet: T-I-D >> .
Slik dobler du produktiviteten din >> .
Tredje fokuspunkt; Helse, kondisjon og energi >> .
Fjerde fokuspunkt; Personlig økonomi: Finansiell situasjon >> .
De fire store fokuspunktene; oppsummering >> .
Fokus retning >> .

Sjekk også denne siden innen lignende tema:
DiSC/DiSK personlighetstest >> .
..og denne siden :
Prestasjonspsykologi >> .

Du kan gå rett til:
nettstedets hjemmeside >> .

Kjell Ramstad